На початок

 

Протокол

Звітно-виборної конференції АН ВШ України

24 квітня 2010 року

 

Головний корпус Київського Національного університету

ім. Тараса Шевченка

 

10.00. Відкриття конференції.

 

          Президент АН ВШУ М.І.Дробноход.

 Вельмишановні колеги!

На підставі Статуту АН ВШ України цього року Президією вирішено провести звітно-виборну Конференцію з представництвом один від кожних чотирьох членів  Академії. Всього дійсними членами Академії на цей момент є 253 академіки. Таким чином кворум для початку нашої роботи згідно зі Статутом складає половину плюс один від 64, тобто 33 академіки. Водночас за традицією вирішено запросити до участі в Конференції всіх членів наукових відділень Академії, і всім їм надати статус повноправних учасників конференції.

На цей момент учасниками конференції зареєструвалися 82 академіки. Маємо підстави розпочати роботу конференції.

За час від минулої конференції, яка відбулася торік у травні, з життя пішли наші колеги, відомий учений-фізик Дмитро Григорович Семак і відомий учений у галузі ветеринарної медицини Володимир Юхимович Чумаченко. Прощу вшанувати пам’ять наших колег хвилиною мовчання.

Прошу сідати.

Нам необхідно затвердити порядок денний і утворити робочі органи конференції. Пропозиції Президії роздано всім учасникам у матеріалах Конференції, з якими ви мали змогу ознайомитися.

Хто за запропонований порядок денний і регламент? Проти, утрималися? Немає. Ухвалено.

Хто за запропонований склад робочих органів – президії, мандатної, лічильної та редакційної комісій? Проти, утрималися? Немає.Ухвалено.

Прошу робочу президію зайняти місця.

Для дальшого ведення передаю слово Максиму Віталійовичу Стрісі.

 

М.В.Стріха

Нагрудним знаком “За наукові досягнення” наказом МОН на подання Академії вдостоєно відомого вченого, першого проректора Національної металургійної академії України В.П.Іващенка.

Академічними нагородами Святого Володимира за багаторічну діяльність з розвитку науки і освіти рішеннями Президії вшановано трьох академіків - представників львівської наукової школи: геолога О.І.Матковського, філолога Р.П.Зорівчак та медика М.С.Регеду, та відомого вченого-механіка з Сербії Катіцу Гедріх. Нагороди Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки за рішенням Президії отримали С.П.Позняк, С.М.Бервено, О.І.Терек, А.П.Рум’янцев, Л.М.Черноватий, В.І.Карабан, С.О.Швачко, В.В.Кідалов, В.В.Коваль, Г.О.Сукач, А.І.Бажин, В.С.Григорків, Ф.Г.Гаращенко.

(М.В.Стріха та М.І.Дробноход вручають нагороди. Оплески на адресу нагороджених).

 

М.В.Стріха. Щоб ухвалювати дальші рішення, нам треба заслухати й ухвалити звіт Мандатної комісії.

 

10.20. Інформація мандатної комісії. Затвердження протоколу мандатної комісії.

 

О.Г.Наконечний.  Зачитує:

Протокол №1

Засідання мандатної комісії

Звітно-виборної конференції АН ВШ України

24 квітня 2010 року

Присутні: А.Л.Бойко, Н.О.Вірченко, О.Г.Наконечний.

Слухали: про обрання голови і секретаря комісії.

Ухвалили: обрати головою комісії О.Г.Наконечного,  секретарем – Н.О.Вірченко.

За – 3, проти – 0, утрималось – 0.

 

Підписи членів комісії        А.Л.Бойко
Н.О.Вірченко,
                                                  О.Г.Наконечний.
            

Протокол №2

Засідання мандатної комісії

Звітно-виборної конференції АН ВШ України

24 квітня 2010 року

 

Мандатна комісія встановила: до складу Академії станом на квітень 2010 року входять 253 академіки.

На підставі п.5.8 Статуту АН ВШУ Президія 15 січня 2010 року ухвалила провести 24 квітня 2010 року Звітно-виборну конференцію з представництвом один від кожних чотирьох членів відділень. Таким чином кворум для роботи Конференції згідно з п.5.8 Статуту складає половину плюс один від 64, тобто 33 академіки. Водночас Президією вирішено запросити до участі в Конференції всіх членів наукових відділень Академії і всім їм надати статус повноправних учасників конференції.

Учасниками конференції зареєструвалися 84 академіки – представники відділень. Тому на підставі 5.8 Статуту Мандатна комісія ухвалила вважати Конференцію правочинною.

