Rozenko MПам’яті Миколи Марковича Роженка

(1936-2012)

 

Українська наука зазнала тяжкої втрати. 13 листопада цього року пішов з життя відомий учений-логік, доктор філософських наук, професор. академік АН ВШ України Микола Маркович Роженко.

Майбутній учений народився 1 лютого 1936 року в селянській родині в селі Западинці Летичівського району Хмельницької області. Закінчив фізико-математичний  факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного ін-ту (1959) та аспірантуру Інституту філософії АН України (1966), захистив кандидатську дисертацію на тему «Філософський аналіз проблеми опису і пояснення у квантовій механіці» (1966) та докторську дисертацію на тему «Єдність логічного та історичного в науковому пізнанні (на матеріалах сучасної фізики)» (1985). Професор (1989).

М.М.Роженко спеціалізувався в галузі квантової логіки – розділу сучасної некласичної математичної логіки. На наукових конференціях у Москві, Харкові і Києві він доказово довів порушення в квантовій логіці дистрибутивного закону логіки. На восьмому Міжнародному конгресі з логіки, методології і філософії науки М.М.Роженко показав зв’язок квантової логіки з фізикою і силогістичною логікою Арістотеля.

М.М.Роженко - автор понад 100 наукових праць, серед них книги «Квантова логіка» (2000, у співавторстві), «Гносеологічна природа опису і пояснення у фізиці» (1970), «Квантовая логика» (1993), «Трагедія ака­деміка Юринця» (1996), «Сосни Биківні свідчать: Злочин проти людства» у 5-ти книгах (1999–2005), численні статті.

За письмовий протест проти арештів  В.Стуса, Є.Пронюка, В.Лісового та інших М.М.Роженко був у 1972 році звільнений з Ін-ту філософії АН УРСР й адміністративно висланий з Києва. Вже за доби незалежної України учений був членом Національного комітету з питань демократизації та реформування науки (в 1990-ті роки). Його громадянську позицію було вшановано премією ім. В.Стуса (2000). У 2005 році вчений був нагороджений орденом «За заслуги».

У 2000 році М.М.Роженко був обраний академіком АН вищої школи України. З 2004 року від сумлінно виконував обов’язки Голови Контрольно-ревізійної комісії Академії (був переобраний на цю посаду двічі: 2007 і 2010 року).

Світла пам’ять про Миколу Марковича Роженка – видатного ученого, громадянина, надзвичайно порядну і скромну людину – назавжди залишиться в наших серцях.

 

Президія АН вищої школи України