На початок

 

Протокол

Звітно-виборчої конференції АН ВШ України

21 квітня 2007 року

 

Конференц-зал Національного педагогічного університету

ім.Михайла Драгоманова

 

10.00. Відкриття конференції.

 

          Президент АН ВШУ М.І.Дробноход. Вельмишановні колеги!

На підставі Статуту АН ВШ України цього року Президією вирішено провести Конференцію з представництвом один від кожних чотирьох членів наукових відділень Академії. Таким чином кворум для початку нашої роботи згідно зі Статутом складає половину від 59, тобто 29 академіків. Водночас вирішено запросити до участі в Конференції всіх членів наукових відділень Академії, і всім їм надати статус повноправних учасників конференції.

На цей момент учасниками конференції зареєструвалися 72  академіки. Маємо підстави розпочати роботу конференції.

Приємним штрихом, який свідчить, що українська влада починає прислухатися й до голосу громадськості, стало присудження провідним ученим Академії за їхні науково-педагогічні досягнення нагород Міністерства освіти і науки України. Нагрудним знаком “За наукові досягнення” наказом міністра Станіслава Ніколаєнка на подання Академії вдостоєно відомих організаторів науки, ректорів Національної металургійної академії в Дніпропетровську Олександра Величка та Національного лінгвістичного університету в Києві Галіка Артемчука. Нагрудним знаком “Петро Могила” вшановано металурга Валентина Данченка, який очолює одне з найпотужніших відділень Академії, аграрія Валентина Яблонського, який проводить велику громадську роботу, та математика Ніну Вірченко, людину легендарної долі, яка, пройшовши в юності сталінські концтабори, не лише зуміла сягнути наукових вершин, але й зробила неоціненний внесок у повернення наукової спадщини репресованого українського математика Михайла Кравчука. Почесними грамотами МОН відзначено академіків Олександра Наконечного, Миколу Роженка, Максима Стріху, Олексія Тишка, Олександра Чередниченка, Володимира Чопика.

(Оплески на адресу нагороджених).

Для ведення конференції потрібно обрати робочу президію. До складу президії пропонується  обрати М.І.Дробнохода, П.П.Кононенка, В.А.Яблонського, В.І.Чопика. Водночас до президії запрошую академіка НАН України, лауреата Академічної нагороди Володимира Великого АН ВШУ, відомого громадського діяча К.М.Ситника. Хто за? Одноголосно.

Нам необхідно затвердити порядок денний і утворити робочі органи конференції. Пропозиції роздано всім учасникам Конференції. Пропоную підтримати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно.

Слово для інформації про вибори академіків у 2007 році згідно з порядком денним надається Головному ученому секретарю В.І.Чопику.

 

10.20. Про вибори академіків у наукових відділеннях в 2007 році.

 

          Головний учений секретар АН ВШУ В.І.Чопик. Інформує про хід виборчої кампанії, представляє обраних відділеннями академіків та почесних академіків.

 

М.І.Дробноход. Щоб ухвалювати дальші рішення, нам треба заслухати й ухвалити звіт Мандатної комісії.

 

10.30. Інформація мандатної комісії. Затвердження протоколу мандатної комісії.

 

О.Г.Наконечний.  Зачитує:

Протокол №1

Засідання мандатної комісії

Конференції АН ВШ України

21 квітня 2007 року

Присутні: А.Л.Бойко, Н.О.Вірченко, О.Г.Наконечний, А.С.Філіпенко.

Слухали: про обрання голови і секретаря комісії.

Ухвалили: обрати головою комісії О.Г.Наконечного,  секретарем – Н.О.Вірченко.

За – 4, проти – 0, утрималось – 0.

 

Підписи членів комісії        А.Л.Бойко
                                               Н.О.Вірченко,
                                               О.Г.Наконечний,
                                               А.С.Філіпенко

 

Протокол №2

Засідання мандатної комісії

Звітно-виборної конференції АН ВШ України

21 квітня 2007 року

 

Мандатна комісія встановила: членами наукових відділень академії у відповідності до Ухвали Конференції АН ВШУ від 8 квітня 2006 року є 233 академіки.

