На початок

 

8 лютого цього року виповнюється 10 років відтоді, як передчасно пішов з життя визначний український учений-фізик і педагог, доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України, засновник і перший президент АН вищої школи України Віталій Іларіонович Стріха. Президія АН вищої школи України запрошує  академіків АН ВШ України, всіх науковців, які знали і пам’ятають Віталія Іларіоновича Стріху, до участі в VІ щорічних Академічних читаннях його пам’яті.

 

 

8 лютого відбудеться покладання учасниками Читань квітів до могили В.І.Стріхи. Збір об 11.00 біля центрального входу на Байкове кладовище.

 

Академія наук вищої школи України

 

VІ щорічні Академічні читання

пам’яті президента АН вищої школи України

Віталія Іларіоновича Стріхи

(1931 – 1999)

 

7 лютого 2009 року

Національний педагогічний університет ім.М.Драгоманова,

Київ, вул.Пирогова, 9

 

ПРОГРАМА

 

9.00. Початок реєстрації.

10.00. Президент АН ВШ України М.І.Дробноход. Відкриття читань.

10.10. Професор В.В.Ільченко, академік В.Г.Литовченко. Віталій Стріха: штрихи до портрету вченого і людини.

10.25. Академік К.М.Ситник. Проблеми організації і фінансування науки: роздуми, пропозиції, прогнози.

10.45. Академік Р.П.Зорівчак. Юрій Володимирович Шевельов – дослідник наукової спадщини Олександра Опанасовича Потебні: соціолінгвістичний і перекладознавчий аспекти.

11.00. Академік Р.О.Влох. Рейтинг українських фахових журналів з природничих і технічних наук.

11.10. Академік М.В.Стріха. Повнотекстовий доступ до провідних світових наукових видань в Україні: перші результати.

11.20. Академік А.С.Філіпенко. Методологічні виклики в економічній науці в контексті світової економічної кризи.

11.30. Академік В.І.Чопик. Концепція біоцентризму у контексті глобалізації.

11.40. Академік О.І.Чередниченко. Національна ідентичність у глобальному світі.

11.50. Академік Ю.П.Саух. Постнекласична наука і сучасне світорозуміння.

 

12.00-12.20. Перерва на каву.

 

12.20. Академік В.А.Дідур. Енергетичне та кормове забезпечення виробництва тваринницької продукції шляхом конверсії біосировини олійних культур.

12.30. Академік П.В. Заріцький. Відкриття родовищ бішофіту - надійна база для організації власного виробництва оксиду магнію, магнієвих продуктів та низки мікроелементів в Україні.

12.40. Академік С.Д.Івасишен, професор І.М.Черевко. Математичні дослідження в Чернівецькому університеті та ефективне співробітництво університетського й академічного підрозділів.

12.50. Академік Л.В.Поперенко. Особливості змістовної частини курсу з фізики наноструктур для магістерської програми.

13.00. Академік М.М.Роженко. Логіка доповняльності Нільса Бора фізики елементарних частинок і полів.

13.10. Академік І.В.Бейко. Новий імпульс «післядарвінівської» еволюції.

13.20. Академік С.О.Швачко. У царині номінативних і комунікативних одиниць.

13.30. Академік Б.Й.Пташник. Видатний український математик Мирон Зарицький (до 120-річчя від дня народження).

13.40. Академік В.А. Качкан. Науково-публіцистична діяльність Симона Петлюри: націокультурологічний аспект.

13.50. Академік П.П.Кононенко. Степан Бандера: уроки життя.

 

14.10. Загальна дискусія.

14.30. Закриття читань.

 

На початок