На початок

 

8 лютого цього року виповнилося 7 років відтоді, як передчасно пішов з життя визначний український фізик і педагог, доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України, засновник і перший президент АН вищої школи України Віталій Іларіонович Стріха. Президія АН вищої школи України запрошує  академіків АН ВШУ, всіх науковців, які знали і пам’ятають Віталія Іларіоновича Стріху, до участі в ІІІ щорічних Академічних читаннях його пам’яті.

 


       Академія наук

вищої школи України

 

ІІІ щорічні Академічні читання

пам’яті президента АН вищої школи України

Віталія Іларіоновича Стріхи

(1931 – 1999)

 

 

 

 

 

 

18 лютого 2006 року

 

Інститут українознавства МОН України,

Київ, вул.Ісаакяна, 18

 

 

 

 

 

Київ – 2006 р.


10.00: Реєстрація учасників читань

 

11.00: Відкриття читань:

Президент АН ВШ України Дробноход Микола Іванович:

«Українська наука й вища освіта: рік після “помаранчевої революції”».

 

Наукові доповіді:

 

11.15. Академік НАНУ Шуба Михайло Федорович:

«Роль наукових товариств у розвитку освіти й науки в Україні».

 

11.30. Член-кореспондент НАНУ Литовченко Володимир Григорович:

«Мікроелектроніка й майбутнє України».

 

11.45. Академік Кононенко Петро Петрович:

«Українська мова в Україні і світі вчора, сьогодні, завтра».

 

12.00. Академік Тишко Федір Олексійович:

«Від перса Абу Алі ібн Сіни до українця Степана Руданського: дорога в тисячу літ. (Медицина і поезія)».

 

12.15. Академік Макарчук Микола Юхимович:

«Несенсорні функції нюхового аналізатора».

 

12.30. Академік Стріха Максим Віталійович:

«2005 - Рік фізики в світі та в Україні».

 

 

 

12.45. Академік Каліман Павло Олексійович:

«Харківський національний університет ім. В.Каразіна – колиска української біохімії».

 

Перерва на каву: 13.00-13.15

 

13.15. Академік Зарицький Петро Васильович:

«Родовища вуглеводнів Харківської області – джерело одержання власного гелію для потреб науки і виробництва України».

13.30. Академік Горошко Олег Олександрович:

«Сучасні погляди на існування фізичної матерії».

 

13.45. Канд. техн. наук Ігнатович Володимир Миколайович:

«До парадоксу Гібса. Про умови однозначності визначення ентропії змішування тотожних ідеальних газів у класичній термодинаміці"».

 

14.00. Академік Роженко Микола Маркович:

«До принципів і законів квантової логіки».

 

14.15. Академік Бєлов Юрій Анатолійович:

«Актуальні міждисциплінарні проблеми XXI сторіччя».

14.30 – 15.00. Загальна дискусія.

15.00 – 16.00. Товариське спілкування.

 

На початок