На початок

Порядок денний

Президії АН ВШ України

17 березня 2006 року

 

1. Про підготовку до Конференції АН ВШ України 8 квітня 2006 року.

2. Про вибори академіків АН ВШ України та почесних академіків АН ВШ України.

3. Про нагородження Нагородою Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

4. Про стан підготовки академічного довідника.

5. Різне.   

 

УХВАЛА

Президії АН ВШ України

“Про скликання Конференції АН ВШУ

 

Керуючись пп.. 5.6, 5.8 Статуту АН ВШУ, Президія  ухвалила:

1. Скликати щорічну Конференцію АН ВШУ 8 квітня 2006 року в м.Києві.

2. Рекомендувати внести до порядку денного Конференції такі питання:

- Про затвердження повноважень академіків, обраних відділеннями в 2006 році.

- Вручення академічних нагород Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

- Інформація про роботу Президії АН ВШ України та визначення напрямків роботи Академії на 2006-2007 роки.

- Внесення змін до персонального складу Президії АН ВШУ у зв’язку зі смертю членів Президії АН ВШУ В.Сікори, Ю.Чутова, В.Зими, В.Шахбазова.

- Інформація Ревізійної комісії.

- Різне.

3. Встановити норму представництва на Конференції як 1 від кожних 4-х членів наукових відділень. Водночас запросити до участі в Конференції з правом ухвального голосу всіх академіків-членів наукових відділень.

4. Бюро Президії забезпечити підготовку та проведення конференції.

 

 

Президент АН ВШ України                         М.Дробноход

 

 

 

 

УХВАЛА

Президії АН ВШ України

“Про нагородження Академічними нагородами

Володимира Великого та Ярослава Мудрого”

 

У відповідності до п.5.12 Статуту АН ВШУ, Президія ухвалила:

1.     Нагородити Академічною нагородою Володимира Великого___

2.     Нагородити Академічною нагородою Ярослава Мудрого__.

3.     Вручення нагород провести на Конференції Академії 8 квітня 2006 року.

 

Президент АН ВШУ                         М.Дробноход

 

 

Пропозиції щодо робочих органів Конференції:

 

1. Робоча президія:

М.І.Дробноход, П.П.Кононенко, В.І.Чопик, О.І.Чередниченко, А.Г.Погрібний.

 

2. Мандатна комісія:

А.Л.Бойко, Н.О.Вірченко, О.Г.Наконечний, М.В.Стріха, .

 

3. Лічильна комісія:

І.І.Бейко, О.В.Данченко, І.М.Ляшенко

 

4.  Редакційна комісія:

Р.П.Зорівчак, Ф.О.Тишко,  В.І.Сергійчук, О.І.Чередниченко, В.А.Яблонський


 

 

Порядок ведення та регламент

Конференції АН ВШ України

8 квітня 2006 року

 

11.00. Відкриття конференції. Ушанування пам’яті членів Президії АН ВШ України В.Зими та В.Шахбазова, які пішли з життя.

                   Президент АН ВШУ М.І.Дробноход.

11.05. Ухвалення порядку денного конференції.

                   Віце-президент АН ВШ О.І.Чередниченко.

11.10. Формування робочих органів конференції.

                   Віце-президент АН ВШУ О.І.Чередниченко.

11.20. Про затвердження повноважень академіків, обраних відділеннями в 2006 році.

                   Головний учений секретар АН ВШУ В.І.Чопик.

11.40. Вручення академічних нагород Володима Великого та Ярослава Мудрого.

                   Президент АН ВШ України М.І.Дробноход

12.00 Слово подяки від нагороджених.

12.15. Інформація про роботу Президії АН ВШУ протягом квітня 2005 – квітня 2006 року та про перспективи дальшої організаційної та наукової розбудови АН ВШУ.

                   Президент АН ВШУ М.І.Дробноход.

12.35. Інформація Контрольно-ревізійної комісії.

                   Голова КРК М.М.Роженко

12.30. Загальна дискусія.

13.30. Затвердження звіту Мандатної комісії.

13.40. Ухвалення рішень Конференції:

- про затвердження повноважень академіків, обраних відділеннями в 2006 році;

- про уточнення списку академіків (дійсних членів) АН ВШ України, обраних у 1992-2006 роках, які беруть участь у роботі наукових віддель Академії;

- про внесення змін і доповнень до складу Президії АН ВШУ;

- про ухвалення резолюції Конференції.

14.00. Різне.

14.30. Завершення роботи Конференції.

 


 

 

УХВАЛА

Конференції АН ВШ України

8 квітня 2006 року

 

Конференція АН ВШ України ухвалила:

1. На підставі п.5.7 Статуту затвердити повноваження академіків (дійсних членів) АН ВШ України, обраних науковими відділеннями в 2006 році (Додаток №1).

2. Інформацію президента АН ВШ України М.І.Дробнохода про роботу Президії АН ВШ України протягом квітня 2005 – квітня 2006 року взяти до відома. Дати позитивну оцінку роботі Президії, скерованій на відродження повномасштабної науково-організаційної структури Академії. Відзначити підвищення рівня ІІІ Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи. Водночас відзначити, що частина наукових та регіональних відділень Академії досі є пасивними, фактично не беруть участі в роботі Академії.

3. Першочерговими напрямками роботи Президії АН ВШ України на 2006-2007 роки вважати:

·        участь у визначенні основних напрямків наукових досліджень у вищих навчальних закладах України шляхлм тіснішої взаємодії з Міністерством освіти та науки України, комітетом Верховної Ради України з питань освіти та науки;

·        обмін інформацією з іншими науковими вітчизняними та зарубіжними організаціями;

·        проводення наукових сесій, з'їздів, конференцій, дальше підвищення науково-організаційного рівня головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи;

·        відродження повноцінної науково-організаційної роботи всіх без винятку наукових та регіональних відділень Академії;

·        відродження видавничої діяльності Академії (відновлення наукових збірників, щорічників, наукових записок тощо).

4. У відповідності  до Ухвали Конференції АН ВШУ від 23 квітня 2005 року та подання Президії АН ВШ України на підставі п.4.2 Статуту АН ВШУ, який містить вимогу роботи академіка АН ВШУ в одному з наукових відділень Академії, затвердити уточнений перелік дійсних членів (академіків) АН ВШ України, обраних у 1992-2006 роках, які беруть участь у роботі наукових відділень Академії і користуються правами академіків АН ВШ України, визначеними п.4.6 Статуту АН ВШ України (Додаток 2).

5. Встановити, що академіки АН ВШ України, які втратили зв’язок з Академією, не беруть участі в роботі її наукових відділень і не сплачують членських внесків, не користуються правами, визначеними п.4.6 Статуту АН ВШ України. Закликати академіків АН ВШ України, які втратили зв’язок з Академією, визначитися зі своїм подальшим членством в Академії шляхом поновлення активної роботи в АН ВШ України, або ж виходу з неї в порядку, передбаченому п.4.2. Статуту Академії.

6. За постійне грубе невиконання норм Статуту АН ВШ України, здійснення вчинків, які завдали Академії значної моральної та матеріальної шкоди, на підставі п.4.7 Статуту Академії виключити _____ з числа дійсних членів Академії й позбавити їх звання академіка.

7. Затвердити Резолюцію Конференції (Додаток 3).

 

Ухвалено 8 квітня 2006 року в м.Києві 

 

На початок