На підставі п.5.8 Статуту АН ВШУ Президія 23 лютого 2007 року ухвалила провести 21 квітня 2007 року Звітно-виборну конференцію з представництвом один від кожних чотирьох членів відділень. Таким чином кворум для роботи Конференції згідно з п.5.8 Статуту складає половину від 59, тобто 29 академіків. Водночас Президією вирішено запросити до участі в Конференції всіх членів наукових відділень Академії і всім їм надати статус повноправних учасників конференції.

Учасниками конференції зареєструвалися на цей момент 73 академіки – члени наукових відділень. Тому на підставі 5.8 Статуту Мандатна комісія ухвалила вважати Конференцію правочинною.

Мандатна комісія також ухвалила просити Конференцію надати всім академікам, обраним відділеннями в 2007 році, після затвердження їхніх повноважень на підставі п.5.7. Статуту, статус повноправних учасників Конференції.

За – 4, проти – 0, утрималось – 0.

 

Голова комісії                                           О.Г.Наконечний

Секретар комісії                                       Н.О.Вірченко
 

Пропоную затвердити.

 

          М.І.Дробноход. Хто за? Проти? Утримався? Затверджено одноголосно.

Тепер можемо затвердити повноваження академіків, обраних відділеннями в 2007 році. Є пропозиція голосувати списком. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно.

Була пропозиція мандатної комісії ухвалити рішення про надання новообраним академікам статусу повноправних учасників Конференції. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно.

 

Відбувається вручення дипломів новообраним академікам (вручають М.Дробноход та К.Ситник).

 

10.40. Вручення академічних нагород Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

Вручає президент АН ВШ України М.І.Дробноход та академік НАН України К.М.Ситник.

 

Нагорода Володимира Великого 2007 року за рішенням Президії не присуджувалася. Нагородою Ярослава Мудрого за визначні наукові досягнення вдостоєно таких вчених:

1.     Гринкевич Володимир Олександрович

2.     Кузьменко Василь Іванович

3.     Міленін Андрій Анатолійович

4.     Стріха Максим Віталійович

5.     Костишин Степан Степанович

6.     Гончарук Яків Андрійович

7.     Зайченко Юрій Петрович

8.     Барна Микола Миколайович

9.     Новикова Марина Олексіївна

 

 

10.50. Звіт про роботу Президії АН ВШУ протягом квітня 2004 – квітня 2007 року та про перспективи дальшої організаційної та наукової розбудови АН ВШУ.

 

          Президент АН ВШУ М.І.Дробноход.  Робить розгорнуту доповідь.

Відзначає як головні досягнення минулого складу Президії відновлення організаційної структури Академії, підвищення авторитету головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи, відновлення видання “Наукових записок АН ВШ України”, систематичне видання академічного науково-практичного щоквартальника “Освіта і управління”, створення сайту Академії, налагодження робочих партнерських відносин Академії з Міністерством освіти і науки України, участь проведенні наукових конгресів, симпозіумів, конференцій.

Водночас як головні недоліки відзначає, що недостатнім (зокрема, через хронічну несплату членських внесків значною частиною індивідуальних та колективних членів Академії) залишається фінансово-матеріальний стан Академії, частина членів Президії та керівників наукових відділень майже не приділяли уваги роботі в Академії. Через те слабко працювали відділення загальнотехнічне; фізики і астрономії; історії, філософії і права; номінальною залишається діяльність регіональних відділень Академії. Визнає, що частина цих недоліків зумовлена тим, що Президія упродовж тривалого часу змушена була відволікати значні зусилля для боротьби зі спробами групи осіб на чолі з виключеним з Академії М.І.Дубиною незаконно привласнити в корисливих цілях ім’я Академії.

