На початок

 

Відбулася Конференція Академії наук вищої школи України

 

21 травня у головному корпусі Київського Національного університету ім. Т.Г.Шевченка відбулася щорічна конференція АН вищої школи України. Відкриваючи її, Президент Академії М.І.Дробноход наголосив: «Символічно, що наша Конференція збіглася в часі з днями науки. І хоч яким нелегким є наше сьогодення, нехай це професійне свято учених дарує нам сили й оптимізм».

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять відомого ученого-філолога академіка Бориса Івановича Чернякова, який пішов із життя.

Після обрання робочих органів і затвердження порядку денного за традицією роботу Конференції почали з урочистого вручення академічних нагород.

За рішенням Президії Найвищу Академічну Нагороду Святого Володимира за багатолітню самовіддану працю в ім’я розвитку української науки й вищої освіти присуджено доктору філологічних наук, професору, почесному президенту Національного університету «Києво-Могилянська Академія» В’ячеславу Степановичу Брюховецькому і доктору соціологічних наук, професору, академіку АН вищої школи України, члену-кореспонденту НАН України, ректору Харківського національного університету імені Василя Каразіна Вілю Савбановичу Бакірову.

За видатні досягнення в їхніх наукових галузях Нагородою Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки вдостоєні Петро Юрійович Саух, Микола Іванович Зимомря, Михайло Павлович Ленюк, Андрій Михайлович Зачепа, Зенон Юрійович Готра, Людмила Володимирівна Камкіна, Ірина Семенівна Шевченко, Михайло Ярославович Бартіш, Данило Юліанович Кривченя, Олександр Миколайович Горбань, Ярослав Ілліч Лепіх, Леонід Володимирович Поперенко, Василь Олександрович Кузьмко.

Від імені нагороджених з подячним словом виступив відомий учений-фізик, голова Одеського регіонального відділення Академії Я.І.Лепіх.

Після звіту мандатної комісії Конференція затвердила повноваження академіків, обраних відділеннями у 2011 році. Новими дійсними членами АН вищої школи України стали:

Відділення аграрне:

Рихлівський Ігор Петрович,

Харенко Микола Іванович,

Патика Микола Володимирович;

Відділення біології та хімії:

Білько Надія Михайлівна,

Лизогуб Володимир Сергійович;

Відділення економіки:

Лютий Ігор Олексійович,

Циганов Сергій Андрійович;

Відділення системного аналізу та інформатики:

Марценюк Василь Петрович;

Відділення історії, філософії та українознавства:

Головко Олександр Борисович,

Розова Тамара Вікторівна,

Романенко Михайло Ілліч;

Відділення математики:

Василенко Юрій Андрійович,

Парасюк Ігор Остапович;

Відділення металургії:

Єршов Сергій Володимирович,

Соценко Олег Васильович;

Відділення педагогіки і психології:

Павелків Роман Володимирович;

Відділення фізики та астрономії:

Анісімов Ігор Олексійович,

Івченко Василь Миколайович;

Відділення філології, мистецтвознавства та масової комунікації:

Бондарєва Олена Євгеніївна;

Пригодій Сергій Михайлович;

Відділення фундаментальних проблем медицини:

Бур’янов Олександр Анатолійович,

Панасюк Олексій Варфоломійович,

Скиба Володимир Вікторович,

Фатула Михайло Іванович;

Відділення політології, соціології та права:

Курко Микола Несторович,

Туленков Микола Васильович.

Почесними академіками АН ВШ України обрано відомого ученого в галузі гідромеханіки, академіка НАН України Грінченка Віктора Тимофійовича (за відділенням математики) та відомого ученого в галузі металургії Шапера Мірка (Німеччина, за відділенням металургії).

Таким чином на 21 травня 2011 року до складу АН вищої школи України входять 298 дійсних членів (академіків) і 28 почесних академіків.

У інформації Президента АН вищої школи М.І.Дробнохода про роботу Президії Академії упродовж квітня 2010 – травня 2011 року відзначалися як головні досягнення минулого року зміцнення організаційної структури Академії, проведення на високому рівні VIII щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи, регулярне видання “Наукових записок АН ВШ України”, систематичне видання академічного науково-практичного щоквартальника «Освіта і управління», вихід першого числа англомовного наукового часопису «Наукові обрії» (внесеного до баз даних SCOPUS i ISI), постійне оновлення сайту Академії, вихід оновленого довідника АН ВШ України, налагодження взаємодії з «Вікімедія Юкрейн» і участь у розбудові україномовного сектора «Вікіпедії», участь у проведенні всеукраїнських та міжнародних наукових конгресів, симпозіумів, конференцій.

Водночас як головні недоліки М.І.Дробноход відзначив те, що нинішнім керівництвом Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту України було фактично припинено робочий діалог між Академією і Міністерством, а численні звернення Академії до органів державної влади з конкретними пропозиціями як правило не отримують належної реакції. Недостатнім (зокрема, через хронічну несплату членських внесків значною частиною індивідуальних та колективних членів Академії) залишається фінансово-матеріальний стан Академії, частина членів Президії та керівників наукових відділень майже не приділяли уваги роботі в Академії; номінальною залишається діяльність частини регіональних відділень Академії.

М.І.Дробноход наголосив: попри окремі позитивні зрушення, минулий рік позначився пришвидшенням руйнування української науки й вищої освіти. Було фактично знищено систему моніторингу університетської науки, суттєво звужено автономію вищих навчальних закладів, всупереч проголошеним євроінтеграційним гаслам відбувається масоване адміністративне повернення в систему освіти радянських практик та ідеологем, нівелювання її гуманістичного та патріотичного наповнення.

