На початок

 

Загальні звітно-виборні зборів АН ВШ України

17 квітня 2004 року

Зал Київського національного лінгвістичного університету

ПРОТОКОЛ

 

 

11.00. Відкриття зборів.

 

М.І.Дробноход:

Шановні колеги! Спасибі всім, хто знайшов можливість прибути сьогодні на збори.

За даними Секретаріату для участі в зборах зареєструвалися 242 академіки. Реєстрація триває. На сьогодні членами АН ВШ України є 480 академіків. Згідно з вимогою параграфу 5.8 Статуту для легітимності наших зборів необхідно, щоб зареєструвалася половина академіків. Цю норму ми виконали. Тому загальні звітно-виборні збори АН ВШ України оголошую відкритими.

 

11.10. Формування робочих органів зборів.

 

М.І.Дробноход:

Для нашої роботи нам необхідно утворити робочі органи зборів. Пропозиції щодо складу цих органів вам роздано.

Хто за те, щоб обрати робочу президію в складі: М.І.Дробноход, П.П.Кононенко, Ф.О.Тишко, В.І.Чопик, О.Г.Наконечний, А.Г.Погрібний, а також ректор Київського національного лінгвістичного університету Г.І.Артемчук? Хто проти? Утримався? Одноголосно. Прошу робочу президію зайняти місця.

Хто за те, щоб обрати Мандатну комісію в складі: В.Л.Зима, В.П.Кирилюк, М.М.Роженко, М.В.Стріха, В.Г.Шахбазов? Хто проти? Утримався? Одноголосно.

Хто за те, щоб обрати Лічильну комісію в складі: І.І.Бейко, А.Л.Бойко, Н.О.Вірченко, О.В.Данченко, І.М.Ляшенко? Хто проти? Утримався? Одноголосно.

Хто за те, щоб обрати Редакційну комісію в складі: Р.П.Зорівчак, П.П.Кононенко, В.І.Сергійчук, О.І.Чередниченко, В.А.Яблонський? Хто проти? Утримався? Одноголосно.

 

11.20. Ухвалення порядку денного зборів.

 

М.І.Дробноход:

Нам необхідно ухвалити порядок денний і регламент зборів. Пропозиції вам також роздано (додаток до протоколу №1). Хто за запропонований порядок денний, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Ухвалено одноголосно.

11.30. Звіт про роботу Тимчасової президії АН ВШУ з метою відродження діяльності Академії та про перспективи дальшої організаційної та наукової розбудови АН ВШУ.

 

Погрібний А.Г.

Розпочинаємо роботу за ухваленим порядком денним. Слово для звітної доповіді про роботу Тимчасової президії АН ВШУ з метою відродження діяльності Академії та про перспективи дальшої організаційної та наукової розбудови АН ВШУ надається Президенту АН ВШУ М.І.Дробноходу.

 

Дробноход М.І.

Робить звітну доповідь, де розкриває правову ситуацію в АН ВШУ після зриву звітно-виборних загальних зборів 21 грудня 2002 року. Наголошує, що легітимні збори АН ВШУ можна було б скликати вже в березні 2003 року, якби не розкольницька діяльність групи М.І.Дубини, яка виготовила фальшиву печатку Академії й дезінформувала наукову громадськість.

Тимчасова президія АН ВШ України здійснювала заходи для відродження повномасштабної наукової та організаційної роботи нашої Академії. Зокрема, подією великого суспільного резонансу стали проведені 7 лютого 2004 року Академічні читання пам’яті визначного ученого-фізика, першого президента АН ВШУ В.І.Стріхи. В цих читаннях взяли участь провідні науковці АН ВШУ. Виявом визнання високого статусу нашої Академії став виступ на читаннях голови підкомітету з питань науки комітету з освіти й науки Верховної Ради України, академіка НАН України К.М.Ситника.

Головна робота Тимчасової президії була зосереджена на тому, щоб підготувати й провести на високому рівні і з належним кворумом Загальні збори АН ВШУ. Тимчасова президія вважала ці збори надзвичайно відповідальними, оскільки вони давали останній шанс морально очистити нашу Академію, відродити її повноцінну роботу.

Апеляційний суд м.Києва визначив чисельність нашої Академії на 21 грудня 2002 року – 510 академіків (у тому числі 23 академіки, обрані 2002 року відділеннями, чиї повноваження не було підтверджено). Ця цифра (за винятком тих академіків, які пішли з життя) і є єдиною підставою для визначення кворуму на Загальних зборах Академії – половина від списочного складу 480 академіків.

Через складність цієї роботи та труднощі, про які йтиметься далі, ми змушені були двічі переносити дату зборів. На жаль, робота Тимчасової президії ускладнювалася тим, що М.І.Дубина досі незаконно утримує документацію Академії (і Тимчасова президія змушена була звернутися з цього приводу з позовом до Шевченківського місцевого суду м.Києва). Крім того, хоча ще 27 жовтня 2003 року вступило в силу рішення Апеляційного суду м.Києва про нелегітимність зборів 21 грудня 2002 року й незаконність обрання на них М.І.Дубини президентом Академії, а касаційну заяву М.І.Дубини Верховний Суд України повернув без розгляду, М.І.Дубина досі продовжує вводити в оману наукову громадськість.

