Пам’яті Богдана Йосиповича Пташника

(1937-2017)

 

Українська наука й вища освіта зазнали тяжкої втрати. Пішов з життя відомий учений-математик, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік АН вищої школи України Богдан Йосипович Пташник.

Майбутній учений народився 28.09.1937 року в селищі Богородчани (тепер – Івано-Франківська область). Закінчив Івано-Франківський державний педагогічний інститут (1959) та аспірантуру при Інституті математики АН України (1966). Працював учителем математики Росільнянської середньої школи Богородчанського р-ну Івано-Франківської обл. (1959–1961); пізніше - асистент кафедри вищої математики Івано-Франківського державного педагогічного ін-ту (1961–1963); асистент (1966–1969), доцент із погодинною оплатою (1970–1989) і професор за сумісництвом (1990-2000) кафедри диференціальних рівнянь ЛДУ ім.І.Франка; професор із погодинною оплатою кафедри математичного аналізу та прикладної математики Прикарпатського ун-ту ім.В.Стефаника (1992–2005), професор за сумісництвом кафедри прикладної математики Національного університету «Львівська Політехніка» (з 2000 року). Від 1969 року основне місце праці вченого – Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України: старший науковий співробітник (1969–1982); завідувач лабора­торії (1982–1990); завідувач відділу математичної фізики (з 1990 р.). Кандидат фізико-математичних наук (1969), доктор фізико-математичних наук (1989), професор (1990).

Центральне місце у науковому доробку Б.Й.Пташника займають результати із сучасної теорії рівнянь із частинними похідними. Учений був автором понад 230 наукових праць, серед яких  монографії: «Елементи якісної теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними» (1972, співавтори: О.І.Бобик, П.І.Боднарчук, В.Я.Скоробогатько); «Некорректные граничные задачи для дифференциальных уравнений с частными производными» (1984); «Скоробогатько Віталій Якович» (1997, співавтори: О.І.Бобик, Д.І.Боднар, П.І.Каленюк, В.О.Пелих); «Нелокальні крайові задачі для рівнянь із частинними похідними» (2002, співавтори: В.С.Ільків, І.Я.Кміть, В.М.Поліщук, за редакцією Б.Й. Пташника). Під його керівництвом успішно захищено майже 20 докторських та кандидатських дисертацій.

Слід особливо відзначити роботи Б.Й.Пташника, присвячені історії та чільним постатям української математики, його діяльність з популяризації науки.

Світла пам’ять про Б.Й.Пташника – яскравого вченого й педагога вченого, великого патріота й прекрасної людини – назавжди залишиться в серцях його колег та учнів.

 

Президія та відділення математики АН вищої школи України