Відбулися ХІ Академічні читання пам’яті В.І.Стріхи та Звітно-виборча Конференція АН ВШ України

 

 

15 лютого 2014 року в приміщенні головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулися ХІ Академічні читання пам’яті В.І.Стріхи та Звітно-виборча Конференція АН ВШ України. Для участі в них зібралися понад 100 провідних учених, які представляють Київ, Львів, Харків, Дніпропетровськ, Одесу, Івано-Франківськ, Чернівці, Острог, Запоріжжя, інші університетські центри нашої держави. Учасники Читань і Конференції вшанували хвилиною мовчання пам’ять президента АН вищої школи України М.І.Дробнохода, інших учених Академії, які пішли з життя після попередньої конференції, яка відбулася в грудні 2012 року, а також тих, хто загинув під час гострої суспільно-політичної кризи, яка триває впродовж минулих місяців. 

Академічні читтаня пам’яті В.І.Стріхи доповіддю «Микола Іванович Дробноход – учений, людина, громадянин» відкрив академік-секретар відділення наук про Землю В.М.Загнітко. В ній було розкрито багатогранний образ ученого і педагога, який усе своє життя присвятив служінню Науці й Україні.

Віце-президент Академії М.В.Стріха виголосив доповідь «Сторіччя науки про напівпровідники – український внесок». У ній він нагадав: саме в 1914 році німецький учений Йоганн Кенігсбергер уперше сформував ідею про наявість окремого класу матеріалів, властивості яких лежать між металами й діелектриками, а в 1941 році український учений Вадим Лашкарьов (учитель В.І.Стріхи) відкрив p-n-перехід, який ліг в основу приладів сучасної електроніки.

Академік-секретар відділення філології О.С.Чередниченко презентував доповідь «Тарас Шевченко у франкомовному світі», у якій він дав короткий огляд основних франкомовних перекладів творів Кобзаря, які побачили світ упродовж минулих понад ста років. На жаль, через брак підтримки з боку української держави Тарас Шевченко ще не посів того того місця в літературному каноні франкомовного світу, на яке він об’єктивно заслуговує.

На завершення читань відомий учений-правник, колишній суддя Європейського суду з прав людини, академік-засновник АН вищої школи України В.Г.Буткевич розповів про системні проблеми, які стоять не лише перед правничою наукою, а й перед усією правовою системою України. Академія підтримала ініціативу В.Г.Буткевича та його однодумців, які створюють Громадський суд, який розглядатиме різноманітні випадки порушень прав громадян України посадовцями й ухвалюватиме з цих питань обгрунтовані рекомендаційні рішення.

Учасників конференції привітала голова комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Л.М.Гриневич. Вона висловила подяку Академії за її принципову громадянську позицію, розповіла про сучасний стан науки і освіти, зумовлений зневагою правлячих еліт до проблем цих ключових галузей, зупинилася на баченні шляхів виходу з гострої суспільно-політичної кризи в державі. Проректор КНУ імені Т.Г.Шевченка академік АН вищої школи України С.А.Вижва привітав учасників Конференції від імені ректора столичного університету, академіка НАН України і АН вищої школи України Л.В.Губерського і розповів про наукові здобутки університету, який цього року відзначатиме своє 180-річчя. До учасників конференції з вітальним словом звернувся відомий учений, громадський і державний діяч, член Президії НАН України Я.С.Яцків.

За традицією, відбулося урочисте вручення академічних нагород Святого Володимира та Ярослава Мудрого. Найвищу академічну Нагороду Святого Володимира за 2013 рік присуджено відомому вченому-біохімікові, академіку-засновнику АН ВШ України М.М.Великому, президентові Національного університету «Києво-Могилянська Академія», академіку АН ВШ України С.М.Квіту, ректорові Київського університету імені Бориса Грінченка, академіку НАПН України В.О.Огнев’юку, відомому економістові-міжнароднику, віце-президентові АН ВШ України А.С.Філіпенку, відомому вченому-отикові, академіку АН ВШ України І.А.Шайкевичу. Цією нагородою відзначено їхній великий особистий внесок у розвиток національної науки й вищої освіти, утвердження демократичних засад організації вищої школи.

Після затвердження повноважень 30 академіків, обраних відділеннями в 2014 році, загальне число дійсних членів Академії склало 315. Було затверджено також повноваження 3-х почесних академіків.

Звіт про роботу Президії АН ВШУ протягом квітня 2010 – лютого 2014 року та про перспективи дальшої організаційної та наукової розбудови АН ВШУ виголосив           В.о.Президента АН ВШУ О.Г.Наконечний. Він зупинився на своєму баченні завдань Академії на найближчий трьохрічний період. Зі звітом Контрольно-ревізійної комісії виступив голова КРК академік М.А.Дудченко. За результатами звітів було одноголосно ухвалено Ухвалу та Резолюцію Конференції.