Мандатна комісія також ухвалила просити Конференцію надати всім академікам, обраним відділеннями в 2010 році, після затвердження їхніх повноважень на підставі п.5.7. Статуту, статус повноправних учасників Конференції.

За – 3, проти – 0, утрималось – 0.

 

Голова комісії                                        О.Г.Наконечний

Секретар комісії                                       Н.О.Вірченко

 

Пропоную затвердити.

 

          М.В.Стріха. Хто за? Проти? Утримався? Затверджено одноголосно.

 

10.30. Про вибори академіків у наукових відділеннях в 2010 році.

 

          М.В.Стріха. Інформує про хід виборчої кампанії, наголошує на тому, що зросла вимогливість до кандидатів, частину з яких не було обрано. представляє обраних відділеннями академіків та почесних академіків.

Новими академіками АН ВШ України обрані Ю.М.Бажал, І.П.Бідзюра, Т.М.Бойчук, С.А.Вижва, О.І.Герасимов, О.М.Головко, З.Ю.Готра,  В.І.Григорук, М.В.Губинський, Ю.Ю.Довгий, А.М.Зачепа, Б.І.Копитко, Я.І.Лепіх, О.К.Лопатін, Л.Т.Масенко, В.П.Мельник, Н.В.Морзе, А.М.Подоляка, О.І.Пономаренко, М.В.Працьовитий, В.В.Рокоча, А.М.Русначенко, Л.Г.Сокурянська, В.В.Стиров, В.А.Стоян, О.Г.Ушенко, І.М.Школа, Р.Б.Шишка. Почесними академіками обрано О.І.Седака, М.В.Іванчука, І.М.Луцького, І.І.Мусієнка.

Тепер за статутом можемо затвердити повноваження академіків, обраних відділеннями в 2010 році. Є пропозиція голосувати списком. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно.

Була пропозиція мандатної комісії ухвалити рішення про надання новообраним академікам статусу повноправних учасників Конференції. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно.

Таким чином, сьогодні до академії входять 307 академіків і почесних академіків - провідних учених ВНЗ України та відомих закордонних науковців, пов’язаних роботою з нашою державою.

Відбувається вручення дипломів новообраним академікам (вручають М.І.Дробноход та М.В.Стріха).

 

10.40. Звіт про роботу Президії АН ВШУ протягом квітня 2007 – квітня 2010 року та про перспективи дальшої організаційної та наукової розбудови АН ВШУ.

 

          Президент АН ВШУ М.І.Дробноход.  Робить розгорнуту доповідь.

Відзначає як головні досягнення минулого складу Президії зміцнення організаційної структури Академії, підвищення авторитету головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи, регулярне видання “Наукових записок АН ВШ України”, систематичне видання академічного науково-практичного щоквартальника “Освіта і управління”, постійне оновлення сайту Академії, започаткування випуску широко профільного журналу «Наукові обрії» (англійською мовою), налагодження робочих партнерських відносин Академії з Міністерством освіти і науки України, участь проведенні наукових конгресів, симпозіумів, конференцій.

Водночас як головні недоліки відзначає, що недостатнім (зокрема, через хронічну несплату членських внесків значною частиною індивідуальних та колективних членів Академії) залишається фінансово-матеріальний стан Академії, частина членів Президії та керівників наукових відділень майже не приділяли уваги роботі в Академії.

Першочерговими напрямками роботи Президії АН ВШ України на 2010-2013 роки М.І.Дробноход пропонує вважати:

·        Участь у процесах реформування української вищої освіти й науки;

·        участь у визначенні основних напрямків наукових досліджень у вищих навчальних закладах України шляхом тіснішої взаємодії з Міністерством освіти та науки України, комітетом Верховної Ради України з питань освіти та науки;

·        обмін інформацією з іншими науковими вітчизняними та зарубіжними організаціями;

·        діяльність у напрямку розширення україномовного освітнього простору;

·        співпрацю з НАН України з метою забезпечення освітнього процесу сучасними українськими підручниками;

·        проведення наукових сесій, з'їздів, конференцій, дальше підвищення науково-організаційного рівня головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи;

·        активізацію науково-організаційної роботи всіх без винятку наукових та регіональних відділень Академії;

·        видавничу діяльність Академії (видання наукових збірників, щорічників, наукових записок тощо);

·        моніторинг ситуації в освітній і науковій сферах;

·        захист прав керівних і науково-педагогічних кадрів вищої школи;

·        перетворення сайту АН ВШУ на один з чільних форумів спілкування науково-педагогічної спільноти України;

·        постійну працю задля національного виховання студентської молоді.