31 січня цього року він зібрав близько 80 своїх прибічників (та просто дезінформованих ним науковців), назвавши це зібрання “Загальними зборами” АН ВШ України. М.І.Дубина вкотре самочинно спробував “підкоригувати” чисельний склад нашої Академії, зменшивши його більш як на 100 академіків (хоча за Статутом право виключати когось із Академії мають тільки збори).

Однак всі рішення цих “зборів” (як і взагалі всі “ухвали” очолюваної М.І.Дубиною “президії” починаючи з 21 грудня 2002 року) є нелегітимними і ніколи не будуть визнані органами державної влади. Зокрема, Міністерство юстиції України, посилаючись на рішення Апеляційного суду м.Києва від 27 жовтня 2003 року, відмовило М.І.Дубині в реєстрації документів цих “зборів”. Нелегітимними, зокрема, є й рішення щодо обрання нових академіків та присудження Академічних нагород у 2003 році. Ми висловлюємо співчуття тим шанованим науковцям, яких М.І.Дубина свідомо ввів в оману. Проте такі дії випливають з самого характеру цієї людини (сьогодні органи прокуратури розслідують приховування М.І.Дубиною факту його звільнення з Київського університету в 1995 році за аморальний вчинок, несумісний з роботою викладача, й виготовлення ним фальшивої трудової книжки).

Крім того, як показала здійснена Тимчасовою президією перевірка, значна частина наукових відділень і майже всі регіональні відділення Академії фактично не діють, їхні збори з дотриманням необхідного кворуму давно не збиралися, а від імені відділень фактично одноосібно виступають добрані персонально М.І.Дубиною “академіки-секретарі” та “керівники регіональних відділень”. Саме така ситуація дозволяє М.І.Дубині досі збирати нелегітимні “збори Академії” і вводити в оману частину наукової громадськості.

М.І.Дробноход також глибоко проаналізував ситуацію в сфері науки й вищої освіти в Україні, показав, як саме авторитетна громадська організація науковців – Академія наук вищої школи України – може виконати на сучасному етапі свою професійну та патріотичну місію в інтересах Української держави.

 

Погрібний А.Г.

Запитання до Миколи Івановича прошу подавати письмово, щоб він міг відповісти в заключному слові.

 

11.50. Про затвердження повноважень академіків, обраних відділеннями в 2002 році.

 

ПогрібнийА.Г.

Слово для доповіді про затвердження повноважень академіків, обраних відділеннями в 2002 році, має віце-президент АН ВШ України Тишко Федір Олексійович.

Тишко Ф.О.

Згідно з нашим Статутом (параграф 5.7) Загальні збори Академії затверджують повноваження академіків, обраних відділеннями, і тільки після цього новообрані академіки стають повноправними членами АН вищої школи України. У 2002 році відділення на рішення Президії провели вибори й обрали 23 нових академіки. Проте, як ви всі знаєте, 21 грудня 2002 року легітимні загальні збори АН ВШУ не відбулися, всі рішення тих зборів було скасовано судом. Тому сьогодні, щоб ввести роботу Академії в законні рамки, ми повинні затвердити академіків, обраних відділеннями в 2002 році. Проте робоча президія вирішила винести сьогодні на затвердження лише тих із них, які беруть участь у роботі наших зборів. Це:

БЕЙКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ,

ГРАБАР ІВАН ГРИГОРОВИЧ,

ДАНІЛЕЙЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ,

КИЗИЛОВ ВОЛОДИМИР УЛЯНОВИЧ,

КОЦАН ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ,

ОСТАПЧЕНКО ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА,

ПЕТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ДЕМ'ЯНОВИЧ,

ПРОЙДАК ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ,

ПТАШНИК БОГДАН ЙОСИПОВИЧ.

Питання про затвердження інших академіків, обраних відділеннями в 2002 році, пропонується розглянути на наступних зборах, за їхньої особистої присутності.

 

12.00. Про зміни й доповнення до Статуту АН ВШУ.

 

Погрібний А.Г.

Слово для доповіді про зміни й доповнення до Статуту АН ВШУ надається виконувачу обов’язків головного вченого секретаря Академії В.І.Чопику.

 

Чопик В.І.

Вельмишановні колеги!

На доручення Тимчасової президії я зустрічався з керівництвом Департаменту об’єднань громадян Міністерства юстиції України. І тут нашу увагу звернули на ряд юридичних недоречностей, які містяться в чинній редакції Статуту АН ВШ України, розробленій свого часу особисто М.І.Дубиною.

Насамперед, сьогодні наш Статут встановлює обмеження для терміну повноважень членів Президії -  3 роки, але не встановлює обмежень для терміну повноважень Президента, віце-президентів та головного вченого секретаря, які сьогодні можуть перебувати на посадах по суті довічно.