Першочерговими напрямками роботи Президії АН ВШ України на 2007-2010 роки М.І.Дробноход пропонує вважати:

·        Участь у процесах реформування української вищої освіти й науки;

·        участь у визначенні основних напрямків наукових досліджень у вищих навчальних закладах України шляхом тіснішої взаємодії з Міністерством освіти та науки України, комітетом Верховної Ради України з питань освіти та науки;

·        обмін інформацією з іншими науковими вітчизняними та зарубіжними організаціями;

·        діяльність у напрямку розширення україномовного освітнього простору;

·        співпрацю з НАН України з метою забезпечення освітнього процесу сучасними українськими підручниками;

·        проводення наукових сесій, з'їздів, конференцій, дальше підвищення науково-організаційного рівня головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи;

·        активізацію науково-організаційної роботи всіх без винятку наукових та регіональних відділень Академії;

·        видавничу діяльність Академії (видання наукових збірників, щорічників, наукових записок тощо);

·        моніторинг ситуації в освітній і науковій сферах;

·        захист прав керівних і науково-педагогічних кадрів вищої школи;

·        перетворення сайту АН ВШУ на один з чільних форумів спілкування науково-педагогічної спільноти України;

·        постійну працю задля національного виховання студентської молоді.

Для упорядкування організаційної структури Академії М.І.Дробноход пропонує у відповідності  до Ухвал Конференцій АН ВШУ від 23 квітня 2005 року та 8 квітня 2006 року та подання Президії АН ВШ України на підставі п.4.2 Статуту АН ВШУ, який містить вимогу роботи академіка АН ВШУ в одному з наукових відділень Академії, затвердити перелік дійсних членів (академіків) АН ВШ України, обраних у 1992-2007 роках, які беруть участь у роботі наукових відділень Академії і користуються правами академіків АН ВШ України, визначеними п.4.6 Статуту АН ВШ України.

Водночас М.І.Дробноход пропонує підтвердити, що академіки АН ВШ України, обрані починаючи з 1992 року, які втратили зв’язок з Академією, не беруть участі в роботі її наукових відділень і не сплачують членських внесків, не користуються правами, визначеними п.4.6 Статуту АН ВШ України і фактично вибули з Академії в порядку, передбаченому п.4.2. Статуту Академії. Передбачити за такими академіками право поновити членство в Академії на підставі особистої заяви, поданої на адресу Президії Академії разом з копіями документів, які засвідчують факт обрання.

М.І.Дробноход пропонує також зобов’язати провести до 1 червня 2007 року збори всіх наукових  та регіональних відділень, на яких обговорити й затвердити плани роботи відділень щодо реалізації цієї Ухвали, а також провести в листопаді 2007 року в м.Києві наукову сесію, присвячену 15-річчю Академії. Президії в місячний термін затвердити перелік заходів на відзначення ювілею АН ВШ України.

М.І.Дробноход аналізує також загальну ситуацію в науково-освітній сфері держави. Він, зокрема, наголосив: маючи сьогодні 2,7 млн студентів, Україна за цим показником на душу населення вже випереджає Австралію, Ізраїль та Польщу. Але це – оманливе благополуччя, бо про яку якість навчального процесу може йтися, коли в нас на одного викладача припадає аж 34 студенти (при європейському показникові 6), а матеріально-технічна база ВНЗ зношена на 85%! До того ж, лише несповна 5%  і так невеликого державного фінансування наукової сфери скеровується саме на університетську науку.

За таких умов зовсім не дивно, що понад 60% українських ВНЗ сьогодні взагалі не проводять наукової роботи. Президент Академії підтримав позицію Міністерства освіти і науки України, яке взялося до перегляду ліцензій, виданих численним скороспілим “університетам” і “академіям”, явно не забезпеченим належним рівнем професорсько-викладацького складу. Водночас М.І.Дробноход наголосив: він рішуче заперечує проти проектів “реформ”, які зводяться до появи кількох “дослідницьких” університетів. На його переконання, наукова робота мусить бути пріоритетом усіх без винятку ВНЗ ІУ рівня акредитації.

На закінчення М.І.Дробноход говорить: вам також Президія пропонує проект резолюції, яка окреслює роль Академії на сучасному етапі.

Провідні учені України, які працюють у вищих навчальних закладах нашої держави, у переважній більшості ясно усвідомлювали необхідність демократичних змін. Тому Академія наук вищої школи України брала активну участь у суспільно-політичних процесах, які відбувалися наприкінці 2004 року. На жаль, минулі роки не стали часом прориву в сфері науки й освіти. Державне будівництво досі не має належного інтелектуального забезпечення. Кризові явища в сфері вищої освіти сягнули такого рівня, що ряд держав “третього світу” сьогодні вже відмовляються від підготовки своїх студентів в Україні.

