На початок

Протокол

Конференції АН ВШ України

21 травня 2011 року

 

Аудиторія 234 головного корпусу Київського Національного університету ім.Тараса Шевченка

 

10.00. Відкриття конференції.

 

          Президент АН ВШУ М.І.Дробноход. Вельмишановні колеги!

Я радий вітати всіх вас сьогодні в стінах Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка. Символічно, що наша Конференція збіглася в часі з днями науки. І хоч яким нелегким є наше сьогодення, нехай це професійне свято учених дарує нам сили й оптимізм.

На підставі Статуту АН ВШ України цього року Президією вирішено провести щорічну Конференцію з представництвом один від кожних чотирьох членів  Академії. Всього дійсними членами Академії на цей момент є 272 академіки. Таким чином кворум для початку нашої роботи згідно зі Статутом складає половину плюс один від 68, тобто 35 академіки. Водночас за традицією Президією вирішено запросити до участі в Конференції всіх членів наукових відділень Академії, і всім їм надати статус учасників конференції.

На цей момент учасниками конференції зареєструвалися 73 академіки. Маємо підстави розпочати роботу конференції.

За час від минулої конференції, яка відбулася торік у квітні, з життя пішов наш колега, відомий учений-філолог Борис Іванович Черняков. Прощу вшанувати його пам’ять хвилиною мовчання.

Прошу сідати.

Нам необхідно затвердити порядок денний і утворити робочі органи конференції. Пропозиції Президії роздано всім учасникам у матеріалах Конференції, з якими ви мали змогу ознайомитися.

Хто за запропонований порядок денний і регламент? Проти? Утримався? Ухвалено одноголосно.

Хто за запропонований склад робочих органів – президії, мандатної, лічильної та редакційної комісій? Проти? Утримався? Ухвалено одноголосно.

Прошу робочу президію зайняти місця.

Переходимо до роботи за ухваленим порядком денним.

За традицією роботу кожної конференції ми починаємо з урочистого вручення наших академічних нагород.

За рішенням Президії Найвищу Академічну Нагороду Святого Володимира за багатолітню самовіддану працю в ім’я розвитку української науки й вищої освіти присуджено доктору філологічних наук, професору, почесному президенту Національного університету «Києво-Могилянська Академія» В’ячеславу Степановичу Брюховецькому і доктору соціологічних наук, професору, академіку АН вищої школи України, члену-кореспонденту НАН України, ректору Харківського національного університету імені Василя Каразіна Вілю Савбановичу Бакірову.

За видатні досягнення в їхніх наукових галузях Нагородою Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки вдостоєні Петро Юрійович Саух, Микола Іванович Зимомря, Михайло Павлович Ленюк, Андрій Михайлович Зачепа, Зенон Юрійович Готра, Людмила Володимирівна Камкіна, Ірина Семенівна Шевченко, Михайло Ярославович Бартіш, Данило Юліанович Кривченя, Олександр Миколайович Горбань, Ярослав Ілліч Лепіх, Леонід Володимирович Поперенко, Василь Олександрович Кузьмко.

 

М.І.Дробноход під оплески присутніх вручає нагороди. Від імені нагороджених з подячним словом виступив відомий учений-фізик, голова Одеського регіонального відділення Академії Я.І.Лепіх.

 

Президент АН ВШУ М.І.Дробноход

Щоб ухвалювати дальші рішення, нам треба заслухати й ухвалити звіт Мандатної комісії.

 

Інформація мандатної комісії. Затвердження протоколу мандатної комісії.

 

І.М.Ляшенко.  Зачитує:

Протокол №1

Засідання мандатної комісії

конференції АН ВШ України

21 травня 2011 року

Присутні: А.Л.Бойко, Н.О.Вірченко, І.М.Ляшенко.

Слухали: про обрання голови і секретаря комісії.

Ухвалили: обрати головою комісії І.М.Ляшенка, секретарем – Н.О.Вірченко.

За – 3, проти –0, утрималось – 0.

 

Підписи членів комісії        А.Л.Бойко
Н.О.Вірченко,
                                                І.М.Ляшенко.
            

Протокол №2

Засідання мандатної комісії

конференції АН ВШ України

21 травня 2011 року

 

Мандатна комісія встановила: до складу Академії станом на 20 травня 2011 року входять 272 дійсні члени (академіки).

