У Президії Академії

 

Під головуванням Президента АН вищої школи України О.Г.Наконечного відбулося чергове засідання Президії Академії. Науковий звіт про роботу відділення фізики та астрономії презентував академік-секретар відділення Л.В.Поперенко. Членами відділення є 41 провідний науковець, які представляють усі провідні університетські центри держави. Почесними академіками є А.Фехер (Словаччина), визначний учений-астроном Я.С.Яцків та один з фундаторів напівпровідникової науки в Україні В.Г.Литовченко. До відділення входять декани двох факультетів КНУ ім.Т.Г.ШевченкаМ.В.Макарець (фізичного) та І.О.Анісімов (радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем). Членом відділення є заступник міністра освіти і науки України, професор КНУ ім.Т.Г.Шевченка, г.н.с. Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України М.В.Стріха. Відділення об’єднує в своїх лавах 20 завідувачів кафедр фізичного профілю, керівників інститутів та астрономічних обсерваторій. Двоє членів відділення: П.В.Петренко та В.В.Куліш – є академіками-засновниками АН ВШ України.

Л.В.Поперенко коротко схарактеризував науковий доробок кожного з членів відділення, праці яких стосуються найактуальніших напрямків сьогоднішньої фізики та астрономії. Так, Л.В.Булавін створив всесвітньовідому наукову школу з нейтронних досліджень рідин та полімерів. Сфера наукових інтересів М.В.Макарця - взаємодія швидких іонів та електронів з твердим тілом та наноструктурами. І.О.Анісімов запропонував механізм просвітлення бар’єрів щільної плазми для електромагнітних хвиль з допомогою електронних пучків. Л.В.Поперенко є відомим фахівцем у галузі оптичного матеріалознавства. І.В.Шайкевич відомий роботами з властивостей тонких металічних плівок. М.В.Куліш протягом багатьох років зосереджений на проблемах нанофізики вуглецевих матеріалів. В.В.Куліш створив новий наукових напрямок: «теорія ієрархічних коливань та хвиль». П.В.Петренко став одним із піонерів дослідження радіаційних властивостей твердих тіл. В.М.Ільченко є знаним фахівцем у галузі навколоземного космічного простору. М.О.Боровий здійснює рентгенодифрактометричні дослідження фазових переходів у системах напівпровідник-сегнетоелектрик. С.Є.Зеленський є фахівцем у галузі взаємодії потужного лазерного випромінювання з конденсованими системами. Основна сфера наукових зацікавлень В.М.Григорукатрансформація оптичного випромінювання у волоконних світловодах. В.М.Жданов є знаним фахівцем у галузі релятивістської фізики, астрономічних застосувань загальної теорії відносності. Роботи О.В.Стронського присвячені напівпровідниковому матеріалознавству й оптоелектроніці. М.В.Стріха упродовж останніх років пояснив та теоретично передбачив низку нових нетривіальних ефектів у системах графен-сегнетоелектрик. В.А.Сминтина відомий піонерськими працями з вивчення електронно-молекулярних процесів на поверхні напівпровідників. Я.І.Лепіх створив відому наукову школу з акустоелектроніки та сенсорики. С.М.Андрієвський успішно вивчає фізичні та хімічні властивості зірок різних типів. І.Л.Андронов здійснив теоретичне моделювання переносу речовини в зоряних системах у надсильних магнітних полях. В.Т.Швець вивчає екстремальні стани речовини, зокрема, металізацію газів. О.І.Герасимов розробляє статистичну теорію конденсованої речовини в різних агрегатних станах. Ю.О.Кругляк є відомим фахівцем у галузі квантової фізхімії, упродовж останніх років він є також автором низки праць, присвячених новому методові викладання нанофізики на основі моделі Ландауера-Датта-Лундстрома. І.В.Хіміч відомий роботами з сучасних напрямків ядерної фізики. В.М.Міца є представником відомої ужгородської наукової школи з вивчення склоподібних халькогенідних напівпровідників. М.В.Ткач є автором відомих робіт з теорії наносистем різного типу. М.Д.Раранський створив новий науковий напрям: динамічне розсіяння Х-променів. О.Г.Ушенко та О.В.Ангельський є визнаними у світі фахівцями у галузі кореляційної оптики. Б.С.Новосядлий є фахівцем у галузі кінематики небесних тіл.  Р.О.Влох вивчає оптику та фізику діелектричних та напівпровідникових кристалічних середових. В.І.Бойчук є автором робіт з теорії наносистем. О.П.Руденко є відомим фахівцем з молекулярної фізики. В.Є.Бахрушин є не лише автором робіт з фізики слабколегованих кристалів, але й відомим освітнім аналітиком. О.М.Горбань став фундатором напівпровідникової наукової школи в Запоріжжі. О.М.Оболенський – автор визнаних робіт з електронних властивостей металів при низьких температурах.

Академік-засновник АН ВШ України, відомий учений-аграрій та громадський діяч В.А.Яблонський презентував дослідження, присвячене витокам та перебігові трагічних подій на Волині 1943 року (свідком яких сам учений був у підлітковому віці). Витоком трагедії дослідник вважає тривалу брутальну колонізаційну політику Другої Речі Посполитої на західноукраїнських землях, яка не могла не призвести до вибуху (пришвидшеного провокаціями з боку німецької окупаційної влади та радянської агентури). Відповідальність за трагедію несуть обидві сторони конфлікту, а подолання її наслідків можливе тільки на основі взаємного прощення і спільного вшанування пам’яті її жертв. Трагедії минулого не повинні затьмарювати майбутнє українсько-польських відносин.

Заступник міністра освіти і науки України М.В.Стріха поінформував про хід імплементації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Він повідомив, що Ідентифікаційний комітет під головуванням С.М.Рябченка, до складу якого ввійшли 3 провідних українських і 6 зарубіжних учених, за результатами конкурсу, документи на який подали 71 український науковець, визначив 24 кандидатури до складу Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, яку очолюватиме особисто прем’єр-міністр України. 9 з цих 24 учених представлятимуть ВНЗ (по 2 – КНУ ім.Т.Г.Шевченка та ХНУ ім.В.Н.Каразіка, по 1 – ДНУ ім.О.Т.Гончара, КПІ ім.І.Сікорського, Київську школу економіки, Східноукраїнський НУ ім.Л.Українки, Національний лінгвістичний університет). Двоє з них – фізик І.О.Анісімов та лінгвіст О.П.Воробйова – є академіками АН вищої школи України.

Президія ухвалила оголосити подальші вакансії для виборів дійсних членів АН ВШ України за науковими відділеннями:

№ п/п

Відділення

К-ть вакансій

1.     

Аграрне

2

2.     

Біології

2

3.     

Економічне

5

4.     

Загальнотехнічне

2

5.     

Інформатики та системного аналізу

2

6.     

Історії, філософії та українознавства

1

7.     

Математики

1

8.     

Металургії

2

9.     

Наук про Землю

1

10.                        

Педагогіки і психології

1

11.                        

Фізики та астрономії

3

12.                        

Філології, мистецтвознавства та масової комунікації

1

13.                        

Фундаментальних проблем медицини

5

14.                        

Політології, соціології

2

15.                        

Хімії

2

16.                        

Права

1

 

Президія розглянула також низку інших питань підготовки до відзначення 25 річниці від заснування Академії.