Памяті Сергія Пригодія (1953 – 2013)

Українська філологічна наука зазнала тяжкої втрати. 27 січня на шістдесятому році життя помер визначний літературознавець, доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України Сергій Михайлович Пригодій.

С. Пригодій народився 29 травня 1953 року в м. Києві, у сімї відомого вченого-філолога. Навчався на перекладацькому відділенні факультету романо-германської філології КДУ імені Тараса Шевченка (1970 – 1975). По закінченні навчання служив військовим перекладачем в Анголі, Конго, Єгипті, Алжирі, Ємені, Сирії, Гвінеї. Учасник бойових дій. Нагороджений двома медалями Народної Республіки Ангола.

Після служби в армії Сергій Пригодій обрав фах викладача. З 1977 до 2000 р. викладав англійську мову та зарубіжну літературу в Київському національному лінгвістичному університеті. 1986 р. захистив кандидатську дисертацію «Долі трудової еміграції в художній прозі США 70-х років ХХ сторіччя», а 1995 р. – докторську дисертацію «Імпресіонізм на порубіжжі  ХІХ – ХХ сторіч. Типологія та національні особливості (на матеріалі української та американської літератур)». 1996 року створив кафедру теорії та історії світової літератури в КНЛУ. Викладав і займався науковою діяльністю в університетах штату  Міннесота США (1989, 1991 рр.) та Британії (Оксфорд, 1994 р., Кембридж, 2011р.). Член Американської наукової асоціації (АСА) та Асоціації вивчення сучасних мов (США). З 2003 р. – завідувач кафедри зарубіжної літератури КНУ ім. Т.Шевченка. Започаткував американсько-українську літературну компаративістику, вперше поставив і дослідив проблему «Античність і американський романтизм», упровадив в Україні полікритику і архетипну критику американської літератури. Автор близько 200 праць, у тому числі 15 книг, серед яких - монографії і навчальні посібники. Новаторськими є книги «Літературний імпресіонізм в Україні та США» (1998), «Українська філософія Серця та американський трансценденталізм» (2002), «Типологія української та американської літератур на порубіжжі ХІХ – ХХ сторіч» (ч.1 – 2004, ч.2 – 2005), «Американський романтизм. Полікритика» (2006), «Фронтирний неоромантизм у літературі США. Різночитання » (2010) та ін.

С.М. Пригодій підготував 2-х докторів і 10 кандидатів наук, був членом редколегії кількох літературознавчих часописів та двох спеціалізованих рад для захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Світлий образ Сергій Пригодія – ученого світового рівня, доброго, чуйного і справедливого товариша назавжди збережеться в наших серцях.

 

М.Дробноход, П.Кононенко, М.Стріха, О.Чередниченко, В.Карабан, С.Квіт, О.Бондарєва, І.Бондаренко.