На підставі п.5.8 Статуту АН ВШУ Президія 28 березня 2011 року ухвалила провести 21 травня 2011 року щорічну Конференцію з представництвом один від кожних чотирьох членів відділень. Таким чином кворум для роботи Конференції згідно з п.5.8 Статуту складає половину плюс один від 68, тобто 35 академіків. Водночас Президією вирішено запросити до участі в Конференції всіх членів наукових відділень Академії і всім їм надати статус повноправних учасників конференції.

Учасниками конференції зареєструвалися 76 академіків. Тому на підставі 5.8 Статуту Мандатна комісія ухвалила вважати Конференцію правочинною.

Мандатна комісія також ухвалила просити Конференцію надати всім академікам, обраним відділеннями в 2011 році, після затвердження їхніх повноважень на підставі п.5.7. Статуту, статус повноправних учасників Конференції.

За – 3, проти – 0, утрималось – 0.

 

Голова комісії                                        І.М.Ляшенко

Секретар комісії                                       Н.О.Вірченко

Пропоную затвердити.

 

          М.І.Дробноход. Хто за? Проти? Утримався? Затверджено одноголосно.

 

Про вибори академіків у наукових відділеннях в 2011 році.

 

          М.І.Дробноход інформує про хід виборчої кампанії, представляє обраних відділеннями академіків та почесних академіків.

 

М.І.Дробноход.

 

Тепер можемо затвердити повноваження академіків, обраних відділеннями в 2011 році. Є пропозиція голосувати списком. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно.

Була пропозиція мандатної комісії ухвалити рішення про надання новообраним академікам статусу повноправних учасників Конференції. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно.

 

Відбувається вручення дипломів новообраним академікам.

 

 

Інформація про роботу Президії АН ВШУ протягом квітня 2010 – травня 2011 року та про перспективи дальшої організаційної та наукової розбудови АН ВШУ.

 

          Президент АН ВШУ М.І.Дробноход. 

У інформації Президента АН вищої школи М.І.Дробнохода про роботу Президії Академії упродовж квітня 2010 – травня 2011 року відзначалися як головні досягнення минулого року зміцнення організаційної структури Академії, проведення на високому рівні VIII щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи, регулярне видання “Наукових записок АН ВШ України”, систематичне видання академічного науково-практичного щоквартальника «Освіта і управління», вихід першого числа англомовного наукового часопису «Наукові обрії» (внесеного до баз даних SCOPUS i ISI), постійне оновлення сайту Академії, вихід оновленого довідника АН ВШ України, налагодження взаємодії з «Вікімедія Юкрейн» і участь у розбудові україномовного сектора «Вікіпедії», участь у проведенні всеукраїнських та міжнародних наукових конгресів, симпозіумів, конференцій.

Водночас як головні недоліки М.І.Дробноход відзначив те, що нинішнім керівництвом Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту України було фактично припинено робочий діалог між Академією і Міністерством, а численні звернення Академії до органів державної влади з конкретними пропозиціями як правило не отримують належної реакції. Недостатнім (зокрема, через хронічну несплату членських внесків значною частиною індивідуальних та колективних членів Академії) залишається фінансово-матеріальний стан Академії, частина членів Президії та керівників наукових відділень майже не приділяли уваги роботі в Академії; номінальною залишається діяльність частини регіональних відділень Академії.

М.І.Дробноход наголосив: попри окремі позитивні зрушення, минулий рік позначився пришвидшенням руйнування української науки й вищої освіти. Було фактично знищено систему моніторингу університетської науки, суттєво звужено автономію вищих навчальних закладів, всупереч проголошеним євроінтеграційним гаслам відбувається масоване адміністративне повернення в систему освіти радянських практик та ідеологем, нівелювання її гуманістичного та патріотичного наповнення.

М.І.Дробноход сформулював завдання Академії на майбутній період, які знайшли відображення в Ухвалі та Резолюції Конференції.

 

Обговорення інформації президії

 

В обговоренні інформації взяли участь академіки М.В.Стріха, О.І.Чередниченко, А.Л.Бойко, П.П.Кононенко, Н.Т.Костюк, І.В.Бейко.

Значну увагу на Конференції було приділено співробітництву АН вищої школи України з україномовним сектором «Вікіпедії» - вільної електронної енциклопедії, яка стає основним джерелом інформації для сотень мільйонів людей в усьому світі. На Конференції виконавчий директор ГО «Вікімедія Україна», що координує наповнення україномовної «Вікіпедії»,  Юрій Пероганич поінформував, що сьогодні у «Вікіпедії» вже  створено статті про всіх академіків АН вищої школи України. В обговоренні наголошувалося на необхідності ширшого залучення потенціалу Академії для створення і вдосконалення сучасних високофахових статей з усіх галузей знань.

