Відбулася Конференція Академії наук вищої школи України

 

У приміщенні Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка відбулася щорічна конференція АН вищої школи України, в якій взяли участь понад 80 науковців, що представляли всі без винятку головні університетські центри держави. Місця в президії Конференції зайняли президент Академії О.Г.Наконечний, віце-президент Академії, заступник міністра освіти і науки України М.В.Стріха, академік АН вищої школи України, радник Президента України С.М.Квіт.

Відкриваючи конференцію, О.Г.Наконечний запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам’ять колег-академіків Іларія Михайловича Раренка, Дмитра Федоровича Чернеги, Ігоря Миколайовича Ляшенка, Володимира Івановича Чопика, Михайла Дмитровича Курського, які пішли з життя протягом минулого року, а також воїнів, які полягли, захищаючи свободу і суверенітет України.

Після формування робочих органів конференції за традціїєю відбулося вручення академічних нагород Святого Володимира, Ярослава Мудрого та Михайла Кравчука. М.В.Стріха за дорученням Президії вручив найвищу відзнаку Академії, нагороду Святого Володимира її Президентові, визначному вченому в галузі системного аналізу й теорії ухвалення рішень О.Г.Наконечному, який у січні відзначив своє 70-річчя. Таку ж нагороду було вручено визначному вченому-медикові й хірургові-практикові Ф.О.Тишку, який відзначив цього року свій 80-річний ювілей. Нагороду імені Михайла Кравчука отримала легендарна Н.О.Вірченко, яка ще в юності пройшла 10 років сталінських таборів, але зуміла увійти в світ великої науки й багато років очолювала відділення математики Академії. Справою життя Ніни Опанасівни стала популяризація наукової спадщини визначного українського математика Михайла Кравчука, шлях якого урвався в радянських концтаборах.

Серед нагороджених нагородою Ярослава Мудрого помітне місце цього року посідають харків’яни – від відомого фахівця в галузі машинобудування Ю.С.Воробйова і до відомого філолога В.С.Калашника. Володимир Семенович Калашник отримав також доручення від учасників Конференції передати почесну грамоту й вітання академікові АН вищої школи України, ректорові Харківського національного університету ім..В.Н.Каразіна В.С.Бакірова, який днями відзначив свій 70-річний ювілей.

Після затвердження звіту мандатної комісії конфереція затверила повноваження академіків, обраних відділеннями у 2016 році. Отримуючи дипломи почесних академіків, відомий учений у галузі фізики твердого тіла А.Фехер (Словаччина) і визначний український астроном Я.С.Яцків виступили з подячними промовами. Перший з них зупинився на суспільній ролі сучасного університету, другий – на великому значенні, яке мають для розвитку науки громадські наукові асоціації.

З інформацією про роботу Президії АН ВШУ протягом червня 2015 – червня 2016 року виступив Президент Академії О.Г.Наконечний. Він зробив аналіз стану сучасного наукового життя в державі, визначив напрямки роботи Академії на подальший період. В обговоренні доповіді, яке відбувалося надзвичайно активно й зацікавлено, взяли участь академіки М.В.Стріха, В.Є.Бахрушин, С.М.Квіт, Н.М.Торкут, В.Г.Могилатенко, Т.Р.Кияк. За результатами обговорення прийнято Ухвалу і Резолюцію Конференції. З інформацією про фінансовий стан Академії виступив голова Ревізійної комісії академік М.А.Дудченко. В заключному слові О.Г.Наконечний наголосив: наступний рік для АН вищої школи особливий: вона входить у 25 рік свого існування, залишаючись найавторитетнішою громадською науковою організацією, яка об’єднує понад 350 провідних університетських учених України.

 

 

 

 

УХВАЛА №1

щорічної конференції АН ВШ України

 

Конференція АН ВШ України ухвалила:

1. На підставі п.5.7 Статуту затвердити повноваження академіків (дійсних членів) та почесних академіків АН ВШ України, обраних науковими відділеннями в 2016 році (Додаток №1).

2. Інформацію президента АН ВШ України О.Г.Наконечного про роботу Президії АН ВШ України протягом червня 2015 – червня 2016 року взяти до відома. Дати позитивну оцінку роботі Президії Академії за звітний період.