То ж поки освіта і наука не стануть безумовними державними пріоритетами, Україна ніколи не отримає статусу високоінтелектуальної, високотехнологічної держави, спроможної претендувати на місце серед найрозвиненіших країн світу. Обов’язок членів нашої Академії – донести цю думку до правлячих еліт і до всього суспільства.

 

11.35. Звіт Контрольно-ревізійної комісії.

 

Голова КРК М.М.Роженко: Звітує про стан фінансів Академії. Підкреслює: нецільового використання коштів не виявлено. Кошти витрачалися у відповідності до Статуту й чинного законодавства. Окремо зупиняється на перспективах видавничої діяльності Академії.

 

11.40. Загальна дискусія.

 

Після звітної доповіді відбулася широка дискусія щодо шляхів реформування науки в Україні, визначення основних напрямків роботи Академії на подальший період. В ній взяли участь академіки АН ВШ України  Орест Влох, Петро Кононенко, Богдан Пташник, Віктор Ідзьо, Анатолій Бойко, Валентин Яблонський. У їхніх виступах порушувалися різні теми – від катастрофічного стану з поширенням вірусних захворювань, які становлять реальну загрозу національній безпеці, й до недоречності того, що в Україні досі відзначають День студента в річницю заснування Московського університету, начебто й не було в нас ще в 16-17 століттях Острозької та Києво-Могилянської Академій.

Особливу увагу присутніх привернув виступ визначного українського вченого-ботаніка, академіка НАН України, лауреата Академічної Нагороди Володимира Великого АН ВШ України Костянтина Ситника. Він наголосив: наукова громадськість повинна боротися насамперед за гідну зарплатню для вченого, бодай на рівні 1000$ для професора. І тоді багато проблем української науки, й насамперед – проблема “відпливу мізків” за кордон, відпадуть самі собою. Місію авторитетної громадської АН ВШ України Костянтин Ситник назвав у тому, аби сміливо опонувати владі, закликаючи її до більш раціонального ставлення до науки.

 

12.50. Ухвалення рішень Конференції.

 

В.А.Яблонський. Вам роздано проекти ухвали та резолюції конференції. Насамперед, хто за те, щоб позитивно оцінити роботу Президії за звітний період? Одноголосно. Хто за те, щоб затвердити звіт КРК? Одноголосно.

Надає слово М.В.Стрісі від Редакційної комісії.

 

М.В.Стріха. Інформує про пропозиції до документів конференції.

 

В.А.Яблонський. Хто за те, щоб прийняти Ухвалу за основу? Одноголосно. Хто за те, щоб прийняти її в цілому, з урахуванням поправок? Одноголосно!

 

13.20. Вибори президента, віце-президентів, головного ученого секретаря та складу Президії АН ВШУ.

 

В.А.Яблонський. У відповідності до Статуту нинішній склад Президії, обраний 17 квітня 2004 року, завершив термін своїх повноважень. Тому переходимо до виборів нового складу Президії. З огляду на великі заслуги М.І.Дробнохода в справі відродження роботи Академії, на його енергію, на його авторитет і статус радника Міністра освіти і науки Президія пропонує саме цю кандидатуру на посаду Президента. Чи є інші кандидатури? Немає. Запитання? Відводи чи самовідводи? Немає.

Хто за те, щоб у відповідності до Статуту обрати Дробнохода М.І. президентом Академії на черговий трирічний термін?

За – 73. Проти – немає. Утримались – немає.

Вітаю М.І.Дробнохода з обранням і передаю йому головування.

 

М.І.Дробноход. Дякує за виявлену довіру.

Тепер ми маємо обрати новий склад президії. В пропозиціях ми виходили з того, щоб віце-президенти відповідали за конкретні напрямки роботи. Ми також виходили з того, що академіки-секретарі наукових відділень повинні входити до складу Президії, бо наукові відділення фактично є основою роботи академії. Нарешті, ми врахували те, як хто працював у минулому складі Президії. Вважаю також, що з міркувань оперативності Президія має бути дещо компактніша, ніж раніше.

