На початок

 

м.Київ

19 квітня 2008 р.

 

Ухвала

щорічної звітної конференції Академії наук

вищої школи України

 

Заслухавши та обговоривши звітну доповідь Президента АН ВШ України М.І. Дробнохода, у якій дано аналіз реального стану української освіти і науки, Конференція ухвалює:

1. На підставі п.5.7 Статуту АН ВШ України затвердити повноваження академіків (дійсних членів) АН ВШ України, обраних науковими відділеннями у 2007 році (Додаток №1).

2. Схвалити роботу Академії та її Президії за звітний період (квітень 2007 – квітень 2008 рр.). Вважати здобутками Академії:

·     зміцнення організаційної структури; проведення на високому рівні загальних зборів Академії з нагоди її 15-річного ювілею;

·     зростання авторитету головного наукового форуму Академії – щорічних академічних читань пам’яті Першого Президента АН ВШ України В.І. Стріхи;

·     вихід у світ оновленого довідника Академії; регулярне видання наукового часопису “Наукові записки ВШ України” та академічного науково-практичного щоквартального журналу “Освіта і управління”;

·     постійне оновлення веб-сторінки Академії;

·     налагодження робочих партнерських стосунків з МОН України;

·     відзначення понад 20 академіків за поданням Президії нагородами МОН;

·     розвиток творчих зв’язків між науковцями різних відділень Академії, що збагачує науку і дозволяє отримувати цікаві результати на стикові наук;

·     участь Академії в організації багатьох наукових конференцій, конгресів, симпозіумів тощо.

3. Відзначити, що в роботі Академії мають місце такі недоліки: важкий матеріально-технічний та фінансовий стан через несплату членських внесків індивідуальними та колективними членами; невисока активність окремих членів Президії та керівників наукових відділень у повсякденній роботі Академії; недостатня науково-організаційна діяльність частини регіональних відділень.

4. Визнати основними завданнями розвитку української освіти і науки на сучасному етапі:

·     забезпечення високої якості вітчизняної освіти відповідно до потреб сталого розвитку України та з урахуванням європейських і світових досягнень;

·     організацію на державному рівні системної роботи з формування у школярів та студентів демократичних, моральних та національно-духовних цінностей;

·     оновлення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації освітян;

·     підвищення престижу професії викладача, створення дієвих матеріальних стимулів до викладацької праці;

·     ґрунтовне реформування наукової та науково-технологічної сфери з метою ефективного використання інтелектуального потенціалу науковців, забезпечення належного рівня наукової діяльності у вищій школі, створення умов для інноваційного розвитку держави;

·     внесення змін і доповнень до чинного законодавства України про освітню, наукову і науково-технічну діяльність;

·     неухильне забезпечення фінансування науки і освіти на рівні, визначеному законом.

5. Першочерговими завданнями роботи Президії АН ВШ України на наступний рік вважати:

·     участь у процесах реформування української освіти і науки;

·     участь у визначенні основних напрямків наукових досліджень у ВНЗ шляхом тісної взаємодії з МОН України та Комітетом ВР з питань освіти і науки;

·     обмін науковою та науково-технічною інформацією з іншими вітчизняними та зарубіжними організаціями;

·     науково-організаційну та науково-методичну діяльність у напрямку розширення україномовного освітнього простору та всебічну підтримку заходів МОН з впровадження української мови в навчальний процес;

·     співпрацю з НАН України з метою забезпечення освітнього процесу сучасними українськими підручниками;

·     проведення наукових сесій, з’їздів, конференцій, у тому числі міжнародних; подальше підвищення науково-організаційного рівня щорічних читань пам’яті академіка В.І. Стріхи;

·     активізацію науково-організаційної роботи всіх без винятку наукових та регіональних відділень Академії;

·     підвищення ефективності видавничої діяльності Академії (видання наукових часописів, збірок, записок, матеріалів конференцій тощо);

·     моніторинг ситуацій в освітній та науковій сферах і сприяння інтеграції України в європейський освітній простір;

·      захист прав науково-педагогічних кадрів вищої школи;

·     перетворення сайту Академії на один з чільних форумів спілкування науково-педагогічної спільноти держави;

·     постійну працю задля національного виховання шкільної та студентської молоді в дусі патріотизму, усвідомлення національної ідеї та високої моралі.

6. Зобов’язати всі наукові та регіональні відділення провести до 1 червня 2008 року збори, на яких обговорити й затвердити плани роботи щодо реалізації цієї ухвали.

7. Затвердити текст Звернення АН ВШ України до вчених Росії.

Надіслати цю Ухвалу до МОН України та до Комітету з питань освіти і науки.

 

Ухвалено 19 квітня 2008 року

 

На початок