Наш статут вводить посаду першого віце-президента, але не встановлює, хто ж його має обирати. Статут ніяк не регламентує повноважень контрольно-ревізійної комісії – лише згадує, що її треба обирати. Статут не визначає, хто саме встановлює розмір членських внесків – і це вже стало приводом для зловживань, коли колишній головний вчений секретар перетворив Академію на приватне підприємство для свого особистого збагачення.

Тому в Міністерстві юстиції нам порекомендували на перших уже зборах усунути ці недоліки.

Над проектами цих змін довго працювала утворена Тимчасовою президією Статутна комісія, яку я очолював, проект двічі заслуховувала Тимчасова президія. Всі ви отримали розроблений нами проект. Зліва тут стоїть те, що є в чинному Статуті, а справа – жирним шрифтом виділено те, що ми пропонуємо змінити або додати. Тому я його лишень коротко прокоментую.

По-перше, ми врахували всі зауваження Міністерства юстиції. Ми записали, що президент, віце-президенти й головний вчений секретар так само обираються зборами на 3 роки, ми уточнили компетенцію зборів, президії, президента й контрольно-ревізійної комісії. Ми чіткіше сформулювали регламентні норми щодо зборів – наприклад, для легітимності ми пропонуємо, щоб потрібна була реєстрація не половини академіків, як сьогодні, а 50 відсотків + 1 голос.

І водночас у п.5.8 ми пропонуємо передбачити можливість проведення не лише зборів, а й конференції Академії, що допоможе вирішити наші хронічні проблеми з кворумом. Бо на Конференцію потрібно вже зібрати не половину від усіх академіків, а, скажімо, ¼ чи 1/5 – залежно від того, яку норму представництва встановить Президія.

Пропоную всім уважно ознайомитися з запропонованими нормами. І ще – дуже прошу вносити до них зміни письмово, щоб їх могла попередньо розглянути редакційна комісія. Бо Статут – річ серйозна, і з голосу тут приймати нічого не можна.

 

12.10. Загальна дискусія

 

Погрібний А.Г.

Переходимо до загального обговорення доповідей. Прошу записуватися для виступів у секретаріаті. Нагадаю, що, згідно із затвердженим нами порядком денним регламент для виступу -  до 7 хвилин, репліка – до 2 хвилин. Але перед тим прошу обрану Мандатну й Лічильну комісію зібратися тут біля президії,  організуватися, обрати своїх голів, а мандатну комісію після того – доповісти про остаточні результати реєстрації.

І ще раз прошу подавати до Секретаріату в письмовому вигляді пропозиції щодо проектів рішень, щоб редакційна комісія могла їх опрацювати.

 

У загальній дискусії беруть участь академіки Яблонський В.А., Чередниченко О.І., Зорівчак Р.П., Бойко А.Л., Костишин С.С., Кононенко П.П., Влох О.Г., Каліман П.О., Данченко В.М., Погрібний А.Г., доктор ф.-м. наук Стріха М.В.. У виступах наголошується на необхідності розроблення цілісної концепції діяльності академії на сучасному етапі, впорядкуванні взаємин Президії та регіональних відділень, покращанні видавничої діяльності Академії, ролі Академії в активнішому захисті її членів. Окремо наголошується на необхідності глибшого аналізу наслідків для України долучення до Болонського процесу стандартизації вищої освіти європейських країн. Промовці засудили розкольницьку діяльність групи М.І.Дубини, наголосили, що відродження Академії можливе лише на принципах високої фаховості, моральності, патріотизму.

Дробноход М.І.  у заключному слові підсумовує зауваження й пропозиції, які надійшли під час загальної дискусії, відповідає на поставлені запитання.

 

13.30. Затвердження звіту Мандатної комісії. Ухвалення змін і доповнень до Статуту АН ВШУ. Прийняття Ухвали Загальних зборів за звітом Тимчасової президії. Ухвалення рішення про нагородження першого президента АН ВШУ В.І.Стріхи нагородою Володимира Великого (посмертно).

 

Погрібний А.Г.

Час, відведений для дискусії, завершився. Ми маємо перейти до голосування з питань порядку денного.

Насамперед прошу для виступу представника Мандатної комісії.

 

Кирилюк В.П.

Мандатна комісія працювала й ухвалила два протоколи.

 

Протокол №1.

Слухали: про обрання голови та секретаря мандатної комісії загальних звітно-виборних зборів АН ВШ України.

Ухвалили:

Обрати головою мандатної комісії Кирилюка В.П.

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0.

Обрати секретарем мандатної комісії Стріху М.В.

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0.

Протокол оформлено належним чином, підписи всіх членів комісії наявні.

 

Погрібний А.Г.

Хто за те, щоб затвердити протокол №1 мандатної комісії? Хто проти? Утримався? Затверджено одноголосно.

 

Кирилюк В.П.

Протокол №2.

Слухали: Про результати перевірки повноважень учасників загальних звітно-виборних зборів АН ВШ України.

Ухвалили:

На 17 квітня 2004 року дійсними членами (академіками) АН ВШ України є 480 учених. Визнати повноваження зареєстрованих 249 академіків - учасників загальних звітно-виборних зборів АН ВШ України, що становить 51,9% від списочного складу Академії. Таким чином, згідно з п.5.8 Статуту АН ВШ України збори є легітимними. Запропонувати загальним звітно-виборним зборам АН ВШ України затвердити дане рішення мандатної комісії.