Представник відомої фірми АВЕ, що займається розповсюдженням електронних версій провідних наукових журналів і баз даних, Ірина Несміянова повідомила на Конференції про можливість безкоштовного тестового підключення українських університетів та інститутів до інформаційних продуктів Інституту наукової інформації (ISI).

 

За результатами обговорення одноголосно ухвалюється Ухвала і Резолюція Конференції.

 

Ухвалення змін до Статуту Академії.

 

М.В.Стріха. Вам роздано проекти змін до Статуту Академії. У зв’язку з ліквідацією МОН України і створенням МОНМС п.1.3 Статуту пропонується, аби не змінювати його щоразу після можливих майбутніх реорганізацій центральних органів влади, викласти в редакції: «Академія у своїй діяльності співпрацює з центральними уповноваженими органами виконавчої влади в галузі освіти і науки, з іншими органами влади, які мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади, науковими інститутами Національної академії наук України і галузевими та іншими науковими державними й недержавними установами, спираючись на наукові та науково-організаційні підрозділи вищих навчальних закладів України». Також у п.1.6 Статуту пропонується закріпити офіційну назву Академії англійською мовою: «Higher School Academy of Sciences of Ukraine».

 

М.І.Дробноход. Хто за те, щоб ухвалити пропоновані зміни до Статуту Академії? – 68. Проти? – Немає. Утримався? – Немає. Ухвалено одноголосно.

 

Різне.

 

Завершення роботи Конференції.

 

 

 

Президент АН ВШ України                      М.І.Дробноход

 

Головний учений секретар

АН ВШ України                                          І.В.Бейко

 


Додатки  до Протоколу Конференції

 

Порядок денний

щорічної Конференції

 

1. Затвердження повноважень академіків, обраних відділеннями в 2011 році.

2. Вручення академічних нагород Святого Володимира та Ярослава Мудрого.

3. Інформація про роботу Президії АН ВШ України за минулий рік та уточнення напрямків роботи Академії на подальший період.

4. Внесення змін і доповнень до Статуту АН ВШ України

5. Різне.

 

 

 

Склад робочих органів конференції:

 

1. Робоча президія:

М.І.Дробноход, В.І.Григорук, П.П.Кононенко, І.В.Бейко, М.В.Стріха.

2. Мандатна комісія:

А.Л.Бойко, Н.О.Вірченко, І.М.Ляшенко.

3. Лічильна комісія:

М.Ю.Макарчук, В.П.Мельник, Л.В.Поперенко

4.  Редакційна комісія:

Р.П.Зорівчак, Ф.О.Тишко,  О.І.Чередниченко, В.А.Яблонський

 

 

Порядок ведення та регламент

конференції

 

10.00. Відкриття конференції.

                   Президент АН ВШУ М.І.Дробноход.

 

10.05. Ухвалення порядку денного конференції.

                  

10.10. Формування робочих органів конференції.

                  

10.15. Вручення академічних нагород Святого Володимира та Ярослава Мудрого.

                  

10.25. Затвердження звіту Мандатної комісії.

                   Голова Мандатної комісії

 

10.30. Про затвердження повноважень академіків, обраних відділеннями в 2011 році.

 

10.45. Інформація про роботу Президії АН ВШУ протягом квітня 2010 – травня 2011 року та про перспективи дальшої організаційної та наукової розбудови АН ВШУ.

                   Президент АН ВШУ М.І.Дробноход

 

11.30. Загальна дискусія (виступ – до 5 хвилин, репліка – до 2 хвилин).

 

12.15. Внесення змін до Статуту АН ВШ України. Ухвалення резолюції та ухвали Конференції.

 

12.45. Різне.

 

13.00. Завершення роботи Конференції.

 

УХВАЛА

щорічної конференції АН вищої школи України

21 травня 2011 року

 

Конференція АН ВШ України ухвалила:

1. На підставі п.5.7 Статуту затвердити повноваження академіків (дійсних членів) та почесних академіків АН ВШ України, обраних науковими відділеннями в 2011 році (Додаток №1).

2. Інформацію президента АН ВШ України М.І.Дробнохода про роботу Президії АН ВШ України протягом квітня 2010 – травня 2011 року взяти до відома. Дати позитивну оцінку роботі Президії Академії за вказаний період.

