На початок

Академія підписала Договір про співпрацю з Міністерством освіти і науки

 

Під головуванням президента АН ВШ України М.І.Дробнохода відбулося перше в новому навчальному році засідання Президії Академії. На ньому було підписано Договір про співпрацю між Академією і МОН. Від імені Міністерства його підписав заступник міністра М.В.Стріха. Договором передбачено конкретні заходи для зміцнення співпраці державної й громадської структур в ім’я розвитку освіти й науки. На виконання положень Договору М.В.Стріха відразу ж запропонував Академії подати свої пропозиції до складу секцій Наукової ради МОН, і до плану заходів, що їх проводить Міністерство.

М.В.Стріха також поінформував присутніх про результати кампанії прийому до ВНЗ, вперше цього року проведеної за наслідками зовнішнього незалежного оцінювання, про плани міністерства щодо вдосконалення процедури вступної кампанії-2009. Він зокрема повідомив, що підписані міністром І.О.Вакарчуком правила вступу на наступний рік встановлюють «прохідний бар’єр» у 140 балів за сертифікатом з профільної дисципліни.

Розповідаючи про інші заходи Міністерства, М.В.Стріха наголосив: починаючи з 15 вересня буде вперше забезпечено масове тестове підключення через мережу УРАН університетів і наукових установ до Інтернет-ресурсів провідних наукових видавництв світу. Наразі йдеться про набір у приблизно 2000 журналів і баз даних з усіх галузей знань. Цю роботу планується продовжити і розширити. Але вже сьогодні можна констатувати: зроблено важливий крок для подолання гострої і задавненої проблеми відрубаності українських дослідників від масиву сучасної наукової інформації.

Члени Президії докладно обговорили план роботи Академії, зокрема порядок денний виїзного засіданням Президії, що його передбачено провести наприкінці жовтня в Дніпропетровську.

На пропозицію першого віце-президента Академії П.П.Кононенка та академіка-секретаря відділення біології, хімії та медицини АЛ.Бойка в списках Академії поновлено групу академіків, прийнятих до її складу до 2002 року, які згодом втратили зв’язок з Академією, але нині бажають активно працювати в її складі. Це доктор біологічних наук, професор Позур Володимир Костянтинович (відділення біології, хімії та медицини, м.Київ); доктор історичних наук, професор Панчук Май Іванович (відділення історії та філософії, м.Київ) та доктор філологічних наук, професор Прадід Юрій Федорович (відділення українознавства).

 

Д О Г О В І Р

п р о    с п і в п р а ц ю

 

м. Київ                                                                                  12  вересня  2008 р.

 

Міністерство освіти і науки України (далі – Міністерство) в особі заступника Міністра Стріхи Максима Віталійовича, який діє на підставі Положення про Міністерство освіти і науки України, та Академія наук вищої школи України (далі – Академія)  в особі президента, академіка АН ВШ України Дробнохода Миколи Івановича, який діє на підставі Статуту Академії, разом надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про таке.

 

1.      З метою зростання ролі громадськості у вирішенні питань розвитку науки і освіти в Україні та державотворення в цілому Міністерство та Академія співпрацюють у таких напрямах:

1.1.            Сприяння в об’єднанні зусиль державних органів управління та організацій і інституцій науково-технічної сфери щодо використання сучасних досягнень науки і технологій у різних сферах соціально-економічного розвитку держави, передусім у галузі освіти.

1.2.            Розробка концепцій, програм, законодавчих та нормативних актів, окремих пропозицій з питань реформування освітньої та наукової сфер держави.

1.3.            Організація та проведення публічних громадських обговорень питань науково-технічної та інноваційної діяльності, інтелектуальної власності, законодавчих та нормативно-правових актів в галузі освіти і науки.

1.4.            Розробка державних стандартів у галузі освіти.

1.5.            Організація та проведення спільних наукових, науково-практичних конференцій, симпозіумів, нарад тощо.

1.6.            Взаємне інформування Сторін про найважливіші заходи, які ними проводяться, зокрема, міжнародні конференції, симпозіуми, семінари, і сприяння участі у них своїх представників.

1.7.            Підготовка та видання підручників, навчальних посібників, монографій.

1.8.            Підтримка видання науково-практичного журналу “Освіта і управління”.

1.9.            Експертиза проектів та результатів науково-дослідних робіт, науково-технічної продукції, рецензування підручників, навчальних посібників, монографій, наукових статей тощо.

1.10.        Науково-просвітницька діяльність, зокрема, популяризація здобутків національної освіти і науки через засоби масової інформації.

1.11.        Залучення представників Академії як громадської організації до роботи в таких інституціях Міністерства як Громадська Рада, експертні ради Державної акредитаційної комісії, науково-методичні ради тощо.

1.12.        Сприяння науково-освітній діяльності вчених і педагогів Академії у вищих навчальних закладах України.

1.13.        Сприяння діяльності благодійних фондів та інших організацій, що спрямовані на підтримку вітчизняної освіти та науки.

1.14.        Зобов’язання Сторін утримуватися від дій, що можуть заподіяти одна одній тієї чи іншої шкоди.

2.      Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткових угод.

3.      Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання ними своїх зобов’язань.

4.      Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

5.      Підписи Сторін.

 

Міністерство освіти

і науки України

Громадська наукова організація Академія наук вищої школи України

Заступник  Міністра

освіти і науки України

Президент

М.В.Стріха______________

м.Київ, 01601

бульвар Шевченка, 16

М.І.Дробноход__________

м.Київ, 01135

вул.Ісаакяна, 18

тел.236-02-39

http://anvsu.org.ua

 

 

 

На початок