На початок

Про оголошення вакансій для виборів академіків

Академії наук вищої школи України

 

Президія АН ВШ України ухвалила оголосити вакансії для виборів дійсних членів (академіків) АН ВШ України за відділеннями:

 

Назва відділення

Кількість вакансій

01. Відділення аграрне.

1

02. Відділення біології, хімії та медицини.

3

03 Відділення економіки

2

04. Відділення загальнотехнічне.

2

05. Відділення системного аналізу та інформатики

2

06. Відділення історії та філософії

1

07. Відділення математики.

1

08. Відділення металургії.

2

09. Відділення наук про Землю.

1

10. Відділення педагогіки і психології.

1

11. Відділення українознавства.

2

12. Відділення фізики та астрономії.

3

13. Відділення філології, мистецтвознавства та масової комунікації

1

14. Відділення .політології, соціології та права.

3

 

У відповідності до Статуту АН ВШ України, академіками обираються провідні вчені вищих навчальних закладів та інших наукових установ, які працюють у вищих навчальних закладах (у т.ч. за сумісництвом), доктори наук, професори, котрі створили наукові школи, збагатили науку визначними працями.

Для участі у виборах академіків кандидати подають на адресу Академії (01135, Київ, вул.Ісаакяна, 18, Президія АН ВШ України) особисту заяву, заповнений листок з обліку кадрів, автобіографію, список наукових праць, копії диплома доктора наук та, в разі наявності, атестата професора, представлення та листи-рекомендації від учених рад ВНЗ та наукових установ, регіональних відділень та окремих академіків АН ВШ України, 3 фотографії розміром 3х4 см. Копія заяви, автобіографії та списку наукових праць надсилається на електронну адресу Академії anvsu@ukr.net .

Термін подання документів – до 15 березня 2010 року.

Довідки за телефонами 236-02-39, 050-416-70-25.

 

На початок