М.І.Дробноход сформулював завдання Академії на майбутній період, які знайшли відображення в Ухвалі та Резолюції Конференції.

В обговоренні інформації взяли участь академіки М.В.Стріха, О.І.Чередниченко, А.Л.Бойко, П.П.Кононенко, Н.Т.Костюк, І.В.Бейко.

Значну увагу на Конференції було приділено співробітництву АН вищої школи України з україномовним сектором «Вікіпедії» - вільної електронної енциклопедії, яка стає основним джерелом інформації для сотень мільйонів людей в усьому світі. На Конференції виконавчий директор ГО «Вікімедія Україна», що координує наповнення україномовної «Вікіпедії»,  Юрій Пероганич поінформував, що сьогодні у «Вікіпедії» вже  створено статті про всіх академіків АН вищої школи України. В обговоренні наголошувалося на необхідності ширшого залучення потенціалу Академії для створення і вдосконалення сучасних високофахових статей з усіх галузей знань.

Напередодні Конференції Президія 13 травня прийняла ухвалу такого змісту:

«Зважаючи на важливість розширення україномовного розділу он-лайн енциклопедії "Вікіпедія" та потреби популяризації діяльності академіків АН ВШ України, а також для забезпечення можливості оперативної актуалізації біографічної інформації про членів Академії і враховуючи пропозиції ГО "Вікімедіа Україна", Президія Академії наук вищої школи України вирішила:

1. Дозволити поширення біографічної інформації про академіків Академії наук вищої школи України, що публікується в Довідниках Академії, а також фотографії членів Академії, опубліковані на сайті http://www.anvsu.org.ua/,  на умовах ліцензії, яка використовується у Вікіпедії (Creative Commons Attribution/Share-Alike).

2. Інформувати членів Академії про можливості оперативної актуалізації біографічної інформації про них, та створення і редагування інших статей відповідно до правил і порад: http://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Як_редагувати_статтю та http://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Правила_і_поради.

3. Взяти до відома інформацію ГО "Вікімедіа Україна" про можливості вільного звернення за консультаціями з питань редагування Вікіпедії - http://ua.wikimedia.org/wiki/Офіс. Рекомендувати академікам активно долучитися (разом з їхніми аспірантами й студентами) до написання і вдосконалення статей у «Вікіпедії» з їхніх наукових напрямків».

Пріоритетність роботи в цьому напрямку було підтверджено Ухвалою Конференції.

Представник відомої фірми АВЕ, що займається розповсюдженням електронних версій провідних наукових журналів і баз даних, Ірина Несміянова ( irina.nesmianowa@abe.pl ) повідомила на Конференції про можливість безкоштовного тестового підключення українських університетів та інститутів до інформаційних продуктів Інституту наукової інформації (ISI).

У Резолюції Конференція звернулася до Президента України, Верховної Ради України, Уряду України із закликом:

1. При дальшому здійсненні адміністративної реформи передбачити існування єдиного органу державної влади, відповідального за вироблення і здійснення державної науково-технічної політики. При цьому передбачити суттєве збільшення державної підтримки наукової сфери, оскільки саме розвинута наука є запорукою входження України до числа провідних держав світу.

2. Забезпечити ефективну систему координації й підтримки наукових досліджень у ВНЗ, оскільки, як показує світовий досвід, саме університети мають бути найважливішими центрами фундаментальної науки та інноваційних розробок.

3. Створити ефективну систему підтримки інноваційних науковомістких проектів (зокрема, через апробовані механізми технопарків і наукових парків).

4. Суттєво підвищити роль і збільшити бюджет Державного фонду фундаментальних досліджень (оскільки саме потужна фундаментальна наука є сьогодні безумовним «активом» України, її шансом на розгортання інноваційних проектів завтра).

5. Залишити статус самоврядної наукової установи за Національною академією наук України (майно і землі якої мають бути законодавчо захищені від усіх спроб «приватизації»). Водночас забезпечити реальне партнерство держави з усіма авторитетними науковими асоціаціями при виробленні і здійсненні наукової політики.

6. Зберегти Вищу атестаційну комісію як окремий орган зі спеціальним статусом державної служби, не допустити руйнування системи атестації наукових кадрів, девальвації наукових ступенів та звань.

7. Відмовитися від спроб ревізії основ політики у сфері освіти, вироблених упродовж періоду незалежності. Категорично не допускати таких акцій, які ведуть до скорочення використання української мови в сфері науки і освіти, ображають національну гідність українців.

Конференція ухвалила зміни до Статуту Академії. У зв’язку з ліквідацією МОН України і створенням МОНМС п.1.3 Статуту викладено в редакції: «Академія у своїй діяльності співпрацює з центральними уповноваженими органами виконавчої влади в галузі освіти і науки, з іншими органами влади, які мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади, науковими інститутами Національної академії наук України і галузевими та іншими науковими державними й недержавними установами, спираючись на наукові та науково-організаційні підрозділи вищих навчальних закладів України».

Також у п.1.6 Статуту закріплено офіційну назву Академії англійською мовою: «Higher School Academy of Sciences of Ukraine».

Всі учасники конференції отримали ошатно видані довідники Академії (біографічний та адрес і телефонів) і черговий 6 том «Наукових записок АН вищої школи України».

 

На початок