Голова мандатної комісії Кирилюк В.П.

Секретар мандатної комісії Стріха М.В.

Члени мандатної комісії: В.Л.Зима, В.Г.Шахбазов, М.М.Роженко.

 

Погрібний А.Г.

Хто за те, щоб затвердити протокол №2 мандатної комісії? Хто проти? Утримався? Затверджено одноголосно.

Тепер ми можемо ухвалювати рішення з питань порядку денного.

 

Насамперед, хто за те, щоб підтвердити повноваження академіків, обраних відділеннями в 2002 році? Нагадаю, це:

БЕЙКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ,

ГРАБАР ІВАН ГРИГОРОВИЧ,

ДАНІЛЕЙЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ,

КИЗИЛОВ ВОЛОДИМИР УЛЯНОВИЧ,

КОЦАН ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ,

ОСТАПЧЕНКО ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА,

ПЕТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ДЕМ'ЯНОВИЧ,

ПРОЙДАК ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ,

ПТАШНИК БОГДАН ЙОСИПОВИЧ.

Хто за? Проти? Утримався? Затверджено одноголосно. Вітаю наших шановних колег, які стали повноправними академіками, а число учасників наших зборів відтак збільшилося з 249 до 258.

 

Тепер хто за те, щоб ухвалити за основу проект змін до Статуту? Хто проти? Утримався? Прийнято одноголосно.

Які є поправки до проекту Статуту?  

 

Буткевич В.Г.

Пропоную вилучити норму останнього абзацу п.4.2, п.4 “У виняткових випадках, коли  діяльність академіків і почесних академіків грубо порушує Статут Академії, суперечить меті та завданням Академії, завдає їй суттєвої моральної або матеріальної шкоди, рішенням Загальних зборів, ухваленим на подання Президії (або Президента) Академії, вони  можуть бути виключені з Академії й позбавлені звання академіка”. Вважаю, що така норма суперечить принципам Європейського суду з прав людини, який я представляю.

 

Чередниченко О.І.

Редакційна комісія пропонує залишити цю норму.

 

Погрібний А.Г. Ставлю на голосування вилучення цієї норми з одночасним залишенням норми п.4.7., п.4 чинної редакції Статуту.

“За” – 172, “проти” – 62, “утрималися” – 8.

Пропонована норма п.4.2, п.4 вилучається, залишається відповідна норма чинного Статуту.

Тепер ставлю на голосування проект змін до Статуту в цілому. Хто за? Проти? Утримався? Прийнято одноголосно (додаток №2).

Вітаю нас усіх, ми живемо вже за уточненим Статутом.

Тепер ставлю на голосування за основу проект Ухвали. Хто за? Проти? Утримався? Прийнято одноголосно.

Які зміни до проекту Ухвали?

 

Влох О.Г.

Пропоную відобразити в ухвалі по-перше, підвищення статусу регіональних наукових відділень та центрів Академії. Бо сьогодні ми існуємо, не маючи власних коштів – всі внески забирає Київ. По-друге, пропоную новообраній Президії приділити більше уваги друкованим виданням Академії. Я вже кілька років тому зареєстрував журнал “Наукові обрії”, але жодне його число так і не вийшло.

 

Погрібний О.Г.

Хто за те, щоб підтримати поправку? Проти? Утримався? Ухвалено одноголосно.

Тепер ставлю на голосування проект Ухвали в цілому. Хто за? Проти? Утримався? Прийнято одноголосно (Додаток №3). Вітаю всіх нас.

Особливо хочу сказати, що нагородження посмертно академічною відзнакою Володимира Великого нашого першого президента Віталія Стріхи має стати символом відродження нашої академії.

 

14.00. Вибори Президента, першого віце-президента, віце-президентів, головного вченого секретаря, членів Президії.

 

Погрібний А.Г.

Згідно з порядком денним переходимо до виборів Президента і всього нового складу Президії Академії. Нагадаю, ми затвердили таку процедуру: висунення кандидата в президенти, короткий виступ кандидата в президенти, запитання й відповіді, загальне обговорення кандидатур, голосування; внесення новообраним президентом кандидатур першого віце-президента, віце-президентів, головного вченого секретаря, членів президії; голосування щодо цих кандидатур.

Право висунення кандидатури президента належить кожному учасникові зборів.

 

Яблонський В.А. та Кононенко П.П. у відповідності до Статуту АН ВШ України запропонували обрати президентом АН ВШ України академіка Дробнохода М.І..

 

Погрібний А.Г.

Чи є інші кандидатури? Інших кандидатур не надійшло.

 

Дробноход М.І.

Виклав свою програму, відповів на запитання присутніх. Відбулося обговорення кандидатури Дробнохода М.І.. Надходить пропозиція провести відкрите голосування. Збори ухвалюють провести відкрите голосування.

 

Погрібний А.Г.

Хто за те, щоб обрати президентом АН ВШ України академіка Дробнохода Миколу Івановича?

