На початок

 

Відбулася чергова конференція Академії наук вищої школи України

 

19 квітня в конференц-залі Національного педагогічного університету ім.М.Драгоманова відбулася чергова річна конференція АН ВШ України. На неї прибули 74 академіки, делеговані 14-ма науковими відділеннями Академії.

Вітаючи конференцію, заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха наголосив на великому значенні, яке міністерство приділяниме взаємодії з громадськими науковими об’єднаннями. Він оголосив наказ міністра Івана Вакарчука, яким відзначено групу академіків АН ВШ України. Так, академіків Ігоря Шайкевича, Петра Заріцького, Альберта Сіворонова нагороджено знаком “За наукові досягнення”, академіків Леоніда Поперенка, Михайла Регеду, Віктора Куліша – знаком “Петро Могила”, академіка Анатолія Бажина – знаком “Відмінник освіти України”.

На початку конференції за доброю традицією було вручено нагороди Ярослава Мудрого і затверджено повноваження 23 академіків і почесних академіків, обраних відділеннями. Серед них – ректор Харківського національного університету ім.В.Каразіна Віль Бакіров і перший проректор національного університету “Острозька академія” Петро Кралюк, інші знані вчені з багатьох університетських центрів України.

У звітній доповіді президента академії Миколи Дробнохода здійснено глибокий аналіз ситуації в освітній і науковій сфері. Як головні досягнення звітного періоду названо зміцнення організаційної структури Академії, відзначення на високому рівні 15-річного ювілею Академії, підвищення авторитету головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи, вихід у світ оновлених довідників Академії, систематичне видання “Наукових записок АН ВШ України” та академічного науково-практичного щоквартальника “Освіта і управління”, регулярне оновлення сайту Академії, налагодження робочих партнерських відносин Академії з Міністерством освіти і науки України, участь проведенні наукових конгресів, симпозіумів, конференцій.

Водночас як на головні недоліки вказано на те, що недостатнім (зокрема, через хронічну несплату членських внесків значною частиною індивідуальних та колективних членів Академії) залишається фінансово-матеріальний стан Академії, частина членів Президії та керівників наукових відділень не приділяють належної уваги роботі в Академії; недостатньою залишається діяльність частини регіональних відділень Академії.

Голова Контрольно-ревізійної комісії академік Микола Роженко поінформував про результати перевірки фінансового стану Академії. При цьому порушень виявлено не було. Водночас Микола Роженко зробив аналіз сплати членських внесків, які на дату конференції сплатили в поточному році лише 87 з 230 академіків.

У дискусії взяли участь академіки Віктор Куліш, Олександр Наконечний, Федір Тишко, Володимир Стеблюк, Альфред Куценко, Валентин Яблонський, Анатолій Бойко, Олександр Романовський, Май Корнійчук, Максим Стріха, Сергій Квіт, Олександр Чередниченко. За результатами дискусії основними завданнями Академії на наступний рік названо:

·        Участь у процесах реформування української освіти й науки;

·        участь у визначенні основних напрямків наукових досліджень у вищих навчальних закладах України шляхом тіснішої взаємодії з Міністерством освіти та науки України, комітетом Верховної Ради України з питань освіти та науки;

·        обмін науковою і науково-технічною інформацією з іншими науковими вітчизняними та зарубіжними організаціями;

·        науково-організаційну та науково-методичну діяльність у напрямку розширення україномовного освітнього простору та всебічну підтримку заходів МОН з впровадження української мови в навчальний процес;

·        співпрацю з НАН України з метою забезпечення освітнього процесу сучасними українськими підручниками;

·        проводення наукових сесій, з'їздів, конференцій, дальше підвищення науково-організаційного рівня головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи;

·        активізацію науково-організаційної роботи всіх без винятку наукових та регіональних відділень Академії;

·        видавничу діяльність Академії (видання наукових збірників, щорічників, наукових записок тощо);

·        моніторинг ситуації в освітній і науковій сферах;

·        сприяння інтеграції України в європейський освітній простір;

·        захист прав керівних і науково-педагогічних кадрів вищої школи;

·        перетворення сайту АН ВШУ на один з чільних форумів спілкування науково-педагогічної спільноти України;

·        постійну працю задля виховання шкільної та студентської молоді в дусі патріотизму, усвідомлення національної ідеї та високої моралі.

Конференція ухвалила звернення до російських учених. В ньому, зокрема, йдеться: “учені України прагнуть підтримання й поглиблення взаємовигідних контактів з російськими колегами. Тому нас вельми тривожить те, що упродовж останнього часу державне керівництво Російської Федерації, високопоставлені військовики дозволяють собі повчати Україну в тональності, неприпустимій для практики рівноправних міждержавних відносин, більше того – погрожують їй застосуванням сили у випадку, якщо наша держава зважиться на небажані з погляду Кремля кроки й рішення.

Ми закликаємо наших російських колег усвідомити: рішення України про участь у тій або іншій системи колективної безпеки жодною мірою не загрожуватиме безпеці й інтересам Росії. Водночас розгорнута російськими правлячими елітами антиукраїнська істерія вже негативно позначається на атмосфері довіри й дружби між нашими народами. Згортаються потрібні для обох країн наукові й інноваційні проекти.

Тому ми закликаємо російських учених використати увесь свій вплив у суспільстві для того, щоб не допустити дальшої ескалації недружніх, образливих щодо України заяв, які неминуче матимуть наслідком погіршення відносин між двома сусідніми народами. Зі свого боку, українські учені прагнутимуть і надалі підтримувати й розвивати весь спектр українсько-російського наукового співробітництва, вважаючи його важливим складником формування нормальних, по-справжньому дружніх, рівноправних і добросусідських українсько-російських відносин”.

Конференція водночас закликала всі наукові асоціації України підтримати це звернення.

Учасники конференції отримали щойно виданий третій том “Наукових записок” Академії, зі змістом і статтями якого можна ознайомитися на сайті АН ВШ України.

 

На початок