М.І.Дробноход аналізує також загальну ситуацію в науково-освітній сфері держави. Занепокоєння президента Академії  викликала здійснювана без обговорення наукової громадськості управлінська реформа, яка може привести до розриву науки й вищої освіти, погіршити становище університетських учених.

На закінчення М.І.Дробноход говорить: пропонує проект резолюції, яка окреслює роль Академії на сучасному етапі.

 

11.35. Звіт Контрольно-ревізійної комісії.

 

          Голова КРК М.М.Роженко: Звітує про стан фінансів Академії. Підкреслює: нецільового використання коштів не виявлено. Кошти витрачалися у відповідності до Статуту й чинного законодавства.

 

11.40. Загальна дискусія.

 

Після звітної доповіді відбулася широка дискусія щодо шляхів реформування науки в Україні, визначення основних напрямків роботи Академії на подальший період. В обговоренні взяли участь академіки К.М.Ситник, Н.Т.Костюк, Р.О.Влох, П.П.Кононенко, В.А.Яблонський, Р.Б.Шишка, І.В.Бейко, В.І.Григорук.

Учасники Конференції також погодилися з пропозицією старійшини української науки, почесного академіка АН вищої школи України К.М.Ситника ініціювати скликання Конгресу українських учених. К.М.Ситник наголосив: саме АН ВШ України покликана бути активною і наступальною на тлі консерватизму і «радянськості» НАН та інших державних академій.

 

12.50. Ухвалення рішень Конференції.

 

М.В.Стріха. Вам роздано проекти ухвали та резолюції конференції. Насамперед, хто за те, щоб позитивно оцінити роботу Президії за звітний період? Одноголосно. Хто за те, щоб затвердити звіт КРК? Одноголосно.

Хто за те, щоб прийняти Ухвалу за основу? Одноголосно. Хто за те, щоб прийняти її в цілому, з урахуванням поправок? Одноголосно!

 

13.20. Вибори президента, віце-президентів, головного ученого секретаря та складу Президії АН ВШУ.

 

М.В.Стріха. У відповідності до Статуту нинішній склад Президії, обраний 21 квітня 2007 року, завершив термін своїх повноважень. Тому переходимо до виборів нового складу Президії. З огляду на великі заслуги М.І.Дробнохода в справі відродження роботи Академії, на його енергію, на його авторитет Президія пропонує саме цю кандидатуру на посаду Президента. Чи є інші кандидатури? Немає. Запитання? Відводи чи самовідводи? Немає.

Хто за те, щоб у відповідності до Статуту обрати Дробнохода М.І. президентом Академії на черговий трирічний термін?

За – 92. Проти – немає. Утримались – немає.

Вітаю М.І.Дробнохода з обранням і передаю йому головування.

 

М.І.Дробноход. Дякує за виявлену довіру.

Тепер ми маємо обрати новий склад президії. В пропозиціях ми виходили з того, щоб віце-президенти відповідали за конкретні напрямки роботи. Ми також виходили з того, що академіки-секретарі наукових відділень повинні входити до складу Президії, бо наукові відділення фактично є основою роботи академії. Нарешті, ми врахували те, як хто працював у минулому складі Президії. Вважаю також, що з міркувань оперативності Президія має бути дещо компактніша, ніж раніше.

Пропоную окрім Президента обрати до Президії таких учених:

Перший віце-президент –                Кононенко Петро Петрович

Віце-президент –                                        Стріха Максим Віталійович

Віце-президент –                                       Пройдак Юрій Сергійович

Віце-президент –                                        Філіпенко Антон Сергійович

Віце-президент –                              Григорук Валерій  Іванович

Головний учений секретар –                    Бейко Іван Васильович

Заступник головного вченого секретаря:  - Ільченко Василь Васильович

 

Члени Президії:

15 академіків-секретарів наукових відділень

(аграрного – Валентин Андрійович Яблонський,

біології та хімії – Микола Юхимович Макарчук,

загальнотехнічного – Георгій Олексійович Сукач,

інформатики і системного аналізу – Олександр Григорович Наконечний,

економіки – Антон Сергійович Філіпенко,

історії та філософії – Нінель Трохимівна Костюк,

математики – Ніна Опанасівна Вірченко,

металургії – Валентин Миколайович Данченко,

наук про Землю – Василь Миколайович Загнітко,

педагогіки – Олександр Олексійович Романовський,

політології, соціології і права – Юрій Іванович Яковенко,

українознавства – Олександр Данилович Пономарів,

фізики і астрономії – Леонід Володимирович Поперенко,

філології, мистецтвознавства і масової комунікації – Олександр Іванович Чередниченко,

фундаментальних проблем медицини – Федір Олексійович Тишко),

голова Харківської обласної організації АН ВШ України Сергій Миколайович Бервено,

голова Західного наукового центру АН ВШ України Ростислав Орестович Влох.