Від імені Президії головуючий на засіданні віце-президент АН вищої школи України М.В.Стріха вніс на ваканту посаду президента Академії кандидатуру відомого вченого в галузі інформатики і системного аналізу, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувача кафедри КНУ ім. Т.Г. Шевченка О.Г.Наконечного, який успішно виконував обов’язки президента починаючи з 11 жовтня минулого року. Учасники Конференції одноголосно підтримали цю кандидатуру.

Обраний президент Академії О.Г.Наконечний у відповідності до Статуту Академії вніс пропозиції щодо складу її Президії, які також було одноголосно підтримано. Учасники конференції обрали в попередньому складі КРК на чолі з М.А.Дудченком.

У пункті порядку денного «Різне» Конференція у відповідь на звернення члена-кореспоендента НАН України, почесного академіка АН вищої школи України В.Л.Мазура щодо наявності плагіату в працях одного з членів Академії доручила Президії разом з науковим відділенням металургії розглянути ситуацію й ухвалити рішення, які випливають зі Статуту Академії.

 

 

УХВАЛА №1

Звітно-виборчої конференції

 

Конференція АН ВШ України ухвалила:

1. На підставі п.5.7 Статуту затвердити повноваження академіків (дійсних членів) та почесних академіків АН ВШ України, обраних науковими відділеннями в 2013 році (Додаток №1).

2. Звіт в.о.президента АН ВШ України О.Г.Наконечного про роботу Президії АН ВШ України протягом квітня 2010 – лютого 2014 року взяти до відома. Дати позитивну оцінку роботі Президії Академії за звітний період.

Відзначити як головні досягнення минулого складу Президії зміцнення організаційної структури Академії, подолання кризового періоду, зумовленого тяжкою хворобою і смертю президента Академії М.І.Дробнохода, підвищення авторитету головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи, регулярне видання «Наукових записок АН ВШ України» та англомовного наукового часопису «Наукові обрії», постійне оновлення сайту Академії, налагодження робочих партнерських відносин Академії з комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти, Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації, участь проведенні всеукраїнських та міжнародних наукових конгресів, симпозіумів, конференцій.

Водночас як головні недоліки відзначити, що недостатнім (зокрема, через хронічну несплату членських внесків значною частиною індивідуальних та колективних членів Академії) залишається фінансово-матеріальний стан Академії, номінальною залишається діяльність частини регіональних відділень Академії. Невизначеною після смерті М.І.Дробнохода залишається доля науково-практичного часопису Академії «Освіта і управління». Фактично відсутня взаємодія Академії з Міністерством освіти і науки, дотеперішнє керівництво якого було вочевидь не зацікавлене в діалогі з громадськістю.

3. Першочерговими напрямками роботи Президії АН ВШ України на 2014-2017 роки вважати:

·                    Участь у процесах порятунку української вищої освіти й науки від наслідків непродуманих «реформ», які здійснювалися впродовж 2010-2013 рр.;

·                    участь у визначенні основних напрямків наукових досліджень у вищих навчальних закладах України шляхом тіснішої взаємодії з Міністерством освіти та науки України, Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації, комітетом Верховної Ради України з питань науки та освіти;

·                    обмін інформацією з іншими науковими вітчизняними та зарубіжними організаціями;

·                    діяльність у напрямку розширення україномовного освітнього та наукового простору;

·                    сприяння інтеграції України в Європейський освітній та науковий простір;

·                    співпрацю з НАН України з метою забезпечення освітнього процесу сучасними українськими підручниками та посібниками;

·                    проводення наукових сесій, з’їздів, конференцій, дальше підвищення науково-організаційного рівня головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи;

·                    активізацію науково-організаційної роботи всіх без винятку наукових та регіональних відділень Академії;

·                    видавничу діяльність Академії (видання наукових збірників, щорічників, наукових записок тощо);

·                    відновлення регулярного виходу часопису «Освіта і управління»;

·                    моніторинг ситуації в освітній і науковій сферах;

·                    участь у організації і науково-методичному забезпеченні діяльності Громадського суду;

·                    організацію Цендтру міждисциплінарних досліджень;

·                    захист прав керівних і науково-педагогічних кадрів вищої школи;

·                    перетворення сайту АН ВШ України на один з чільних форумів спілкування науково-педагогічної спільноти України;

·                    постійну працю задля національного виховання студентської молоді;

·                    підготовку до урочистого відзначення 25-річчя Академії (листопад-грудень 2017 року).

4. Зобов’язати провести до 1 травня 2014 року збори всіх наукових  та регіональних відділень, на яких обговорити й затвердити плани роботи відділень щодо реалізації цієї Ухвали.

5. Затвердити Резолюцію Конференції (Додаток 2).

