У Президії Академії

 

Під головуванням Президента АН вищої школи України О.Г.Наконечного відбулося перше в 2017 році засідання Президії Академії. На початку засідання почесну грамоту Президії АН ВШ України за зміцнення наукових зв’язків між Україною і Грузією урочисто вручено професору Ібраїму Дідманідзе (Батумі). Президент Академії О.Г.Наконечний також повідомив, що міністерством юстиції України зареєстровано нову редакцію Статуту Академії, ухвалену позачерговою Конференцією Академії 28 листопада 2016 року. Таким чином, статутні документи Академії сьогодні повною мірою відповідають усім вимогам чинного законодавства.

В рамках заходів до відзначення 25-річчя Академії, запланованого на 27 листопада 2017 року, продовжилися звіти академіків-секретарів наукових відділень Академії. Академік-секретар відділення біології М.Ю.Макарчук поінформував, що на цей час до складу відділення входять 29 дійсних членів АН вищої школи України, і 1 почесний академік - академік НАН України К.М.Ситник. Серед членів відділення є ректори та в.о. ректора університету – 2, директори Інститутів в рамках університетів – 6, декани факультетів – 2, завідувачі кафедри – 11, професори кафедр – 9.

Найбільше членів відділення працюють у КНУ ім.Т.Г.Шевченка. Директор ННЦ «Інститут біології та медицини» Остапченко Л.І., завідувачі кафедри Макарчук М.Ю., Поліщук В.П., професори кафедри Мірошниченко М.С., Бойко А.Л., Бучацький Л.П. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова представляють 2 члени відділення: завідувач кафедри біології Плиска О.І. та завідувач кафедри зоології Бровдій В.М. Національний університет біоресурсів і природокористування - директор Навчально-наукового центру біотехнологій, біотехсервісу та біоконверсій Григорюк І.П. та завідувач кафедри агробіотехнологій  Лісовий М. М.. Національний університет Києво-Могилянська Академія – завідувач кафедри лабораторної діагностики біологічних систем Білько Н.М. та професор кафедри біології Великий М.М. Національний авіаційний університет в.о.ректора та директор Інституту міського господарства  Ісаєнко В.М. У відділенні також представлені провідні ВНЗ Львова, Харкова, Чернівців, Одеси, інших університетських міст України, установи НАН України.

Основні наукові напрямки, за якими працюють академіки відділення, це: Біохімія та молекулярна біологія (Остапченко Л.І., Великий М.М., Марченко М.М., Бучацький Л.П., Білько Н.М, Войцицький В.М.,  Каліман П.А., Тоцький В.М); Біофізика (Мірошниченко М.С., Коцан І.Я.); Вірусологія (Бойко А.Л., Поліщук В.П.); Фізіологія (Макарчук М.Ю., Манько В.В., Плиска О.І., Лизогуб В.С.); Екологія (Ісаєнко В.М.,Григорюк І.П.,Патика В.П., Костишин С.С.); Зоологія та ботаніка (Бровдій В.М., Барна М.М., Пида С.В., Стадніченко А.П., Терек О.І.); Фізична культура і спорт (Коробейніков Г.В., Маліков М.В., Рожков  І.М.).

Члени відділення беруть активну участь у роботі наукових товариств та організацій, таких, як: Українське біофізичне товариство (президент УБФТ Коцан І.Я., почесний президент УБФТ Мірошниченко М.С., члени президії: Остапченко Л.І., Макарчук М.Ю.); Українське біохімічне товариство (Остапченко Л.І., Великий М.М.); Українське фізіологічне товариство імені П.Г. Костюка (член ради товариства Макарчук М.Ю.); Українське товариство нейронаук (член президії товариства Макарчук М.Ю.); Міжнародна організація за гуманну освіту (InterNICHE)  (член товариства Макарчук М.Ю.).

Сумарно члени відділення підготували 297 кандидатів і 45 докторів наук. Серед членів відділення є

Заслужені діячі науки і техніки України (Барна М.М., Коцан І.Я., Лизогуб В.С., Маліков М.В., Марченко М.М., Остапченко Л.І., Патика В.П., Плиска О.І.)

