На початок

 

У Президії Академії

 

Під головуванням Президента АН вищої школи України М.І.Дробнохода відбулося перше в 2012 році засідання Президії Академії. На ньому було насамперед розглянуто поточну ситуацію в освітянській галузі, обговорено результати наради, присвяченої законопроектові «Про вищу освіту», яка відбулася під головуванням Прем’єр-міністра України М.Я.Азарова 24 січня цього року. Президія ухвалила солідаризуватися з оцінками недоліків законопроекту, які містилися у виступі в.о. ректора НТУУ «КПІ» академіка НАН України М.З.Згуровського, і які значною мірою перегукуються з тими оцінками й пропозиціями, з якими неодноразово зверталася до органів державної влади АН вищої школи України. Президія підтримує запропонований М.З.Згуровським дальший шлях роботи над  законопроектом (доопрацювання урядового законопроекту з виправленням його недоліків і з урахуванням кращих норм законопроектів народних депутатів України Ю.Мірошниченка та А.Яценюка і Л.Оробець, або ж, у разі неможливості здійснити таку роботу оперативно, внесення необхідних «точкових» змін до чинного закону). Президія відзначає, що ухвалення урядового законопроекту без виправлення його недоліків матиме руйнівне значення для дальшого розвитку вищої освіти в Україні.

Президія ухвалила звернутися до прем’єр-міністра України М.Я.Азарова з вимогою скасувати рішення МОНМС, яким необґрунтовано в десятки разів підвищено плату за публікацію оголошення про захист дисертації. Суми в 560 і 1900 (в разі термінової публікації) гривень є відчутним ударом для сумлінних аспірантів і здобувачів, чия стипендія і зарплатня є співвимірною із наведеними цифрами.

Президія обговорила хід підготовки до ІХ щорічних Академічних читань пам’яті першого президента АН ВШ України В.І.Стріхи, які розпочнуть роботу в неділю, 12 лютого, в головному корпусі КНУ ім.Т.Г.Шевченка о 10.00 (реєстрація з 9.00). Затверджено програму читань, що включає наукові доповіді з актуальних напрямків, які розвиваються в українських ВНЗ.

Президія підтримала висунення на оголошені вакансії членів-кореспондентів НАН України дійсних членів АН ВШ України І.О.Анісімова, Р.О.Влоха, М.В.Стріхи.

Президія також ухвалила звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням включити до Державного оргкомітету з відзначення 120-річчя визначного українського математика М.Кравчука академіка-секретаря відділення математики АН ВШ України, професора НТУУ «КПІ» Н.О.Вірченко, яка надзвичайно багато зробила для увічнення пам’яті М.Кравчука, популяризації його наукової і педагогічної спадщини.

 

 

 

 

Виступ в.о. ректора НТУУ «КПІ» академіка НАН України М.З.Згуровського на нараді в прем’єр-міністра України М.Я.Азарова 24 січня 2012 року

 

Урядовий проект закону «Про вищу освіту» містить групу статей, які напрацьовані життям і які необхідно приймати зараз. Перш за все це узгодження ступеневої системи України з європейською, необхідність розроблення узгодженою з європейською національної рамки кваліфікації, узгодження статусів дослідницького і національного університету, збільшення термінів навчання за програмами "Магістра", "Доктора філософії" і ще біля 30 статей.

Напрямки вдосконалення:

1.                Зробити акцент на цілях, які закон може дозволити досягти. Потрібно підсилити статті, які торкаються змісту навчання, умов роботи наукових шкіл, оснащення наукових шкіл обладнанням, врегулювання відносин між вищою освітою і ринком праці, взаємодії освіти, науки, бізнесу, влади в частині їх спільної інноваційної діяльності.

2.                Підсилити законопроект в аспекті технічної освіти. На відміну від діючого закону, з законопроекту вилучена група технічних університетів. Наукоємна високотехнологічна освіта є найбільш  бюджетно навантаженою у зв’язку з тим, що виникає необхідність утримання складного навчально-наукового обладнання для проведення комплексних лабораторних робіт, наукових досліджень. Необхідне створення багатоканального фінансування як за участі держави, так і за участі промисловості і місцевої влади. Потрібно створити спеціальні механізми взаємодії з промисловими підприємствами..

3.                Переглянути групу статей, які надмірно централізують управління вищою освітою. Так, цей законопроект містить понад 80% статей, які в тій чи іншій мірі вимагають узгодження діяльності університетів з органом державного управління. Це понад 50 статей із 71 в законі. Прийняття цих статей звузить академічні свободи, завантажить міністерство дрібною управлінською роботою і унеможливить проведення ним передової політики освіти.

4.                Статті, які націлені на розширення фінансової автономії (23 і 65 ст.), не підкріплені фінансово-економічними механізмами і не враховані в Бюджетному кодексі.

5.                Вилучити або принципово переопрацювати статті, які можуть стати на заваді вищій освіті та науці. Наприклад, це ст. 17 "Про передачу функцій Вищої атестаційної комісії МОНмолодьспорту". Еекспертиза і атестація наукових кадрів має бути надвідомчою, а орган, який їх здійснює, підпорядкований і підзвітний Кабінету Міністрів.

Пропоную два варіанти наступних дій:

1.                 Доопрацювати цей проект Закону та врахувати в ньому викладені пропозиції і кращі норми ще двох законопроектів.

2.                 Якщо доопрацювання цього законопроекту затягнеться, прийняти зміни до діючого Закону "Про вищу освіту", ґрунтуючись на тих статтях, які напрацьовані і продовжити підготовку нового закону.

 

На початок