 

Чи є зауваження до такого складу? Пропозиції? Відводи й самовідводи? Прошу голосувати за ухвалу про склад Президії.

За – 92, проти – немає, утримались – немає. Президію обрано.

Вітаю членів Президії й бажаю всім плідної праці на благо української науки й освіти.

 

13.40. Вибори складу Контрольно-ревізійної комісії.

 

М.І.Дробноход. За Статутом ми повинні обрати також членів КРК, які, нагадую, не можуть бути членами Президії.

Пропоную до складу КРК таких учених, які вже успішно пропрацювали в КРК один термін:

 

Бровдій Василь Михайлович

Мокій Анатолій Іванович

Роженко Микола Маркович

Сидоренко Лідія Іванівна

Шищенко Петро Григорович

 

Чи є інші пропозиції? Заперечення? Відводи? Тоді голосуємо.

За – 91. Проти – немає. Утримались – немає.

Вітаю новообраних членів КРК, які за Статутом тепер мусять на своєму засіданні обрати собі голову.

 

13.50. Різне.

 

М.В.Стріха інформує присутніх про особливості формування наукової частини державного бюджету 2010 року і про урядове рішення щодо створення Державного комітету з науково-технічного та інноваційного розвитку.

 

14.00. Завершення роботи Конференції.

 

 

 

Президент АН ВШ України                      М.І.Дробноход

 

Головний учений секретар

АН ВШ України                                          І.В.Бейко

 


Додатки:

 

Порядок денний

Звітно-виборчої Конференції

 

1. Затвердження повноважень академіків, обраних відділеннями в 2010 році.

2. Вручення академічних нагород Святого Володимира та Ярослава Мудрого.

3. Звіт про роботу Президії АН ВШ України за 2007-2010 роки та визначення напрямків роботи Академії на подальший період.

4. Звіт Контрольно-ревізійної комісії.

5. Вибори президента, віце-президентів, головного ученого секретаря та складу Президії АН ВШУ.

6. Вибори складу Контрольно-ревізійної комісії.

7. Різне.

 

 

 

Склад робочих органів конференції:

 

1. Робоча президія:

М.І.Дробноход, В.І.Григорук, П.П.Кононенко, М.В.Стріха, К.М.Ситник, А.С.Філіпенко.

2. Мандатна комісія:

А.Л.Бойко, Н.О.Вірченко, О.Г.Наконечний.

3. Лічильна комісія:

І.І.Бейко, О.В.Данченко, І.М.Ляшенко

4.  Редакційна комісія:

Ф.О.Тишко,  О.І.Чередниченко, В.А.Яблонський

 

 

 


 

 

УХВАЛА №1

Звітно-виборчої конференції

 

Конференція АН ВШ України ухвалила:

1. На підставі п.5.7 Статуту затвердити повноваження академіків (дійсних членів) АН ВШ України, обраних науковими відділеннями в 2010 році (Додаток №1).

2. Звіт президента АН ВШ України М.І.Дробнохода про роботу Президії АН ВШ України протягом квітня 2007 – квітня 2010 року взяти до відома. Дати позитивну оцінку роботі Президії Академії за звітний період.

Відзначити як головні досягнення минулого складу Президії зміцнення організаційної структури Академії, підвищення авторитету головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи, регулярне видання “Наукових записок АН ВШ України”, систематичне видання академічного науково-практичного щоквартальника “Освіта і управління”, започаткування видання англомовного наукового часопису «Наукові обрії», постійне оновлення сайту Академії, налагодження робочих партнерських відносин Академії з Міністерством освіти і науки України, участь проведенні всеукраїнських та міжнародних наукових конгресів, симпозіумів, конференцій.

Водночас як головні недоліки відзначити, що недостатнім (зокрема, через хронічну несплату членських внесків значною частиною індивідуальних та колективних членів Академії) залишається фінансово-матеріальний стан Академії, частина членів Президії та керівників наукових відділень майже не приділяли уваги роботі в Академії; номінальною залишається діяльність частини регіональних відділень Академії.