 

Президент АН ВШ України                                              О.Г.Наконечний

 

 

 

Новообрані академіки АН вищої школи України,

повноваження яких затверджено Конференцією 15 лютого 2014 року:

 

по відділенню аграрному

Стефаник Василь Юрійович

          м.Львів

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького,

зав.кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин імені Г.В.Звєрєвої

stefanyk@bigmir.net

 

Яблонська Оксана Валентинівна

м.Київ

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

 

по відділенню біології та хімії

Пида Світлана Василівна

м.Тернопіль

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,

професор кафедри ботаніки та зоології

spyda@ukr.net, pydas@mail.ru

 

по відділенню економіки

Петкова Леся Омелянівна

м.Черкаси

Черкаський державний технологічний університет,

зав.кафедри міжнародної економіки

l_petkova@ukr.net

 

Рибчук Анатолій Васильович

м.Дрогобич

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,

зав.кафедри теоретичної та прикладної економіки

 

Якубовський Сергій Олексійович

м.Одеса

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова,

зав.кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин

 

 

по відділенню інформатики та системного аналізу

Глибовець Микола Миколайович

м.Київ

Національний університет «Києво-Могилянська академія»,

декан факультету інформатики

glib@ukma.kiev.ua

 

Донченко Володимир Степанович

м.Київ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету кібернетики

(044)259 70 58

voldon@bigmir.net

 

по відділенню математики

Дудкін Микола Євгенович

м.Київ

Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут»

зав.кафедри диференціальних рівнянь, фізико-математичний факультет

 

Клесов Олег Іванович

м.Київ

Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут»

зав.кафедри математичного аналізу та теорії ймовірності

 

по відділенню металургії

Гасик Михайло Михайлович

м.Дніпропетровськ

Хельсинський технологічний університет, професор

 

Матвєєва Марина Олегівна

м.Дніпропетровськ

Національна металургійна академія України,

професор кафедри ливарного виробництва

 

по відділенню фізики та астрономії

Андрієвський Сергій Михайлович

м.Одеса

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова,

зав.кафедри астрономії, директор науково-дослідного інституту «Астрономічна обсерваторія»

 

Андронов Іван Леонідович

м.Одеса

Одеський національний морський університет,

зав. кафедри вищої та прикладної математики

 

Міца Володимир Михайлович

м. Ужгород

Ужгородський національний університет

професор кафедри твердо тільної електроніки

 

Новосядлий Богдан Степанович

м.Львів

Львівський національний університет імені Івана Франка,

професор кафедри астрофізики

 

по відділенню філології, мистецтвознавства та масової комунікації

Кияк Тарас Романович

м.Київ

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

професор кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови

 

Ткачук Микола Платонович

м.Тернопіль

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,

зав.кафедри історії української літератури

 

по відділенню фундаментальних проблем медицини

Політун Антоніна Михайлівна

м.Київ

Київський медичний університет УАНМ,

зав.кафедри терапевтичної стоматології

(044)456 64 23 (роб.)

Politun@ukr.net

 

Пухлік Сергій Михайлович

м.Одеса

Одеський національний медичний університет,

зав.кафедриоториноларингології

7202521 (роб.)

 

Кіщук Василь Васильович

м.Вінниця

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова,

зав.кафедриЛОР-хвороб

(0432)351224 (роб.)

 

 

по відділенню історії, філософії та українознавства

Потильчак Олександр Валентинович

м.Київ

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,

зав. кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін

pot1965@ukr.net

 

Марусик Тамара Володимирівна

м.Чернівці

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу

(0372)526331 (роб.)

t.marusyk@chnu.edu.ua

 

Шаповал Юрій Іванович

м.Київ

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»,

директор

shapoblu@gmail.com

 

 

по відділенню політології, соціології та права

Гон Максим Мойсейович

м.Рівне

Рівненський державний гуманітарний університет,

зав.кафедри політичних наук

 

Грицаєнко Леонід Романович

м.Бровари

Поліцейська фінансово-правова академія, ректор; Національна академія прокуратури України, професор кафедри підтримки державного обвинувачення (за сумісництвом)

 

Докаш Віталій Іванович

м.Чернівці

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

зав.кафедри соціології

 

 

Слющинський Богдан Васильович

м.Маріуполь

Маріупольський державний університет,

зав. кафедри політології, філософії та соціології

 

Сурмін Юрій Петрович

м.Київ

Національна академія державного управління,

перший заступник директора інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування

 

по відділенню наук про Землю

Суярко Василь Григорович

м.Харків

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна,

професор геолого-географічного факультету

 

 

 

Новообрані почесні академіки АН вищої школи України,

повноваження яких затверджено Конференцією 15 лютого 2014 року:

 

по відділенню інформатики та системного аналізу

Панос М. Пардалос

Університет Флоріди, професор, директор Центру Прикладної Оптимізації, США

 