“За” – 248, “Проти” – 1, “Утрималися” – 2. Вітаю, Дробнохода М.І. обрано президентом Академії.

Переходимо до виборів першого віце-президента АН ВШ України. Слово для внесення кандидатури надається президенту Дробноходу М.І.

 

Дробноход М.І.

У відповідності до Статуту АН ВШ України вношу кандидатуру академіка Полякова М.В., ректора Дніпропетровського державного університету.

 

Погрібний А.Г.

Хто за те, щоб обрати першим віце-президентом АН ВШ України академіка Полякова Миколу Вікторовича?

“За” – 251, “Проти” – 0, “Утрималися” – 0.

Академіка Полякова М.В. обрано першим віце-президентом.

Переходимо до виборів віце-президентів АН ВШ України.

 

Дробноход М.І.

У відповідності до Статуту АН ВШ України вношу кандидатури на посади віце-президентів АН ВШ України академіків Вірченко Н.О., Кононенка П.П., Тишка Ф.О., Чередниченка О.І..

 

Погрібний А.Г.

Чи є заперечення проти названих кандидатур? Немає. Як будемо голосувати кандидатури віце-президентів: списком, чи окремо? Надійшла пропозиція – списком. Хто за голосування списком? Одноголосно.

Хто за те, щоб обрати віце-президентами АН ВШ України академіків:

Вірченко Ніну Опанасівну,

Кононенка Петра Петровича,

Тишка Федора Олексійовича,

Чередниченка Олександра Івановича.

“За” – 251, “Проти” – 0, “Утрималися” – 0.

Вітаю, віце-президентів обрано.

Переходимо до виборів головного ученого секретаря АН ВШ України.

 

Дробноход М.І.

У відповідності до Статуту АН ВШ України вношу кандидатуру академіка Чопика В.І. Чопик В.І. долав великих зусиль до організації й проведення зборів, є авторитетним ученим.

 

Погрібний А.Г.

Хто за те, щоб обрати головним ученим секретарем АН ВШ України академіка Чопика Володимира Івановича?

“За” – 251, “Проти” – 0, “Утрималися” – 0.

Вітаю, Володимира Івановича обрано головним ученим секретарем.

Переходимо до виборів членів президії АН ВШ України.

 

Дробноход М.І.

Хочу внести до складу Президії кандидатури вчених, які представляють головні наукові осередки та фахові відділення АН ВШ України. Називаю їх за абеткою:

Артемчук Галік Ісакович,

Бейко Іван Васильович,

Бойко Анатолій Леонідович,

Бондаренко Михайло Федорович,

Влох Орест Григорович,

Данченко Валентин Миколайович,

Зима Валентин Леонідович,

Зорівчак Роксолана Петрівна,

Качкан Володимир Атаназійович,

Кирилюк Віктор Павлович,

Костишин Степан Степанович,

Крижанівський Євстахій Іванович,

Ляшенко Ігор Миколайович,

Мінаєв Олександр Анатолійович,

Наконечний Олександр Григорович,

Палій Гордій Кіндратович,

Погрібний Анатолій Григорович,

Сергійчук Володимир Іванович,

Сікора Веніамін Дмитрович,

Стріха Максим Віталійович,

Ткач Микола Васильович,

Туманов Віктор Андрійович,

Хіміч Іван Васильович,

Чутов Юрій Іванович,

Шахбазов Валерій Гайович

Яблонський Валентин Андрійович.

Хочу, щоб у нашій Президії був не лише Київ, а й Львів, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Ужгород, Чернівці, Івано-Франківськ, Вінниця. А для оперативної роботи ми утворимо компактне Бюро Президії.

 

Погрібний А.Г.

Чи є заперечення проти внесених кандидатур? Чи є самовідводи? Немає. Як будемо голосувати кандидатури членів президії: списком, чи окремо? Надійшла пропозиція – списком. Хто за голосування списком? Одноголосно.

Хто за те, щоб обрати таких членів президії АН ВШ України:

Артемчук Галік Ісакович,

Бейко Іван Васильович,

Бойко Анатолій Леонідович,

Бондаренко Михайло Федорович,

Влох Орест Григорович,

Данченко Валентин Миколайович,

Зима Валентин Леонідович,

Зорівчак Роксолана Петрівна,

Качкан Володимир Атаназійович,

Кирилюк Віктор Павлович,

Костишин Степан Степанович,

Крижанівський Євстахій Іванович,

Ляшенко Ігор Миколайович,

Мінаєв Олександр Анатолійович,

Наконечний Олександр Григорович,

Палій Гордій Кіндратович,

Погрібний Анатолій Григорович,

Сергійчук Володимир Іванович,

Сікора Веніамін Дмитрович,

Стріха Максим Віталійович,

Ткач Микола Васильович,

Туманов Віктор Андрійович,

Хіміч Іван Васильович,

Чутов Юрій Іванович,

Шахбазов Валерій Гайович

Яблонський Валентин Андрійович.

“За” – 251, “Проти” – 0, “Утрималися” – 0.

Вітаю, склад президії обрано.