3. Першочерговими напрямками роботи Президії АН ВШ України на 2010-2013 роки вважати:

·        Участь у процесах реформування української вищої освіти й науки;

·        участь у визначенні основних напрямків наукових досліджень у вищих навчальних закладах України шляхом тіснішої взаємодії з Міністерством освіти та науки України, Державним комітетом з питань науково-технологічного та інноваційного розвитку, комітетом Верховної Ради України з питань науки та освіти;

·        обмін інформацією з іншими науковими вітчизняними та зарубіжними організаціями;

·        діяльність у напрямку розширення україномовного освітнього та наукового простору;

·        сприяння інтеграції України в Європейський освітній та науковий простір;

·        співпрацю з НАН України з метою забезпечення освітнього процесу сучасними українськими підручниками та посібниками;

·        проведення наукових сесій, з'їздів, конференцій, дальше підвищення науково-організаційного рівня головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи;

·        активізацію науково-організаційної роботи всіх без винятку наукових та регіональних відділень Академії;

·        видавничу діяльність Академії (видання наукових збірників, щорічників, наукових записок тощо);

·        моніторинг ситуації в освітній і науковій сферах;

·        захист прав керівних і науково-педагогічних кадрів вищої школи;

·        перетворення сайту АН ВШ України на один з чільних форумів спілкування науково-педагогічної спільноти України;

·        постійну працю задля національного виховання студентської молоді;

·        підготовку до урочистого відзначення 20-річчя Академії (листопад-грудень 2012 року).

4. Зобовязати провести до 1 червня 2010 року збори всіх наукових  та регіональних відділень, на яких обговорити й затвердити плани роботи відділень щодо реалізації цієї Ухвали.

5. Затвердити Резолюцію Конференції (Додаток 2).

 

Ухвалено 24 квітня 2010 року в м.Києві 

 

 

Додаток до Ухвали №1

СКЛАД НОВООБРАНИХ АКАДЕМІКІВ

АКАДЕМІЇ НАУК ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ

 

1.     Бажал Юрій Михайлович

2.     Бідзюра Іван Павлович

3.     Бойчук Тарас Миколайович

4.     Вижва Сергій Андрійович

5.     Герасимов Олег Іванович

6.     Головко Олександр Миколайович

7.     Готра Зенон Юрійович

8.     Григорюк Валерій Іванович

9.     Губинський Михайло Володимирович

10.                   Довгий Юрій Юрійович

11.                   Зачепа Андрій Михайлович

12.                   Копитко Богдан Іванович

13.                   Лепіх Ярослав Ілліч

14.                   Лопатій Олексій Костянтинович

15.                   Масенко Лариса Терентіївна

16.                   Мельник Василь Петрович

17.                   Морзе Наталія Вікторівна

18.                   Подоляка Анатолій Миколайович

19.                   Пономаренко Ольга Іванівна

20.                   Працьовитий Микола Вікторович

21.                   Рокоча Віра Володимирівна

22.                   Русначенко Анатолій Миколайович

23.                   Сокурянська Людмила Георгіївна

24.                   Стиров Владислав Володимирович

25.                   Стоян Володимир Антонович

26.                   Ушенко Олександр Григорович

27.                   Школа Ігор Миколайович

28.                   Шишка Роман Богданович 

 

СКЛАД

новообраних почесних академіків

АКАДЕМІЇ НАУК ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ

 

                   Седак Олександр Іванович

                   Іванчук Мирослав Васильович

Луцький Іван Михайлович

                   Мусієнко Іван Іванович

 

Додаток до Ухвали №2

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

звітно-виборчої конференції

АН ВШ України

24 квітня 2010 року

 

Учасники звітно-виборної конференції АН ВШ України констатують: минулі три роки стали часом зміцнення авторитету Академії, її організаційної структури. З року в рік зростав рівень проведення головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи. Було налагоджено робочі партнерські відносини Академії з Міністерством освіти і науки України.

Роботи академіків АН ВШ України, відзначені різноманітними національними й міжнародними відзнаками, академічними нагородами Ярослава Мудрого, свідчать про значний інтелектуальний потенціал Академії й української університетської науки в цілому.

Учасники Конференції закликають усіх академіків і почесних академіків своєю щоденною науковою і педагогічною працею, принциповою громадянською позицією зміцнювати вагу Академії в українському суспільстві.