по відділенню металургії

Дашевський Веніаміна Якович

Інститут металургії та матеріалознавства ім. О.О.Байкова РАН, зав.лабораторії, Росія

 

по відділенню економіки

Макогон Юрій Володимирович

Донецький національний університет, зав.кафедри міжнародної економіки

 

 

 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

звітно-виборчої конференції

АН ВШ України

Учасники звітно-виборної конференції АН ВШ України констатують: минулі чотири роки стали складними як для Академії, так і для суспільства в цілому. В сфері освіти й науки здійснювалися непродумані «реформи», особливо згубними серед яких стали:

- рішення про перехід від так і не реалізованої 12-річної середньої освіти до 11-річної, що поламало наслідки понад 10-річної підготовчої роботи всієї освітянської спільноти, призвело до необхідності термінової заміни всіх без винятку підручників новими (дуже часто невисокої якості і з численними помилками), а в перспективі матиме наслідком зниження конкурентоспроможності випускників українських шкіл;

- ухвалена концепція профільної освіти в 10-11 класах, наслідком реалізації якої стане припинення викладання фізики, хімії, біології, географії, світової літератури та інших основоположних дисциплін у переважній більшості шкіл починаючи з 2018 року, що може призвести до ситуації, коли нікому буде вступати у ВНЗ природничонаукового, технічного, медичного профілю, а сільським школярам взагалі буде закрито шлях до переважної більшості професій, які вимагають глибокої фахової підготовки;

- затвердження нового порядку здобуття наукових ступенів і звань, які ставлять перед аспірантами непотрібну і майже невиконувану в нормальних умовах вимогу друку 5 фахових статей упродовж трьох років.

На тлі гальмування у Верховній Раді України прогресивного законопроекту «Про вищу освіту», розробленого робочою групою під керівництвом М.З.Згуровського, керівництво МОН далі здійснює курс на згортання університетської автономії, переведення у «ручний режим» конкурсів на здобуття бюджетного фінансування для здійснення наукових досліджень. МОН ухвалює рішення про скорочення аудиторних годин з 30 до 24-х на тиждень, що в українських умовах неминуче матиме наслідком погіршення якості підготовки й звільнення великого числа кваліфікованих викладачів.

При цьому злиденним залишалося фінансування наукової сфери держави (0,27% ВВП у Державному бюджеті України 2014 року, що є абстолютним мінімумом за всі роки незалежності). На на тлі стрімкого збільшення фінансування карально-репресивних структур це є свідченням реальних пріоритетів правлячих еліт.

Нарешті, на ситуацію в науці й освіті не могла не впливати загальна ситуація в державі, яка вилилася наприкінці листопада 2013 року, після раптової відмови влади від раніше нею ж проголошуваного курсу на євроінтеграцію, в мастабну політичну кризу, супроводжувану брутальним насильством проти мирних громадян. Ця криза призвела, на жаль, до людських жертв і поставила державу на межу громадянської війни.

На цьому тлі, попри вкрай несприятливі умови роботи, АН вищої школи України знаходила власне місце в освітянських, наукових і суспільних процесах. З року в рік зростав рівень проведення головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи. Було налагоджено робочі партнерські відносини Академії з рядом державних і громадських структур. Академія завжди давала чесну й принципову оцінку негативних тендецій в розвитку української освіти й науки.

Роботи академіків АН ВШУ, відзначені різноманітними національними й міжнародними відзнаками, академічними нагородами Ярослава Мудрого, свідчать про значний інтелектуальний потенціал Академії й української університетської науки в цілому.

Учасники Конференції закликають усіх академіків і почесних академіків своєю щоденною науковою і педагогічною працею, принциповою громадянською позицією сприяти подоланню небезпечних наслідків громадянського протистояння, відновленню курсу на європейську інтеграцію, відродженню національної освіти й науки, зміцювати вагу Академії в українському суспільстві.

Ми закликаємо Президента, Верховну Раду та Уряд України  зробити освіту й науку реальними пріоритетами своєї діяльності. Освіта й наука потребують не лише належного фінансування, але й продуманих реформ, які передбачатимуть посилення демократичних засад їх організації, перехід до фінансування науково-технологічних розробок переважно на основі відкритого конкурсу (з одночасним збереженням базового фінансування для утримання провідних наукових закладів), зближення академічної й університетської науки, дальшу інтеграцію українських учених в міжнародний науковий процес, підвищення соціального статусу викладача та науковця.

Зі свого боку АН ВШ України, яка об’єднує провідних науковців, що працюють у вищих навчальних закладах, готова стати надійним партнером держави у виробленні та здійсненні такої реформи, у проведенні збалансованої, по-справжньому національної політики в сфері освіти й науки.

 

Ухвалено 15 лютго  2014 року в м.Києві