Пропоную окрім Президента обрати до Президії таких учених:

Президент –

Дробноход Микола Іванович

Перший віце-президент –

Кононенко Петро Петрович

Віце-президент –

Вірченко Ніна Опанасівна

Віце-президент –

Пройдак Юрій Сергійович

Віце-президент –

Філіпенко Антон Сергійович

Віце-президент –

Чередниченко Олександр Іванович

Головний учений секретар –

Чопик Володимир Іванович

 

Члени Президії:

Артемчук Галік Ісакович

Бейко Іван Васильович

Бойко Анатолій Леонідович

Влох Орест Григорович

Данченко Валентин Миколайович

Зорівчак Роксолана Петрівна

Костишин Степан Степанович

Костюк Нінель Трохимівна

Ляшенко Ігор Миколайович

Наконечний Олександр Григорович

Погрібний Анатолій Григорович

Пономарів Олександр Данилович

Поперенко Леонід Володимирович

Стріха Максим Віталійович

Тишко Федір Олексійович

Хіміч Іван Васильович

Яблонський Валентин Андрійович

 

Чи є зауваження до такого складу? Пропозиції? Відводи й самовідводи? Прошу голосувати за ухвалу про склад Президії.

За – 73, проти – немає, утримались – немає. Президію обрано.

Вітаю членів Президії й бажаю всім плідної праці на благо української науки й освіти.

 

 

13.40. Вибори складу Контрольно-ревізійної комісії.

 

М.І.Дробноход. За Статутом ми повинні обрати також членів КРК, які, нагадую, не можуть бути членами Президії.

Пропоную до складу КРК таких учених:

 

Бровдій Василь Михайлович

Мокій Анатолій Іванович

Роженко Микола Маркович

Сидоренко Лідія Іванівна

Шищенко Петро Григорович

 

Чи є інші пропозиції? Заперечення? Відводи? Тоді голосуємо.

За – 73. Проти – немає. Утримались – немає.

Вітаю новообраних членів КРК, які за Статутом тепер мусять на своєму засіданні обрати собі голову.

 

13.50. Різне.

 

14.00. Завершення роботи Конференції.

 

 

 

Президент АН ВШ України                      М.І.Дробноход

 

Головний учений секретар

АН ВШ України                                          В.І.Чопик

 


Додатки:

 

Порядок денний

Звітно-виборної Конференції

АН ВШ України

21 квітня 2007 року

 

1. Затвердження повноважень академіків, обраних відділеннями в 2007 році.

2. Вручення академічних нагород Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

3. Звіт про роботу Президії АН ВШ України за 2004-2007 роки та визначення напрямків роботи Академії на подальший період.

4. Звіт Контрольно-ревізійної комісії.

5. Зміни до Статуту АН ВШУ.

6. Вибори президента, віце-президентів, головного ученого секретаря та складу Президії АН ВШУ.

7. Вибори складу Контрольно-ревізійної комісії.

8. Різне.

 

 

 

Склад робочих органів звітно-виборної конференції АН ВШУ 21 квітня 2007 року:

 

1. Робоча президія:

М.І.Дробноход, П.П.Кононенко, В.І.Чопик, В.А.Яблонський, К.М.Ситник.

2. Мандатна комісія:

А.Л.Бойко, Н.О.Вірченко, О.Г.Наконечний, А.С.Філіпенко.

3. Лічильна комісія:

І.І.Бейко, О.В.Данченко, І.М.Ляшенко.

4.  Редакційна комісія:

Р.П.Зорівчак, Ф.О.Тишко,  О.Г.Влох, М.В.Стріха, С.С.Костишин.

 

 

 

 

Порядок ведення та регламент

звітно-виборної конференції АН ВШ України

21 квітня 2007 року

 

10.00. Відкриття конференції.

                   Президент АН ВШУ М.І.Дробноход.

10.05. Ухвалення порядку денного конференції.