 

 

15.00. Вибори членів Контрольно-ревізійної комісії АН ВШ України.

 

Погрібний А.Г.

Надійшла пропозиція обрати таких членів Контрольно-ревізійної комісії АН ВШ України:

Болдирєв Ростислав Васильович,

Горошко Олег Олександрович,

Роженко Микола Маркович,

Терек Ольга Іштванівна,

Філіпенко Антон Сергійович.

Чи немає заперечень щодо названих кандидатур? Інших кандидатур? Немає. Є пропозиція голосувати членів КРК списком. Приймається. Хто за те, щоб обрати КРК у названому мною складі?

“За” – 251, “Проти” – 0, “Утрималися” – 0.

Вітаю новообрану КРК і бажаю успішної роботи.

Переходимо до пункту “Різне”.

 

15.15. Різне.

 

Дробноход М.І.

Дозвольте, слово в “різному” візьму я, щоб виконати обов’язок, який ви поклали на мене сьогоднішньою ухвалою і Статутом. В ухвалі ви відзначили, що М.І.Дубина завдав Академії значної моральної і матеріальної шкоди. В цих діях йому допомагали, як ви знаєте, академіки В.П.Литвин, С.К.Рудик, Г.Т.Продайвода. Вважаю, що нам потрібно визначитися щодо можливості їхнього подальшого перебування в Академії.

 

Яблонський В.А.

У такий день – суботу після Великодня – Христос велить усіх прощати. Тому неправильно було б розпочати нашу конструктивну роботу з виключень.

 

Погрібний А.Г.

Але висловити наше ставлення до їхніх дій ми повинні. Тому пропоную від імені зборів засудити розкольницькі деструктивні дії М.І.Дубини, В.П.Литвина, С.К.Рудика, Г.Т.Продайводи.

Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно.

 

Дробноход М.І.

Сьогоднішні збори показали, що наша Академія має здорову серцевину й велике майбутнє. Але творити це майбутнє повинні ми всі разом на основі тих високих принципів професіоналізму й моральності, які було закладено 27 листопада 1992 року засновниками Академії.

На цьому збори оголошую закритими.

 

Президент АН ВШ України                      М.І.Дробноход

 

Головний учений секретар

АН ВШ України                                          В.І.Чопик

Додаток №1.

 

Порядок денний і регламент

Загальних звітно-виборних зборів АН ВШУ

17 квітня 2004 року

 

11.00. Відкриття зборів.

11.10. Формування робочих органів зборів.

11.20. Ухвалення порядку денного зборів.

          11.30. Звіт про роботу Тимчасової президії АН ВШУ з метою відродження діяльності Академії та про перспективи дальшої організаційної та наукової розбудови АН ВШУ.

11.50. Про затвердження повноважень академіків, обраних відділеннями в 2002 році.

12.00. Про зміни й доповнення до Статуту АН ВШУ.

12.10. Загальна дискусія (виступ – до 7 хвилин, репліка – до 2 хвилин).

13.30. Затвердження звіту Мандатної комісії. Затвердження повноважень академіків, обраних відділеннями в 2002 році. Ухвалення змін і доповнень до Статуту АН ВШУ. Прийняття Ухвали Загальних зборів за звітом Тимчасової президії. Ухвалення рішення про нагородження першого президента АН ВШУ В.І.Стріхи нагородою Володимира Великого (посмертно).

(Голосуються тільки ті поправки й зміни до Ухвали й Статуту, які були попередньо подані в письмовому вигляді до редакційної комісії зборів не пізніше 13.00).

14.00. Вибори Президента, першого віце-президента, віце-президентів, головного вченого секретаря, членів Президії.

(За процедурою: висунення кандидата в президенти, короткий виступ кандидата в президенти, запитання й відповіді, загальне обговорення кандидатур, голосування; внесення новообраним президентом кандидатур першого віце-президента, віце-президентів, головного вченого секретаря, членів президії; голосування щодо цих кандидатур).

15.00. Вибори членів контрольно-ревізійної комісії.

15.15. Різне.

15.30. Завершення роботи зборів.

 

Додаток №2.

 

Зміни і доповнення до Статуту АН ВШУ,

затверджені Загальними зборами АН ВШУ

17 квітня 2004 року

 

Редакція Статуту, чинна на 17 квітня 2004 року

Редакція Статуту, затверджена Загальними зборами АН ВШУ

17 квітня 2004 року

4.2., п.2. Академіками обираються відомі вчені вищих навчальних закладів та інших наукових установ, які працюють у вузах, як правило, доктори наук, професори, котрі збагатили науку визначними працями.

 

4.2., п.2. Академіками обираються провідні вчені вищих навчальних закладів та інших наукових установ, які працюють у ВНЗ, доктори наук, професори, котрі створили наукові школи, збагатили науку визначними працями.

 

4.2., п.3. Почесними членами Академії обираються вчені інших академії та іноземні вчені, які збагатили науку працями першорядного значення та зробили значний внесок у галузь освіти.

4.2., п.3. Почесними академіками обираються українські та іноземні вчені, які збагатили науку працями першорядного значення, створили загальновизнані наукові школи та зробили значний внесок у розвиток освіти.