Лауреати Державних премій України (Бойко А.Л., Войціцький В.М., Остапченко Л.І.)

Лауреати нагороди Володимира Великого АН ВШ України (Остапченко Л.І., Бойко А.Л.)

Лауреати нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (Бойко А. Л., Мірошниченко М.С., Макарчук М. Ю., Барна М.М., Бучацький Л.П., Григорюк І. П., Терек О.І., Поліщук В.П., Костишин С.С., Великий М.М., Патика В.П., Позур В.К.)

Члени відділення входять до редколегій та оргкомітетів провідних національних і міжнародних фахових видань і наукових конференцій.

Академіком-секретарем фундаментальних проблем медицини є відомий учений-хірург Ф.О.Тишко. До відділення входять 22 академіки. За роками обрання це: Тишко Ф.О. (1993),  Кривченя Д.Ю. (1993), Туманов В.А. (1997), Регеда М.С. (2005), Талько В.І. (2006), Свінціцький А.С. (2007), Гичка С.Г. (2008), Боцюрко В.І. (2009), Бойчук Т.М. (2010), Мельник В.П. (2010), Скиба В.В. (2011), Бур`янов О.А. (2011), Панасюк О.В. (2011), Фатула М.І. (2011), Дорошенко С.І. (2012), Мохорт М.А. (2012), Пухлік С.С. (2014), Кіщук В.В. (2014), Мамчур  В.Й. (2015),  Гарник Т.Г. (2015), Волошин О.І. (2016), Дужий І.Д. (2016). До відділення входять троє очільників ВНЗ: Бойчук Т.М. – ректор, Буковинський медичний університет МОЗ України; Регеда М.С. – ректор, Львівський медичний інститут МОЗ України; Туманов В.А. – почесний ректор ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ».

Серед членів відділення є завідуючі кафедрами – 16, професори кафедр – 3, Заслужені діячі науки і техніки України – 5, Заслужені лікарі України – 5, Заслужені працівники Освіти – 2, Лауреати Державних премій України – 5, Лауреати нагороди Володимира Великого АН ВШ України – 3, Лауреати нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України – 8. Географічний розподіл членів відділення такий: Київ – 13,  Івано - Франківськ – 2, Чернівці – 2, Львів – 1, Вінниця – 1, Дніпро – 1, Одеса – 1, Суми – 1. Найбільш представлені у відділенні Національний медичний університет ім. О.Богомольця МОЗ України – 6 (4 завідуючих кафедрами, 2 професори кафедр) та ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ» (почесний ректор Туманов В.А., 5 завідуючих кафедрами,1 професор кафедри).

Сумарно членами відділення проконсультовано понад 100.000 пацієнтів (4,5 тис. на 1 академіка), прооперовано – понад 20.000 хворих (2 тис. на 1 академіка). Члени відділення представляють різні напрямки медицини: Терапевтичний – 8, Хірургічний – 7, Фармакологічний – 3, Організація охорони здоров`я та теоретична медицина – 3, Стоматологічний – 1.

Науково-педагогічна діяльність членів відділення характеризується такими показниками: аідготували докторів наук    39 (1,8 на 1 академіка), підготували кандидатів наук    206 (9,4 на 1 академіка), підготували магістрів медицини чи фармації    157 (7,1 на 1 академіка), видали монографій  – 190 (8,6 на 1 академіка), підручників – 38 (1,7 на 1 академіка). Отримано авторських свідоцтв на винаходи    471 (21,4 на 1 академіка)

Нагороджені орденами  4 члени відділення. Серед членів відділення Заслужені діячі науки і техніки України    5, Заслужені лікарі України    5, Заслужені працівник освіти    2.

Президія обговорила хід підготовки до чергових, XIV Академічних читань пам’яті засновника і першого президента АН вищої школи України В.І.Стріхи, які призначено на 25 лютого 2017 року.

Президія обговорила фінансовий стан Академії в зв’язку з необхідністю виконувати норму закону про мінімальний розмір зарплатні працівникам апарату Академії у 3200 грн. Виходячи з того, що членські внески є єдиним джерелом коштів Академії, Президія встановила обсяг членських внесків на 2017 рік у 300 гривень і доручила академікам-секретарям поліпшити дисципліну сплати внесків.