          10.10. Формування робочих органів конференції.

          10.15. Вручення академічних нагород Володима Великого та Ярослава Мудрого.

                   Президент АН ВШ України М.І.Дробноход

10.25. Затвердження звіту Мандатної комісії.

                   Голова Мандатної комісії

10.30. Про затвердження повноважень академіків, обраних відділеннями в 2007 році.

                   Головний учений секретар АН ВШУ В.І.Чопик.

10.45. Звіт про роботу Президії АН ВШУ протягом квітня 2004 – квітня 2007 року та про перспективи дальшої організаційної та наукової розбудови АН ВШУ.

                   Президент АН ВШУ М.І.Дробноход.

11.25. Звіт Контрольно-ревізійної комісії.

                   Голова КРК М.М.Роженко

11.30. Загальна дискусія (виступ – до 5 хвилин, репліка – до 2 хвилин).

12.30. Ухвалення резолюції та ухвали Конференції.

12.45. Внесення та обговорення кандидатур на посаду Президента Академії (виступ – до 5 хвилин). Голосування за кандидатури.

13.00. Внесення та обговорення кандидатур на посади віце-президентів, головного ученого секретаря та членів Президії АН ВШУ. Голосування за кандидатури.

13.15. Внесення та обговорення кандидатур на членів Контрольно-ревізійної комісії АН ВШУ. Голосування за кандидатури.

13.20. Різне.

13.30. Завершення роботи Конференції.

 

 

 

УХВАЛА

Звітно-виборної конференції

АН ВШ України

21 квітня 2007 року

 

Конференція АН ВШ України ухвалила:

1. На підставі п.5.7 Статуту затвердити повноваження академіків (дійсних членів) АН ВШ України, обраних науковими відділеннями в 2007 році (Додаток №1).

2. Звіт президента АН ВШ України М.І.Дробнохода про роботу Президії АН ВШ України протягом квітня 2004 – квітня 2007 року взяти до відома. Дати позитивну оцінку роботі Президії Академії за звітний період. Звіт Контрольно-ревізійної комісії Академії затвердити.

Відзначити як головні досягнення минулого складу Президії відновлення організаційної структури Академії, підвищення авторитету головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи, відновлення видання “Наукових записок АН ВШ України”, систематичне видання академічного науково-практичного щоквартальника “Освіта і управління”, створення сайту Академії, налагодження робочих партнерських відносин Академії з Міністерством освіти і науки України, участь проведенні наукових конгресів, симпозіумів, конференцій.

Водночас як головні недоліки відзначити, що недостатнім (зокрема, через хронічну несплату членських внесків значною частиною індивідуальних та колективних членів Академії) залишається фінансово-матеріальний стан Академії, частина членів Президії та керівників наукових відділень майже не приділяли уваги роботі в Академії; номінальною залишається діяльність регіональних відділень Академії. Відзначити, що частина цих недоліків зумовлена тим, що Президія упродовж тривалого часу змушена була відволікати значні зусилля для боротьби зі спробами групи осіб на чолі з виключеним з Академії М.І.Дубиною незаконно привласнити в корисливих цілях ім’я Академії.

3. Першочерговими напрямками роботи Президії АН ВШ України на 2007-2010 роки вважати:

·        Участь у процесах реформування української вищої освіти й науки;

·        участь у визначенні основних напрямків наукових досліджень у вищих навчальних закладах України шляхом тіснішої взаємодії з Міністерством освіти та науки України, комітетом Верховної Ради України з питань освіти та науки;

·        обмін інформацією з іншими науковими вітчизняними та зарубіжними організаціями;

·        діяльність у напрямку розширення україномовного освітнього простору;

·        співпрацю з НАН України з метою забезпечення освітнього процесу сучасними українськими підручниками;

·        проводення наукових сесій, з'їздів, конференцій, дальше підвищення науково-організаційного рівня головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи;

·        активізацію науково-організаційної роботи всіх без винятку наукових та регіональних відділень Академії;

·        видавничу діяльність Академії (видання наукових збірників, щорічників, наукових записок тощо);

·        моніторинг ситуації в освітній і науковій сферах;

·        захист прав керівних і науково-педагогічних кадрів вищої школи;

·        перетворення сайту АН ВШУ на один з чільних форумів спілкування науково-педагогічної спільноти України;

·        постійну працю задля національного виховання студентської молоді.

