У Президії Академії

 

Під головуванням Президента АН вищої школи України О.Г.Наконечного відбулося перше в новому навчальному році засідання Президії Академії. Члени Президії привітали О.Г.Наконечного з призначенням до складу Колегії Міністерства освіти і науки України, що стало визнанням авторитету Академії як однієї з провідних громадських наукових асоціацій держави.

Перший віце-президент АН вищої школи України А.С.Філіпенко поінформував про хід підготовки до Українсько-польської міжнародної наукової конференції «Класичний університет у контексті викликів епохи», співорганізатором якої є Академія. Конференція відбудеться в головному корпусі КНУ ім.Т.Г.Шевченка 22-23 вересня цього року. Інформацію про конференцію розміщено на сайті Академії.

Віце-президент АН вищої школи України, заступник міністра освіти і науки України М.В.Стріха розповів про кроки, які здійснює МОН для імплементації положень Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» і для забезпечення належного рівня фінансування науки в 2017 році.

Обговорено хід підготовки до відзначення 27 листопада 2018 року 25-річчя від дня заснування Академії. Академікам-секретарям наукових відділень дано доручення упродовж двох місяців зібрати оновлену інформацію про місце роботи, робочу й домашню адресу, телефони й електронну адресу всіх членів відділень, а впродовж трьох місяців сформувати оновлену коротку інформаційну довідку про кожного члена відділення обсягом до 2000 знаків (1 сторінка), яка включала б дані про місце народження, навчання й роботи науковця, його основі наукові досягнення, найважливіші публікації, підготовлених учнів, членство в інших наукових асоціаціях, радах тощо, державні і наукові відзнаки. Така інформація буде використана при виданні довідників академії та при оновленні її сайту.

Вирішено, що упродовж майбутнього року на кожному засіданні Президії буде заслуховуватися інформація про роботу наукових відділень. На жовтневому засіданні Президії про це поінформують академіки-секретарі аграрного і загальнотехнічного відділень.

Відомий громадський діяч і видавець Ян Павліцкі (Польща) поінформував про діяльність українського відділення фірми АВЕ (www.abe.pl), яка надає українським науковцям можливість отримувати продукцію провідних наукових видавництв світу в електронній і паперовій версії.

 Президія ухвалила відзначити відомого вченого-математика, академіка-засновника АН вищої школи України, члена-кореспондента НАН України В.Ю.Слюсарчука (Рівне) Нагородою Ярослава Мудрого.