Відзначити як головні досягнення минулого року зміцнення організаційної структури Академії, проведення на високому рівні VIII щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи, регулярне видання “Наукових записок АН ВШ України”, систематичне видання академічного науково-практичного щоквартальника “Освіта і управління”, вихід першого числа англомовного наукового часопису «Наукові обрії», постійне оновлення сайту Академії, вихід оновленого довідника АН ВШ України, налагодження взаємодії з ГО «Вікімедія Україна» і участь у розбудові україномовного сектора «Вікіпедії», участь у проведенні всеукраїнських та міжнародних наукових конгресів, симпозіумів, конференцій.

Водночас як головні недоліки відзначити, що нинішнім керівництвом Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту України було фактично припинено робочий діалог між Академією і Міністерством, а численні звернення Академії до органів державної влади з конкретними пропозиціями як правило не отримують належної реакції. Недостатнім (зокрема, через хронічну несплату членських внесків значною частиною індивідуальних та колективних членів Академії) залишається фінансово-матеріальний стан Академії, частина членів Президії та керівників наукових відділень майже не приділяли уваги роботі в Академії; номінальною залишається діяльність частини регіональних відділень Академії.

3. Першочерговими напрямками роботи Президії АН ВШ України на 2011-2013 роки вважати:

·        Участь у процесах реформування української вищої освіти й науки, у боротьбі за збереження їх демократичного потенціалу;

·        участь у визначенні основних напрямків наукових досліджень у вищих навчальних закладах України

·        відновлення взаємодії з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, 

·        підтримання робочого діалогу з Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації, комітетом Верховної Ради України з питань науки та освіти;

·        обмін інформацією з іншими науковими вітчизняними та зарубіжними організаціями;

·        участь у розширенні україномовного сектору «Вікіпедії», написання для нього високофахових статей з різних галузей знань;

·        діяльність у напрямку захисту й розширення україномовного освітнього та наукового простору;

·        сприяння інтеграції України в Європейський освітній та науковий простір;

·        співпрацю з НАН України з метою забезпечення освітнього процесу сучасними українськими підручниками та посібниками;

·        проведення наукових сесій, з'їздів, конференцій, дальше підвищення науково-організаційного рівня головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи;

·        активізацію науково-організаційної роботи всіх без винятку наукових та регіональних відділень Академії;

·        видавничу діяльність Академії (видання наукових збірників, щорічників, наукових записок тощо);

·        моніторинг ситуації в освітній і науковій сферах;

·        захист прав керівних і науково-педагогічних кадрів вищої школи;

·        перетворення сайту АН ВШ України на один з чільних форумів спілкування науково-педагогічної спільноти України;

·        постійну працю задля національного виховання студентської молоді;

·        підготовку до урочистого відзначення 20-річчя Академії (листопад-грудень 2012 року).

4. Зобов’язати провести до 24 червня 2011 року збори всіх наукових  та регіональних відділень, на яких обговорити й затвердити плани роботи відділень щодо реалізації цієї Ухвали.

5. У відповідності до п.5.7 Статуту затвердити зміни до Статуту:

Викласти п.1.3 в редакції: «Академія у своїй діяльності співпрацює з центральними уповноваженими органами виконавчої влади в галузі освіти і науки, з іншими органами влади, які мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади, науковими інститутами Національної академії наук України і галузевими та іншими науковими державними й недержавними установами, спираючись на наукові та науково-організаційні підрозділи вищих навчальних закладів України».

Викласти п.1.6 в редакції: «Назва Академії англійською мовою: «Higher School Academy of Sciences of Ukraine»».

6. Затвердити Резолюцію Конференції (Додаток 2).

 

Ухвалено 21 травня 2011 року в м.Києві 

 

Додаток №1 до Ухвали Конференції

 

Список академіків (дійсних членів) та почесних академіків АН ВШ України, обраних науковими відділеннями в 2011 році, повноваження яких затверджено Конференцією АН ВШ України 21 травня 2011 року

 

Дійсні члени (академіки):

 

Відділення аграрне:

Рихлівський Ігор Петрович,

Харенко Микола Іванович,

Патика Микола Володимирович;

Відділення біології та хімії:

Білько Надія Михайлівна,

Лизогуб Володимир Сергійович;

Відділення економіки:

Лютий Ігор Олексійович,

Циганов Сергій Андрійович;

Відділення системного аналізу та інформатики:

Марценюк Василь Петрович;

Відділення історії, філософії та українознавства:

Головко Олександр Борисович,

Розова Тамара Вікторівна,

Романенко Михайло Ілліч;

Відділення математики:

