СУКАЧ  Георгій  Олексійович 

(1943-2012)

 

Українська наука й вища освіта зазнали тяжкої втрати. 30 квітня після тяжкої тривалої хвороби пішов з життя відомий учений-фізик, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України Г.О.Сукач.

Георгій Олексійович народився 9 червня 1943 р. на Полтавщині. Після закінчення середньої школи в м.Кременчуці працював токарем на Кременчуцькому автомобільному заводі. В 1963 р. вступив на факультет радіоелектроніки КПІ, а в 1968 р. закінчив його з відзнакою. З 1968 р. по 1975 р. – спочатку аспірант, а потім молодший науковий співробітник Інституту напівпровідників АН УРСР. Кандидат фіз.-мат. наук (1975). З 1975 р. по 1983 р. старший науковий співробітник Українського НДІ целюлозної і паперової промисловості. 3 1983 р. по 2003 р.  – старший, а згодом провідний науковий співробітник Ін-ту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. З 2003 р. проректор з наукової роботи, а з 2006 р. завідувач кафедри фізики Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Мінтрансзв’язку України. З 2008 р. – професор кафедри фізики Національного університету біоресурсів і природокористування України. Доктор фізико-математичних наук з 1994 р., професор з 2002 р. У 2007 році обраний академіком АН вищої школи України.

Сфера наукових інтересів Г.О.Сукача охоплювала такі важливі напрями фізико-технічних основ оптоелектронних систем та фізики і техніки напівпровідників: нанофізика та нанотехнології; квантово-розмірні структури; розробка фізико-технологічних основ створення гетероструктур (типу GaN/GaAs) на основі монокристалічних та поруватих сполук А3B5 методом радикало-променевої гетеруючої епітаксії та дослідження їхніх фізичних властивостей; розробка фізико-математичних моделей процесів нітридизації GaAs; дослідження рекомбінаційних процесів вищих порядків на поверхні та в об’ємі напівпровідників; дослідження процесів радіаційного дефектоутворення в оптоелектронних приладах нового покоління та вироблення фізичних шляхів підвищення їхньої радіаційної стійкості; розробка та впровадження систем відображення інформації; електроніка засобів та систем  зв’язку.

 Г.О.Сукач - автор 3 монографій та понад 300 наукових публікацій у міжнародних та вітчизняних наукових журналах, біля 30 авторських свідоцтв і патентів та 20 навчально-методичних розробок.

З 1999 р. по 2005 р. Г.О.Сукач був членом експертної ради ВАК України з електроніки, радіотехніки та телекомунікацій, а з 2003 р. й до останніх днів життя членом експертної ради ДАК МОН України з енергетики та електроніки, членом трьох (головою однієї) спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій, членом наукової ради НАН України з проблеми фізики напівпровідників, членом редколегій п’ятьох наукових фахових видань в галузях технічних і фізико-математичних наук.

Наукові здобутки Г.О.Сукача було вдостоєно Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2010).

Г.О.Сукач приділяв багато уваги роботі в АН вищої школи України. З 2008 по 2012 р. він - академік-секретар загальнотехнічного відділення. На цій посаді він багато зробив для активізації роботи цього надзвичайно важливого відділення, яке об’єднує вчених різного профілю. До останніх днів життя Г.О.Сукач залишався членом Президії АН ВШ України.

Світла пам’ять про Георгія Олексійовича Сукача назавжди залишиться в серцях тих, кому пощастило працювати разом з цією талановитою, щедрою і доброю людиною.