Конференція АН ВШ України з тривогою констатує: попри окремі позитивні зрушення, минулі роки не стали часом повномасштабного відродження української науки й вищої освіти. Нас хвилюють наслідки здійснюваної без обговорення науковою громадськістю реформи системи управління наукою, яка може суттєво погіршити становище університетської науки, відірвати науку від вищої освіти.

Ми закликаємо Президента, Верховну Раду та Уряд України скликання, зробити освіту й науку реальними пріоритетами своєї діяльності. Освіта й наука потребують не лише належного фінансування, але й продуманих реформ, які передбачатимуть посилення демократичних засад їх організації, перехід до фінансування науково-технологічних розробок переважно на основі відкритого конкурсу (з одночасним збереженням базового фінансування для утримання провідних наукових закладів), зближення академічної й університетської науки, дальшу інтеграцію українських учених в міжнародний науковий процес, підвищення соціального статусу викладача та науковця.

Зі свого боку АН ВШ України, яка об’єднує провідних науковців, що працюють у вищих навчальних закладах, готова стати надійним партнером держави у виробленні та здійсненні такої реформи, у проведенні збалансованої, по-справжньому національної політики в сфері освіти й науки.

АН ВШ України виходить з ініціативою скликання Всеукраїнського конгресу науковців, на якому мають бути обговорені актуальні питання реформування науково-технологічної та інноваційної сфери.

 

Ухвалено 24 квітня 2010 року в м.Києві

 

УХВАЛА №2

звітно-виборчої конференції

 

Конференція АН ВШ України ухвалила:

1. На підставі п.5.7 Статуту АН ВШ України обрати:

Дробнохода Миколу Івановича - президентом АН ВШ України;

Кононенка Петра Петровича - першим віце-президентом АН ВШ України;            

Стріху Максима Віталійовича, Григорука Валерія Івановича, Філіпенка Антона Сергійовича, Пройдака Юрія Сергійовича - віце-президентами АН ВШ України;

Бейка Івана Васильовича - головним ученим секретарем АН ВШ України;

Ільченка Василя Васильовича – заступником головного ученого секретаря АН ВШ України.

          Обрати Президію АН ВШ України в складі:

Президент -                                         Дробноход Микола Іванович

Перший віце-президент –                Кононенко Петро Петрович

Віце-президент –                                        Стріха Максим Віталійович

Віце-президент –                                       Пройдак Юрій Сергійович

Віце-президент –                                        Філіпенко Антон Сергійович

Віце-президент –                                        Григорук Валерій  Іванович

Головний учений секретар –                    Бейко Іван Васильович

Заступник головного вченого секретаря:  - Ільченко Василь Васильович

 

Члени Президії, академіки-секретарі наукових відділень:

аграрного –Яблонський Валентин Андрійович,

біології та хімії – Микола Юхимович Макарчук,

загальнотехнічного – Георгій Олексійович Сукач,

інформатики і системного аналізу – Олександр Григорович Наконечний,

економіки – Антон Сергійович Філіпенко,

історії та філософії – Нінель Трохимівна Костюк,

математики – Ніна Опанасівна Вірченко,

металургії – Валентин Миколайович Данченко,

наук про Землю – Василь Миколайович Загнітко,

педагогіки – Олександр Олексійович Романовський,

політології, соціології і права – Юрій Іванович Яковенко,

українознавства – Олександр Данилович Пономарів,

фізики і астрономії – Леонід Володимирович Поперенко,

філології, мистецтвознавства і масової комунікації – Олександр Іванович Чередниченко,

фундаментальних проблем медицини – Федір Олексійович Тишко,

голова Харківської обласної організації АН ВШ України - Сергій Миколайович Бервено,

голова Західного наукового центру АН ВШ України - Ростислав Орестович Влох.

 

 

Президент АН ВШ України                                     М.І.Дробноход

               Головний учений секретар                                      І.В.Бейко

 

 

 

 

 

УХВАЛА №3

звітно-виборчої конференції

АН ВШ України

24 квітня 2010 року

 

Конференція АН ВШ України ухвалила:

На підставі  пп.5.7, 5.15 Статуту обрати Контрольно-ревізійну комісію в складі:

 

Бровдій Василь Михайлович

Мокій Анатолій Іванович

Роженко Микола Маркович

Сидоренко Лідія Іванівна

Шищенко Петро Григорович

 

Президент АН ВШ України                                         М.І.Дробноход

            Головний учений секретар                                           В.І.Бейко

 

На початок