На початок

 

Інформаційне повідомлення проз засідання Президії АНВШУ

 

 

27 січня під головуванням президента АН ВШУ М.І.Дробнохода відбулося перше в поточному році засідання Президії Академії. На ньому було розглянуто ряд питань поточного життя Академії.

 

1. Розглянуто стан підготовки до ІІІ Академічних читань пам’яті засновника і першого президента АН ВШУ В.І.Стріхи, які розпочнуться 18 лютого 2006 об 11 годині в приміщенні АН ВШУ (Київ, вул.Ісаакяна, 18). До 3 лютого продовжено термін подачі тем доповідей на Читання. Президія просить академіків АН ВШУ, інших учених, які беруть участь у роботі Академії, пропонувати теми доповідей, які мають узагальнюючий характер за широким напрямком наукових досліджень і становлять загальний інтерес. Доповіді на Читаннях (обсягом до 5 стандартних сторінок) планується надрукувати в “Наукових працях АН ВШУ”, інших часописах Академії.

 

2. Визначено, що чергова щорічна Конференція Академії відбудеться 8 квітня цього року в м.Києві. У зв’язку з цим Президія АН ВШ України ухвалила оголосити вакансії для виборів дійсних членів (академіків) АН ВШ України за відділеннями:

Назва відділення

Кількість вакансій

01. Відділення аграрне.

1

02. Відділення біології і хімії.

1

03 Відділення економіки

1

04. Відділення загальнотехнічне.

1

05. Відділення інформатики, прикладної математики та обчислювальної техніки.

1

06. Відділення історії, філософії та права.

1

07. Відділення математики.

1

09. Відділення металургії.

1

10. Відділення наук про Землю.

1

11. Відділення проблем будівництва та архітектури.

1

12. Відділення педагогіки і психології.

1

13. Відділення українознавства.

1

14. Відділення фізики та астрономії.

1

15. Відділення фізико-технічне.

1

16. Відділення філології та мистецтвознавства.

1

17. Відділення фундаментальних проблем медицини.

1

У відповідності до Статуту АН ВШ України, академіками обираються провідні вчені вищих навчальних закладів та інших наукових установ, які працюють у вищих навчальних закладах, доктори наук, професори, котрі створили наукові школи, збагатили науку визначними працями.

Для участі у виборах академіків кандидати не пізніше 28 лютого подають на адресу Академії (01034, Київ, вул.Ісаакяна, 18, Президія АН ВШ України) особисту заяву, заповнений листок з обліку кадрів, автобіографію, список наукових праць, копії диплома доктора наук та атестата професора, листи-рекомендації від наукових установ та окремих академіків АН ВШ України.

Президія також визначила, що перед щорічною Конференцією АН ВШУ буде традиційно присуджено Академічні нагороди Володимира Великого (2) – за визначний особистий внесок у розвиток української науки та вищої освіти; та Ярослава Мудрого (не більше 9) – за вагомі праці, які збагатили українську науку важливими новими результатами, дозволили якісно вдосконалити процес викладання в українських ВНЗ. Президія пропонує регіональним та науковим відділенням Академії подати в термін до 28 лютого на адресу Академії розгорнуті мотивовані пропозиції щодо кандидатур на відзначення Академічними нагородами.

 

3. Президія відзначила, що видання оновленого академічного довідника гальмується тим, що окремі академіки досі не подали на адресу Президії своїх творчих біографій, фотографій, оновлених контактних адрес і телефонів. У зв’язку з цим Президія продовжила до 28 лютого термін подачі зазначених матеріалів. Творча біографія обсягом до 2000 знаків надсилається у форматі Word, фотографії – у вигляді jpg-файлів на електронну адресу Академії. В разі неотримання цих матеріалів у встановлений термін довідник буде надруковано з використанням лишень надісланих матеріалів, і на останніх сторінках буде додано список прізвищ академіків, які не надіслали творчих біографій.

 

4. Щорічні внески на 2006 рік встановлено в обсязі 75 гривень. Президія просить академіків вчасно надсилати ці внески на розрахунковий рахунок Академії, зазначений на бланку, з приміткою “внески”, або сплачувати їх безпосередньо бухгалтерові Академії (з отриманням відповідної квитанції про сплату). Президія також просить тих академіків, які мають заборгованість за внесками за 2005 рік (їх обсяг становив 50 гривень), оперативно ліквідувати її.

 

5. У відповідності до Статуту Академії Президія на пропозицію Президента Академії М.Дробнохода заснувала при АН ВШУ Інститут природних енергетичних ресурсів, метою якого стане, зокрема, вирішення важливих питань сприяння забезпечення енергетичної незалежності України.

 

6. Обговорено питання довгострокових планів роботи АН ВШУ, її зв’язків з МОН. Відзначалося, що сьогодні жоден з державних органів не ставить під сумнів легітимності керівництва Академії, обраного 17 квітня 2004 року. Президія ще раз застерігає науковців від контактів з групою ошуканців і шахраїв (у розпорядженні якої перебуває фальшива печатка і копія давно нечинного Статуту АН ВШУ в редакції 1993 року) на чолі з виключеним з Академії М.Дубиною, розслідування протиправних дій якого здійснює прокуратура. Президія наголошує: масово виписувані за гроші названою групою дипломи “академіків” та “лауреатів нагород” АН ВШУ не мають жодної юридичної ваги і здатні лише дискредитувати їхніх власників в очах науково-педагогічної спільноти.

 

Секретаріат АН ВШ України

 

На початок