4. У відповідності  до Ухвал Конференцій АН ВШУ від 23 квітня 2005 року та 8 квітня 2006 року та подання Президії АН ВШ України на підставі п.4.2 Статуту АН ВШУ, який містить вимогу роботи академіка АН ВШУ в одному з наукових відділень Академії, затвердити перелік дійсних членів (академіків) АН ВШ України, обраних у 1992-2007 роках, які беруть участь у роботі наукових відділень Академії і користуються правами академіків АН ВШ України, визначеними п.4.6 Статуту АН ВШ України (Додаток 2).

5. Підтвердити, що академіки АН ВШ України, обрані починаючи з 1992 року, які втратили зв’язок з Академією, не беруть участі в роботі її наукових відділень і не сплачують членських внесків, не користуються правами, визначеними п.4.6 Статуту АН ВШ України і фактично вибули з Академії в порядку, передбаченому п.4.2. Статуту Академії. Передбачити за такими академіками право поновити членство в Академії на підставі особистої заяви, поданої на адресу Президії Академії разом з копіями документів, які засвідчують факт обрання.

6. Зобовязати провести до 1 червня 2007 року збори всіх наукових  та регіональних відділень, на яких обговорити й затвердити плани роботи відділень щодо реалізації цієї Ухвали.

7. Провести в листопаді 2007 року в м.Києві наукову сесію, присвячену 15-річчю Академії. Президії в місячний термін затвердити перелік заходів на відзначення ювілею АН ВШ України.

8. Затвердити Резолюцію Конференції (Додаток 3).

 

Ухвалено 21 квітня 2007 року в м.Києві 

 

 

Додатки до Ухвали:

 

Академіки АН ВШ України,

обрані в 2007 році

 

Відділення біології, хімії та медицини:

1.     Бучацький Леонід Петрович

2.     Григорюк Іван Панасович

3.     Ісаєнко Володимир Миколайович

4.     Свінціцький Анатолій Станіславович

5.     Фреїк Дмитро Михайлович

Відділення економіки:

1.     Рум'янцев Анатолій Павлович

2.     Янків Мирон Дмитрович

Відділення загальнотехнічне:

1.     Сукач Георгій Олексійович

Відділення кібернетики і системного аналізу:

1.     Власик Анатолій Павлович

2.     Єлейко Ярослав Іванович

Відділення історії, філософії та права:

1.     Сидоренко Лідія Іванівна

Відділення математики:

1.     Ленюк Михайло Павлович

2.     Маринець Василь Васильович

Відділення металургії:

1.     Камкіна Людмила Володимирівна

2.     Постольник Юрій Степанович

Відділення педагогіки і психології:

1.     Галущак Мар'ян Олексійович

2.     Романовський Олександр Олексійович

Відділення фізики та астрономії:

1.     Поперенко Леонід Володимирович

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

звітно-виборної конференції

АН ВШ України

21 квітня 2007 року

 

Учасники звітно-виборної конференції АН ВШ України констатують: минулі три роки стали часом відродження авторитету Академії, відновлення її організаційної структури. З року в рік зростав рівень проведення головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи. Відновлено видання “Наукових записок АН ВШ України”. Створено сайт Академії в мережі Інтернет, який не лише подає загальну інформацію про Академію та її членів, але й оперативно розміщує статті й виступи академіків АН ВШУ. Налагоджено робочі партнерські відносини Академії з Міністерством освіти і науки України.

Роботи академіків АН ВШУ, відзначені академічними нагородами Ярослава Мудрого, свідчать про значний інтелектуальний потенціал Академії й української університетської науки в цілому.

Остаточно знято питання про правовий статус АН ВШУ. Судовим рішенням, що набуло законної сили, М.І.Дробнохода 2 березня 2006 року визнано єдиним законним президентом Академії, обраним легітимними Загальними зборами 17 квітня 2004 року.

