На початок

У Президії Академії

 

30 квітня під головуванням віце-президента АН ВШ України М.В.Стріхи відбулося перше після звітно-виборної конференції засідання Президії Академії.

На засіданні Президії дана висока оцінка підготовці та проведенню на належному організаційному рівні звітно-виборної конференції АН вищої школи України.

На конференції за пропозицією президента Академії М.І.Дробнохода було ухвалено, що ті академіки, які тривалий час працювали у минулому складі Президії, отримають статус радників Президії з правом участі в засіданнях Президії з правом ухвального голосу (але не впливаючи на кворум). До складу радників конференцією було введено почесного академіка АН ВШ України К.М.Ситника. На засіданні Президії підтримано пропозицію включити до складу радників Президії академіків А.Л.Бойка, М.А.Дудченка, П.Р.Зорівчак, І.М.Ляшенка, В.І.Павлишина.

На виконання рішень Конференції президія ухвалила:

-                     направити до Міністерства юстиції України протокол про проведену звітно-виборну Конференцію Академії наук вищої школи України;

-                     провести до 1 червня 2010 року збори всіх наукових та регіональних відділень, на яких обговорити й затвердити плани роботи відділень із урахуванням Ухвали Конференції, та надіслати пропозиції до включення до плану роботи Президії;

-                     доручити віце-президенту Академії В.І.Григоруку підготувати постатейні зауваження для підготовки експертної оцінки проекту Закону України «Про вищу освіту» (реєстр. № 6194 від 16.03.2010 р.). Звернути особливу увагу на статті щодо гарантій самостійності ВНЗ та щодо атестації наукових кадрів;

-                     доручити секретарям відділень протягом двох тижнів переглянути і представити оновлену інформацію для Довідника.

Розглянуто також низку організаційних питань життя Академії, зокрема щодо активізації роботи відділення українознавства, легалізації обласних відділень, створення робочої групи для  підготовки до Світового Конгресу українців, включення представників Академії до складу Атестаційної колегії МОН.

 

На початок