Пам’яті Олександра Борисовича СТУПІНА

(1942-2013)

 

Українська наука зазнала тяжкої втрати. Пішов з життя відомий вчений в галузі гідродинаміки та екології, доктор технічних наук, професор, академік АН ВШ України О.Б.Ступін.

Майбутній учений народився 5 березня 1942 р. у м. Вічуга Івановської області (Росія). У 1967 р. він закінчив фізико-механічний факультет Ленінградського політехнічного інституту. З того ж року О.Б.Ступін незмінно працює в Донецькому державному університеті (з  2000 р. – Донецький національний університет). У 1967–1986 рр. він – інженер, асистент, старший викладач, доцент, професор; у 1986–1995 рр. – декан фізичного ф-ту, у 1995–2008 рр. – проректор з наукової роботи, з  1987 р. – завідувач кафедри фізики нерівноважних процесів, метрології і екології.

Основні напрямки наукових досліджень О.Б.Ступіна вражають широтою і різноплановістю. До них належать: розробка і дослідження методів зниження гідродинамічного опору рідин за допомогою домішок полімерів і поверхнево-активних речовин; чисельне моделювання газоаерозольних викидів промислових підприємств; розробка комп’ютерних моделей екологічного менеджменту; мікробіологічне й сорбентне очищення стічних вод; розробка автоматизованих систем моніторингу з метою усунення техногенних аварій на водоводах; біоіндикація шахтних екосистем; розробка екологічно безпечного мікронаукового устаткування для шкіл і університетів (Всесвітній проект ЮНЕСКО з мікронаукового експерименту) тощо

О.Б.Ступін - автор понад 250 наукових праць, з них 7 монографій. Мав 22 авторські свідоцтва і патенти на корисні моделі. Підготував 12 кандидатів наук.

О.Б.Ступін був завідувачем кафедри ЮНЕСКО «Екологія техногенного регіону», директором Асоційованого центра ЮНЕСКО з мікронаукового експерименту, Президентом Донецького територіального відділення Малої академії наук і президентом наукового товариства українського ліцею при Донецькому національному університеті.

Наукові й педагогічні досягнення О.Б.Ступіна було широко визнано й відзначено. Він - лауреат Республіканської комсомольської премії ім. М.Островського в галузі науки й техніки (1974), Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2002), Державної премії України в галузі науки й техніки (2003). Заслужений діяч науки й техніки України (2000), Заслужений професор Донецького національного університету (2006). У 1995 р. ученого було обрано академіком АН вищої школи України.

Світла пам’ять про О.Б.Ступіна, непересічного вченого і талановитого педагога, назавжди залишиться в наших серцях.