Все це дозволяє Академії впевнено дивитися в майбутнє й підійти до свого 15-річчя по-справжньому зміцнілою й авторитетною. Учасники Конференції закликають усіх академіків і почесних академіків своєю щоденною науковою і педагогічною працею, принциповою громадянською позицією зміцнювати вагу Академії в українському суспільстві.

Водночас  ми закликаємо всіх науковців усвідомити: в правовому полі України існує тільки одна Академія наук вищої школи України на чолі з легітимно обраним керівництвом, визнана усіма державними органами. Подальші спроби окремих осіб використати  її назву є незаконними і мають характер кримінального діяння, що буде переслідуватися в судовому порядку.

Конференція ще раз доводить до відома наукової громадськості, що всі дипломи “академіків” і “почесних академіків” АН ВШУ, “лауреатів академічних нагород”, видані упродовж 2002-2007 років за підписом виключеного з Академії М.Дубини, щодо якого прокуратурою порушено кримінальну справу за фактами шахрайства й підробки документів, є нечинними.

Конференція АН ВШУ з тривогою констатує: попри окремі позитивні зрушення, минулі роки не стали часом повномасштабного відродження української науки й вищої освіти. Водночас ми переконані: лише на основі потужної національної науки й освіти можливий прорив України до високотехнологічного суспільства з високим рівнем добробуту.

Тому ми закликаємо Президента, Верховну Раду та Уряд України скликання, зробити освіту й науку реальними пріоритетами своєї діяльності. Освіта й наука потребують не лише належного фінансування, але й продуманих реформ, які передбачатимуть посилення демократичних засад їх організації, перехід до фінансування науково-технологічних розробок переважно на основі відкритого конкурсу (з одночасним збереженням базового фінансування для утримання провідних наукових закладів), зближення академічної й університетської науки, дальшу інтеграцію українських учених в міжнародний науковий процес, підвищення соціального статусу викладача та науковця.

Зі свого боку АН ВШ України, яка об’єднує провідних науковців, що працюють у вищих навчальних закладах, готова стати надійним партнером держави у виробленні та здійсненні такої реформи, у проведенні збалансованої, по-справжньому національної політики в сфері освіти й науки.

 

Ухвалено 21 квітня 2007 року в м.Києві 

 

 

УХВАЛА

звітно-виборної конференції

АН ВШ України

21 квітня 2007 року

 

Конференція АН ВШ України ухвалила:

1. На підставі п.5.7 Статуту АН ВШ України обрати Президію АН ВШУ в складі:

 

Президент –

Дробноход Микола Іванович

Перший віце-президент –

Кононенко Петро Петрович

Віце-президент –

Вірченко Ніна Опанасівна

Віце-президент –

Пройдак Юрій Сергійович

Віце-президент –

Філіпенко Антон Сергійович

Віце-президент –

Чередниченко Олександр Іванович

Головний учений секретар –

Чопик Володимир Іванович

 

Члени Президії:

Артемчук Галік Ісакович

Бейко Іван Васильович

Бойко Анатолій Леонідович

Влох Орест Григорович

Данченко Валентин Миколайович

Зорівчак Роксолана Петрівна

Костишин Степан Степанович

Костюк Нінель Трохимівна

Ляшенко Ігор Миколайович

Наконечний Олександр Григорович

Погрібний Анатолій Григорович

Пономарів Олександр Данилович

Поперенко Леонід Володимирович

Стріха Максим Віталійович

Тишко Федір Олексійович

Хіміч Іван Васильович

Яблонський Валентин Андрійович

 

 

 

Президент АН ВШ України                                М.І.Дробноход

 

 

 

УХВАЛА

звітно-виборної конференції

АН ВШ України

21 квітня 2007 року

 

Конференція АН ВШ України ухвалила:

На підставі  пп.5.7, 5.15 Статуту обрати Контрольно-ревізійну комісію в складі:

 

Бровдій Василь Михайлович

Мокій Анатолій Іванович

Роженко Микола Маркович

Сидоренко Лідія Іванівна

Шищенко Петро Григорович

 
Президент АН ВШ України                               М.І.Дробноход

 

На початок