Василенко Юрій Андрійович,

Парасюк Ігор Остапович;

Відділення металургії:

Єршов Сергій Володимирович,

Соценко Олег Васильович;

Відділення педагогіки і психології:

Павелків Роман Володимирович;

Відділення фізики та астрономії:

Анісімов Ігор Олексійович,

Івченко Василь Миколайович;

Відділення філології, мистецтвознавства та масової комунікації:

Бондарєва Олена Євгеніївна;

Пригодій Сергій Михайлович;

Відділення фундаментальних проблем медицини:

Бур’янов Олександр Анатолійович,

Панасюк Олексій Варфоломійович,

Скиба Володимир Вікторович,

Фатула Михайло Іванович;

Відділення політології, соціології та права:

Курко Микола Несторович,

Туленков Микола Васильович.

 

Почесні академіки:

 

Відділення математики:

Грінченко Віктор Тимофійович

Відділення металургії:

Шапер Мірко (Німеччина).

 

 

Додаток №2 до Ухвали Конференції

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

щорічної конференції АН ВШ України

21 травня 2011 року

 

Конференція Академії наук вищої школи України - заснованої 1992 року всеукраїнської громадської наукової організації, яка об’єднує понад 300 провідних учених, докторів наук і професорів, які працюють у ВНЗ нашої держави - з тривогою констатує: попри окремі позитивні зрушення, минулий рік позначився пришвидшенням руйнування української науки й вищої освіти. Було фактично знищено систему моніторингу університетської науки, суттєво звужено автономію вищих навчальних закладів, всупереч проголошеним євроінтеграційним гаслам відбувається масоване адміністративне повернення в систему освіти радянських практик та ідеологем, нівелювання її гуманістичного та патріотичного наповнення.

Конференція наголошує: Україна успадкувала від колишнього СРСР потужну науку, яка й сьогодні за багатьма напрямками досліджень посідає провідні позиції в світі. Однак, попри численні декларації, наука в Україні упродовж двох останніх десятиліть ніколи не належала до сфери державних пріоритетів. Відбувалося постійне скорочення фінансування наукових досліджень (сьогодні сумарно Україна витрачає на дослідження в 500 разів менше коштів, аніж США, і в 30 разів менше, аніж Росія; з бюджету на науку у нас виділяється менше 0,4 ВВП, при нормі розвинутих країн у 2-3%). У катастрофічному стані перебуває застарілий парк лабораторного обладнання. Стрімко падає престиж наукової праці. Талановита молодь не йде в науку (або ж залишає її через неможливість забезпечити собі гідний рівень життя). Число науковців в Україні за період незалежності скоротилося вдвічі.

Наслідком такого ставлення держави до своєї науки є вкрай низький рівень інноваційного наповнення національного ВВП (сьогодні він не перевищує кількох відсотків, на порядок поступаючись показникам розвинутих країн), а також зниження рівня освіченості суспільства в цілому.

Упродовж тривалого часу в державі був відсутній центральний орган виконавчої влади, відповідальний за вироблення й здійснення наукової політики. Міністерство освіти і науки до реформ 2010 року згідно з положенням де-факто опікувалося переважно наукою в підвідомчих університетах. Водночас Державний бюджет передбачав близько 40 головних розпорядників коштів на науку (з них найголовніший, який отримував понад 50% цих коштів – НАН України).

Зі створенням Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації питання єдиного органу виконавчої влади, відповідального за наукову політику, вирішене так і не було. Університетська наука далі залишилася у віданні МОНМС, де вперше в історії зник навіть профільний науковий департамент, і так само вперше не було проведено фахового заслуховування й обговорення наукових звітів підвідомчих ВНЗ. Отже, державу в особі керівників МОНМС сьогодні не цікавить, що роблять університетські науковці, які їхні досягнення й проблеми, що вони можуть запропонувати суспільству.

Вищою державною владою України поставлено цілком умотивоване завдання входження провідних українських університетів до переліку 500 провідних університетів світу. Але найважливіший показник, який є «перепусткою» до цього переліку – це рівень фундаментальної науки та інноваційних розробок. Відтак ставлення сьогоднішнього керівництва МОНМС  до науки, здійснювана в рамках міністерства «наукова політика» (а точніше – брак будь-якої уваги до наукових досліджень) робить українські університети завідомо неконкурентоспроможними щодо входження до списку «чільних 500».