4.2. п.4. Академіки і почесні академіки обираються довічно. Однак у виняткових випадках, коли їх діяльність суперечить меті та завданням Академії, рішенням Загальних зборів вони можуть бути позбавлені звання академіка.

4.2. п.4. Академіки і почесні академіки обираються довічно. Вони можуть припинити членство в Академії за власним бажанням, шляхом подання відповідної заяви на адресу Президії Академії. 

 

5.6., п.1. Вищим органом Академії є Загальні збори (що включають академіків, почесних академіків, а також делегованих обласними (регіональними) Відділеннями докторів, кандидатів тощо, квота для яких встановлюється Президією Академії.

5.6., п.1. Вищим органом Академії є Загальні збори. У Загальних зборах із правом ухвального голосу беруть участь академіки, а з правом дорадчого голосу - почесні академіки, а також учені, доктори і кандидати наук, які працюють у фахових та регіональних відділеннях Академії. 

 

5.7., п.4. – обирають склад Президії, Президента, віце-президентів та Головного ученого секретаря;

5.7., п.4. обирають Президію Академії в складі Президента, першого віце-президента, віце-президентів, Головного ученого секретаря та членів Президії;

5.8. Загальні збори скликаються за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Питання  на загальних зборах вирішуються простою більшістю голосів. Збори вважаються легітимними, якщо в них беруть участь не менше 50% складу академіків.

5.8. Загальні збори скликаються за рішенням Президії не рідше одного разу на рік. В разі необхідності Президія може скликати позачергові збори. Збори вважаються правочинними, якщо для роботи в них  зареєструвалися більше половини академіків.

На загальних зборах рішення з усіх питань, окрім спеціально визначених цим Статутом, ухвалюються простою більшістю голосів від числа академіків, які зареєструвалися для участі в зборах.

В разі необхідності замість Загальних зборів за рішенням Президії може скликатися Конференція академії. Порядок делегування академіків на Конференцію від фахових та регіональних відділень встановлюється Президією. Конференція може розглядати й вирішувати всі питання, віднесені цим Статутом до компетенції Загальних зборів.

5.9. п.2. Члени Президії обираються на три роки простою більшістю голосів.

5.9. п.2. Президія обирається на три роки і продовжує виконувати свої обов’язки до моменту обрання нового складу Президії. В разі дообрання нових членів Президії термін їх повноважень обмежується терміном повноважень усієї Президії.

5.10. Президія звітує перед Загальними зборами і в разі незадовільної роботи може бути повністю або частково достроково переобрана 2/3 голосів учасників зборів.

5.10. Президія звітує щодо здійсненої роботи перед кожними черговими Загальними зборами. В разі визнання роботи Президії незадовільною за рішенням понад 2/3 учасників зборів може бути проведено позачергове переобрання всього складу Президії, або окремих її членів.

5.12. п.4 Президія Академії - затверджує нагороди за видатні наукові досягнення;

5.12. п.4 Президія Академії – встановлює академічні нагороди за видатні наукові досягнення та ухвалює рішення про нагородження ними;

додати п.8, 9, 10:

- встановлює перелік та затверджує персональний склад регіональних та фахових відділень Академії;

- встановлює розмір членських внесків;

- здійснює інші повноваження, визначені цим Статутом.

В разі необхідності Президія може створювати робочий орган – Бюро Президії, порядок роботи якого визначається положенням, затвердженим Президією.

5.13. Президент Академії:

-         виносить питання на розгляд Президії та головує на її засіданнях;

-         представляє Академію на різних рівнях;

-         від імені Президії Академії (без доручення) підписує угоди, договори, заяви тощо;

-         відповідає за майно Академії;

-         забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Академії;

-         виконує інші функції, які витікають з цього Статуту та чинного законодавства.

 5.13. Президент Академії:

- головує на засіданнях Загальних зборів та Президії і підписує їх протоколи;

-         вносить на розгляд Загальних зборів кандидатури для обрання першого віце-президента, віце-президентів, головного вченого секретаря, членів президії;

-         представляє Академію на різних рівнях;

-         від імені Президії Академії (без доручення) підписує угоди, договори, заяви тощо;

-         відповідає за майно Академії і є розпорядником її коштів;

-         забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Академії;

- виконує інші функції, які випливають з цього Статуту та чинного законодавства і не належать до визначених цим Статутом повноважень Загальних зборів і Президії.

 

 

Додати п.5.14 такого змісту:

Перший віце-президент виконує обов’язки президента на його доручення і в разі його відсутності.

Віце-президенти виконують на доручення президента окремі його функції, допомагають йому в його роботі.

Головний учений секретар Академії відповідає за облік і діловодство Академії, реалізацію рішень Президії, координацію роботи органів Академії в рамках вимог цього Статуту.

 

Додати п.5.15 такого змісту:

Контрольно-ревізійна комісія Академії вивчає порядок витрачання коштів Академії і виступає зі звітом про виконання затвердженого Президією кошторису перед Загальними зборами. Члени Контрольно-ревізійної комісії не можуть бути одночасно членами Президії.