Відзначити як головні досягнення Президії: зміцнення організаційної структури Академії; проведення на високому рівні наукового форуму Академії - Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи; постійне оновлення сайту Академії; налагодження робочих партнерських відносин Академії з Міністерстром освіти і науки України та комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти; активну участь Академії в науковому громадському житті; розроблення проекту Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та нормативних документів, які забезпечують його імплементацію; участь у проведенні всеукраїнських та міжнародних наукових конгресів, симпозіумів, конференцій.

Водночас як головні недоліки відзначити, що недостатнім (зокрема, через хронічну несплату членських внесків значною частиною індивідуальних та колективних членів Академії) залишається фінансово-матеріальний стан Академії, номінальною залишається діяльність частини регіональних відділень Академії.

3. Першочерговими напрямками роботи Президії АН ВШ України на наступний рік вважати:

·        Участь у процесах реформування української вищої освіти й науки, імплементації норм Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

·        участь у організації підтримки пріоритетних напрямків наукових досліджень у вищих навчальних закладах України, зокрема й тих, які мають оборонне спрямовання, шляхом тісної взаємодії з Міністерством освіти та науки України;

·        допомогу науковцям, викладачам, науковим установам та вищим навчальним закладам, евакуйованим з окупованих територій;

·        донесення до світової академічної спільноти правди про агресію Росії проти України;

·        обмін інформацією з іншими науковими вітчизняними та зарубіжними організаціями;

·        діяльність у напрямку розширення україномовного освітнього та наукового простору;

·        сприяння інтеграції України в Європейський освітній та науковий простір, зокрема шляхом активної участі в програмі «Горизонт-2020»;

·        співпрацю з НАН України з метою забезпечення освітнього процесу сучасними українськими підручниками та посібниками;

·        проведення наукових сесій, з’їздів, конференцій, подальше підвищення науково-організаційного рівня головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи;

·        активізацію науково-організаційної роботи всіх без винятку наукових та регіональних відділень Академії;

·        видавничу діяльність Академії (видання наукових збірників, щорічників, наукових записок тощо);

·        моніторинг ситуації в освітній і науковій сферах, підтримку наукових шкіл;

·        організацію Центру міждисциплінарних досліджень з метою концентрації зусиль на пошукові точок зростання для України;

·        боротьбу з плагіатом і порушеннями принципів наукової етики;

·        захист прав керівних і науково-педагогічних кадрів вищої школи;

·        перетворення сайту АН ВШ України на один з чільних форумів спілкування науково-педагогічної спільноти України;

·        постійну працю задля національно-патріотичного виховання студентської молоді;

·        підготовку до урочистого відзначення 25-річчя Академії (листопад-грудень 2017 року).

4. Зобовязати провести до 1 липня 2016 року збори всіх наукових  та регіональних відділень, на яких обговорити й затвердити плани роботи відділень щодо реалізації цієї Ухвали.

5. Затвердити Резолюцію Конференції (Додаток 2).

 

 

Президент АН ВШ України                                 О.Г.Наконечний

 

Додаток 1.

 

Новообрані академіки АН вищої школи України,

повноваження яких затверджено Конференцією 18 червня 2016 року.

 

по відділенню аграрному

Польовий Анатолій Миколайович

Теслюк Віктор Васильович

 

по відділенню біології

Поліщук Валерій Петрович

 

по відділенню економіки

Довбенко Михайло Володимирович

П’ятницька Галина Тезіївна

Бодров Володимир Григорович

Флейчук Марія Ігорівна

 

по відділенню загальнотехнічному

Лисенко Віталій Пилипович

Чалий Кирило Олександрович

Мойсишин Василь Михайлович

Мошинський Віктор Степанович

 

по відділенню інформатики та системного аналізу

Шахно Степан Михайлович

Нікітченко Микола Степанович

 

по відділенню історії, філософії та українознавства

Бойко Анжела Іванівна

 

по відділенню математики

Моклячук Михайло Павлович

 

по відділенню фізики та астрономії

Жданов Валерій Іванович

Зеленський Сергій Євгенович

Коротченков Олег Олександрович

 