В рамках здійснюваної адміністративної реформи ухвалено рішення про ліквідацію Вищої атестаційної комісії України та передання її функцій МОНМС. На думку переважної більшості наукової громадськості, таке рішення є передчасним. При наявності окремих недоліків, ВАК була однією з ефективних державних структур, а система атестації наукових кадрів відповідала загалом високим фаховим критеріям. Сьогодні існує реальна небезпека руйнування цієї системи, девальвації наукових ступенів та звань, що  матиме наслідком занепад науки в Україні.

Водночас нас хвилюють процеси в освітній сфері в цілому. Нинішнє керівництво МОНМС достатньо суттєво скоригувало освітню політику, яка здійснювалася в державі упродовж періоду незалежності. Так, було поквапливо згорнуто перехід до 12-річної середньої освіти, який поетапно здійснювався, починаючи з 1999 року. Причому зроблено це було без належного методичного забезпечення й фінансових розрахунків. А тим часом, за оцінками окремих експертів, витрати на підготовку і видрук нових підручників можуть значно перевищити «виграш» від переходу до одинадцятирічки. Адже йдеться про необхідність оперативно написати заново й видати всі без винятку підручники для 7-11 класів! Не говоримо вже про те, що, відмовившись від загальноприйнятої європейської практики 12-річної середньої освіти, Україна поставила своїх студенів у гірше становище за рівнем знань порівняно з їхніми однолітками з країн Євросоюзу.

Тому Конференція звертається до Президента України, Верховної Ради України, Уряду України із закликом:

1. При дальшому здійсненні адміністративної реформи передбачити існування єдиного органу державної влади, відповідального за вироблення і здійснення державної науково-технічної політики. При цьому передбачити суттєве збільшення державної підтримки, у т.ч. фінансової, наукової сфери, оскільки саме розвинута наука є запорукою входження України до числа провідних держав світу.

2. Забезпечити ефективну систему координації й підтримки наукових досліджень у ВНЗ, оскільки, як показує світовий досвід, саме університети мають бути найважливішими центрами фундаментальної науки та інноваційних розробок.

3. Створити ефективну систему підтримки інноваційних науковомістких проектів (зокрема, через апробовані механізми технопарків і наукових парків).

4. Суттєво підвищити роль і збільшити бюджет Державного фонду фундаментальних досліджень (оскільки саме потужна фундаментальна наука є сьогодні безумовним активом України).

5. Забезпечити реальне партнерство держави з усіма авторитетними громадськими науковими асоціаціями при виробленні і здійсненні наукової політики.

6. Зберегти Вищу атестаційну комісію як окремий орган зі спеціальним статусом державної служби, не допустити руйнування системи атестації наукових кадрів, девальвації наукових ступенів та звань.

7. Не допустити ухвалення підготовленого МОНМС реакційного проекту закону України «Про вищу освіту», який не вирішує нагальних проблем галузі, а натомість скерований на посилення авторитарних тенденцій, згортання університетського самоврядування і приниження університетської науки.

8. Відмовитися від спроб ревізії основ національної спрямованості політики у сфері освіти, вироблених упродовж періоду незалежності. Категорично не допускати таких акцій, які ведуть до скорочення використання української мови в сфері науки і освіти, ображають національну гідність українців.

На завершення ми констатуємо: нинішнє керівництво МОНМС свідомо й системно порушує Конституцію і закони України, цілеспрямовано руйнує систему національної освіти й науки, провокує своїми діями зростання суспільної напруженості, принижує міжнародний авторитет держави, ставить під сумнів її цивілізоване майбутнє. Тому АН вищої школи України висловлює недовіру міністрові освіти України і його першому заступнику і вимагає від Президента України привести в Міністерство нову професійну, патріотичну й не корумповану команду.

Ми закликаємо Президента, Верховну Раду та Уряд України зробити освіту й науку реальними пріоритетами своєї діяльності. Освіта й наука потребують належного фінансування та продуманих реформ, які передбачатимуть посилення демократичних засад, перехід до фінансування науково-технологічних розробок переважно на основі відкритого конкурсу (з одночасним збереженням базового фінансування для утримання провідних наукових закладів), тісне поєднання науки й освіти, дальшу інтеграцію українських учених в міжнародний науковий процес, підвищення соціального статусу викладача та науковця.

Зі свого боку АН ВШ України, яка об’єднує провідних науковців, що працюють у вищих навчальних закладах, готова стати надійним партнером держави у виробленні та проведенні збалансованої, по-справжньому національної політики в сфері освіти й науки.

 

Ухвалено 21 травня 2011 року в м.Києві 

 

На початок