Пам’яті Дмитра Федоровича ЧЕРНЕГИ

(1927-2015)

        

Українська наука й вища освіта зазнали тяжкої втрати. Пішов з життя відомий учений в галузі металургії, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік АН ВШ України Дмитро Федорович Чернега.

Майбутній учений народився 05.10.1927 р. у с. Миколаївка Борзнянського району Чернігівської обл. У 1944–1948 рр. навчався в Конотопському технікумі залізничного транспорту. У 1953 р. закінчив Київський політехнічний ін-т за спеціальністю «Металургія чорних металів». У КПІ працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором на кафедрах металургії сталі і промислових печей, автоматизації металургійних процесів, ливарного виробництва чорних і кольорових металів. У 1959–1964 рр. – заступник декана металургійного (механіко-технологічного) ф-ту. У 1965–1972 рр. очолював загальнотехнічний ф-т. У 1972 р. обраний деканом механіко-технологічного ф-ту (у 1975 р. перейменовано в інженерно-фізичний). Очолював його до 1988 р. У 1959 р. захистив кандидатську, а в 1974 р. – докторську дисертацію.

Наукові інтереси Д.Ф.Чернеги охоплювали важливі питання металургії: властивості рідких сплавів; поведінка газів у сплавах на основі заліза і кольорових металів, азотування алюмінієвих сплавів; електрофізична обробка сплавів для зменшення вмісту водню і покращення якості зливків і виливок; модифікування і мікро-легування сплавів; одержання високоякісних виливок; електрошлакового обігрівання і підживлення зливків.

Д.Ф.Чернега - автор понад 650 наукових і методичних публікацій, у тому числі 3-х підручників, 4-х монографій, довідника, 36 авторських свідоцтв, 7-ми брошур. Підготував 20 кандидатів та 9 докторів наук.

У 1995 році вчений був обраний академіком АН вищої школи України, а в 2000 році – членом-кореспондентом НАН України.

Учений був членом редколегії журналів «Теорія і практика металургії», «Процеси литва», «Наукові вісті НТУУ «КПІ».

Д.Ф.Чернега - Заслужений працівник вищої школи УРСР (1983), Відмінник освіти України (1997). Нагороджений Почесною грамотою Президії ВР УРСР (1989), 5-ма медалями, вищою нагородою ВДНГ СРСР «Дипломом пошани» (1974), Премією комітету ВПД УРСР (1972), почесними знаками «За відмінні успіхи в роботі» і «Винахідник СРСР», премією «За кращу наукову роботу в 1985 році». Семиразовий лауреат конкурсу НТУУ «КПІ» (за керівництво дипломними і магістерськими роботами (1995, 1996, 1998, 2001). Удостоєний відзнакою за довідник «Кольорове литво» (1977), за підручники «Фізико-хімія металургійних систем і процесів» (2003), «Основи металургійного виробництва металів і сплавів» (2008). Нагороджений Золотим знаком Головного технічного товариства Польщі (2001), Почесною грамотою Міносвіти і науки України (2001), Почесною грамотою КМ України (2002), орденом «За заслуги в науке о металах» (2006), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2008), Почесною грамотою Чернігівської облдержадміністрації «За сумлінну працю в ім’я незалежної України» (2009).

Світла пам’ять про Д.Ф.Чернегу назавжди збережеться в серцях його численних колег та учнів.

 

 

Президія АН вищої школи України