Пам’яті Олени Миколаївни Старикової (1930-2015)

 

Українська лінгвістика зазнала тяжкої втрати. Пішла з життя відомий учений-мовознавець, доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України Олена Миколаївна Старикова.

Майбутній лінгвіст народилася 29 квітня 1930 року. Закінчила Ленінградський педінститут іноземних мов (1953) та аспірантуру при КДУ ім.Т.Шевченка (1958). Працювала на кафедрі англійської філології КДУ з 1958 по 2002 рік. З 1980 по 1993 рік була завідувачем цієї кафедри. Доктор філологічних наук (1978), професор (1980). З 2002 р. – проректор з наукової роботи, а в 2007-2009 рр. – ректор Українського інституту лінгвістики і менеджменту. Пізніше була завідувачем кафедри прикладної лінгвістики цього інституту.

Основні напрями наукових досліджень О.М.Старикової: проблеми загального та германського мовознавства, комунікативної лінгвістики, прикладної лінгвістики, дискурсології.

О.М.Старикова - автор 130 наукових праць, зокрема 2 індивідуальних та 5 колективних монографій, автор та співавтор 6 підручників та 12 навчальних посібників з теоретичних та спеціальних курсів, основного курсу англійської мови, методики викладання іноземних мов. Підготувала 25 кандидатів та 3 докторів наук.

О.М.Старикова велику організаційну роботу. З 1980 року вона – член спеціалізованої вченої ради Ін-ту філології КНУ ім. Т. Шевченка. З 1967 р. – член редколегії «Вісника» (серія «Іноземна філологія») КНУ ім. Т.Шевченка. У 1989–1994 рр. – член науково-методичного об’єднання та експертної ради Міністерства освіти України. З 2002 р. відповідальний редактор наукового збірника УІЛМ «Теоретична та прикладна лінгвістика».

Наукові заслуги О.М.Старикової мали наслідком її обрання академіком АН вищої школи України (1993), та присудження їй Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2001).

Світла пам’ять про О.М.Старикову – талановитого ученого і педагога, прекрасну людину – назавжди лишиться в наших серцях.

 

Президія АН вищої школи України