 

 

 

 

Додаток 3.

 

Ухвала

Загальних звітно-виборних зборів АН ВШ України

17 квітня 2004 року

 

1. Констатувати, що відродження Академії наук вищої школи України може відбутися лише на основі принципів високої моральності, фаховості, патріотизму, закладених при заснуванні АН ВШУ в листопаді 1992 року.

2. Схвалити роботу Тимчасової президії АНВШУ на чолі з президентом Академії М.І.Дробноходом за період від січня 2003 року до квітня 2004 року, скеровану на підготовку легітимних Загальних зборів Академії, відродження наукової роботи й організаційної структури АН ВШ України.

3. Виходячи з того, що колишній головний учений секретар Академії М.І.Дубина своїми позастатутними протиправними діями завдав Академії значної моральної й матеріальної шкоди, доручити новообраній Президії Академії разом з Контрольно-ревізійною комісією провести вичерпний аудит коштів та майна Академії та вирішити питання про шляхи відшкодування завданих збитків.

4. Схвалити зміни і доповнення до Статуту АН ВШУ (додаються) й доручити новообраній Президії Академії зареєструвати їх у Міністерстві юстиції України.

5. Доручити новообраній Президії АН ВШ України:

- протягом травня-червня 2004 року відродити роботу фахових та регіональних відділень академії; для цього надати Президії Академії право в разі необхідності призначати виконувачів обов’язків академіків секретарів для підготовки й проведення статутних зборів відділень;

- розглянути й затвердити проект Концепції діяльності Академії на сучасному етапі, який винести на розгляд чергових Загальних зборів (Конференції) Академії;

- розробити новий порядок сплати членських внесків, який враховував би необхідність матеріальної підтримки діяльності регіональних відділень Академії;

- розглянути можливість створення авторитетного загальнонаукового часопису Академії.

6. Підтримати Резолюцію Академічних читань пам’яті визначного українського вченого, засновника і першого президента АН ВШ України В.І.Стріхи (1931-1999), які відбулися 7 лютого 2004 року, й нагородити В.І.Стріху (посмертно) Академічною нагородою Володимира Великого за велику наукову роботу, що мала наслідком побудову сучасної теорії контакту метал-напівпровідник та створення унікальної  наукової школи з фізики напівпровідників, а також за науково-організаційну роботу зі створення й розбудові Академії наук вищої школи України.

7. Проводити Академічні читання пам’яті В.І.Стріхи щорічно в першій декаді лютого як вищий науковий форум АН ВШ України.

Додаток 4.

 

Склад Президії АН ВШ України,

обраний Загальними зборами 17 квітня 2004 року

 

 

Президент АН ВШУ:

Дробноход Микола Іванович.

 

Перший віце-президент АН ВШУ:

Поляков Микола Вікторович.

 

Віце-президенти АН ВШУ:

Вірченко Ніна Опанасівна,

Кононенко Петро Петрович,

Тишко Федір Олексійович,

Чередниченко Олександр Іванович.

 

Головний учений секретар АН ВШУ:

Чопик Володимир Іванович.

 

Члени президії АН ВШУ:

Артемчук Галік Ісакович,

Бейко Іван Васильович,

Бойко Анатолій Леонідович,

Бондаренко Михайло Федорович,

Влох Орест Григорович,

Данченко Валентин Миколайович,

Зима Валентин Леонідович,

Зорівчак Роксолана Петрівна,

Качкан Володимир Атаназійович,

Кирилюк Віктор Павлович,

Костишин Степан Степанович,

Крижанівський Євстахій Іванович,

Ляшенко Ігор Миколайович,

Мінаєв Олександр Анатолійович,

Наконечний Олександр Григорович,

Палій Гордій Кіндратович,

Погрібний Анатолій Григорович,

Сергійчук Володимир Іванович,

Сікора Веніамін Дмитрович,

Стріха Максим Віталійович,

Ткач Микола Васильович,

Туманов Віктор Андрійович,

Хіміч Іван Васильович,

Чутов Юрій Іванович,

Шахбазов Валерій Гайович

Яблонський Валентин Андрійович.

 

Додаток 5.

 

Склад Контрольно-ревізійної комісії АН ВШ України,

обраний Загальними зборами 17 квітня 2004 року

 

Болдирєв Ростислав Васильович,

Горошко Олег Олександрович,

Роженко Микола Маркович,

Терек Ольга Іштванівна,

Філіпенко Антон Сергійович.

 

Додаток 6.

 

Список академіків, обраних фаховими відділеннями

в 2002 році, повноваженням яких було підтверджено загальними зборами АН ВШ України 17 квітня 2004 року

 

БЕЙКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ,

ГРАБАР ІВАН ГРИГОРОВИЧ,

ДАНІЛЕЙЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ,

КИЗИЛОВ ВОЛОДИМИР УЛЯНОВИЧ,

КОЦАН ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ,

ОСТАПЧЕНКО ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА,

ПЕТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ДЕМ'ЯНОВИЧ,

ПРОЙДАК ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ,

ПТАШНИК БОГДАН ЙОСИПОВИЧ.

 

 

На початок