по відділенню філології, мистецтвознавства та масової комунікації

Воробйова Ольга Петрівна

Скаб Мар’ян Стефанович

 

по відділенню фундаментальних проблем медицини

Волошин Олександр Іванович

Дужий Ігор Дмитрович

 

по відділенню політології, соціології

Куценко Ольга Дмитрівна

Рудакевич Олег Михайлович

 

по відділенню хімії

Холін Юрій Валентинович

Мінаєв Борис Пилипович

 

по відділенню права

Заросило Володимир Олексійович

 

 

Новообрані почесні академіки АН вищої школи України,

повноваження яких затверджено Конференцією 18 червня 2016 року.

 

по відділенню фізики та астрономії

Фехер Александр (Aleksandr Feher)

Яцків Ярослав Степанович

 

по відділенню математики

Самойленко Анатолій Михайлович

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

конференції АН ВШ України

 

Учасники звітно-виборної конференції АН ВШ України констатують: для України триває період боротьби й випробувань. Анексією Криму і збройною агресією на Сході України Росія фактично зруйнувала той світопорядок, який сформувався після Другої Світової війни. Жертвами російської агресії стали сотні й сотні тисяч мирних громадян України, які змушені були покинути рідні домівки. Тисячі кращих синів України полягли, захищаючи її свободу і незалежність. Вічна їм пам’ять!

Російська агресія завдала тяжкого удару науково-освітній сфері держави. За офіційними даними, з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької і Луганської областей переміщено 27 наукових установ і вищих навчальних закладів, на контрольовані території звідти переїхали близько 12000 наукових і науково-педагогічних співробітників. Росія незаконно заволоділа Євпаторійським радіотелескопом, Кримською астрофізичною обсерваторією, більшою частиною інфраструктури морських досліджень, тисячами інших наукових та науково-освітніх об’єктів.

За таких умов закономірно скорочуються можливості держави підтримувати свою наукову сферу. Фінансування науки в Державному бюджеті 2016 року зведено до 0,16 % ВВП, що є для незалежної України абсолютним мінімумом. Болісним ударом по національній науці в цілому стало суттєве (у межах 20%) скорочення фінансування установ НАН і національних галузевих академій наук.

АН вищої школи України наголошує: попри всі бюджетні труднощі, в сьогоднішніх умовах наука й освіта мають стати реальними пріоритетами державної політики, оскільки лише вони здатні забезпечити достатній рівень обороноздатності нашої держави. Всі зусилля науково-освітянської спільноти має бути сконцентровано на реальній відсічі ворогові. Для цього потрібно оптимізувати систему підтримки наукових досліджень, забезпечити пріоритетність тих напрямків, які мають сьогодні першочергове значення для створення сучасної ефективної системи оборони країни.

Тому АН вищої школи України рішуче підтримує розроблений МОН із залученням широких кіл наукової спільноти і схвалений Парламентом новий Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Ми покладаємо надії на позитивні зрушення в науковій системі, на імплементацію норм цього закону. Водночас ми очікуємо на ухвалення парламентом нової редакції закону про технологічні парки та про трансфер технологій, які повинні дати імпульс інноваційній діяльності, зміцненню зв’язків між наукою і реальним сектором виробництва.

Академія вважає, що на часі удосконалення системи підготовки кадрів вищої кваліфікації, порядку присвоєння наукових ступенів і звань. Ми готові співпрацювати з Міністерством освіти і науки України з метою вдосконалення тих положень ухвалених раніше документів, які було неоднозначно сприйнято академічною спільнотою. Ми висловлюємо вдячність міністру освіти і науки України в 2014-2016 роках С.М.Квіту і нинішньому очільникові МОН Л.М.Гриневич за їхню готовність завжди дослухатися до конструктивних пропозицій наукової громадськості.

Зі свого боку АН ВШ України, яка об’єднує провідних науковців, що працюють у вищих навчальних закладах, готова стати надійним партнером держави у виробленні та здійсненні освітянської та наукової реформи, у проведенні збалансованої, по-справжньому національної політики в сфері освіти й науки, яка стане запорукою перемоги європейської демократичної України.

Ухвалено 18 червня 2016 року в м.Києві