ПАНОВ Борис Семенович

(1928-2011)

 

Українська наука і вища освіта зазнали тяжкої втрати. Пішов з життя відомий учений-геолог, доктор геолого-мінералогічних наук, професор. академік АН ВШ України Борис Семенович Панов.

Майбутній учений народився 10.09.1928 в м. Іловайську Донецької обл. У 1946 р. вступив на геологорозвідувальний ф-т Донецького індустріального ін-ту (нині – Донецький національний технічний ун-т, ДонНТУ), який закінчив із відзнакою у 1951 р. за спеціальністю «геологія і розвідка родовищ корисних копалин». Уся трудова діяльність Б.С.Панова пов`язана з ДонНТУ. Асистент (1956–1962), доцент (1963–1977), зав. кафедри корисних копалин і екологічної геології (1977–2005). Кандидат (1956), доктор геолого-мінералогічних наук (1975). Ініціював відкриття у ДонНТУ нових спеціальностей «екологічна геологія» (1996), «економічна геологія» (2005).

Б.С.Панов - засновник наукової школи «Мінерагенія зон тектоно-магматичної активізації земної кори і їх оцінка на корисні копалини».  Уперше виявив і вивчив прихований рудо- і нафтогазоносний планетарний пояс Євразії, з яким пов’язано багато різних родовищ.

Учений опублікував понад 500 наукових робіт, зокрема 12 монографій, серед них «Мінералогія Донецького басейну» в 2-х частинах, загальним обсягом 756 стор. (1975, співавтори Є.К. Лазаренко, В.І. Павлишин). Автор 6 підручників і навчальних посібників, серед яких «Введение в геологию и разведку месторождений полезных ископаемых» (1979, співавтори І.Л. Нікольський, В.А. Корчемагін та інші). Цей підручник двічі виданий німецькою мовою разом із вченими Фрайбергської гірничої академії (1979, 1982, м. Лейпциг). Підготував 7 докторів і 13 кандидатів наук.

Б.С.Панов був нагороджений багатьма галузевими нагородами. Лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1983) за цикл робіт «Теоретична і регіональна мінералогія». Заслужений діяч науки і техніки України (1996). Почесний професор-доктор наук Цзілінского ун-ту (КНР). Лауреат  Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (1996). Академік АН вищої школи України з 1993 р.

Світла пам’ять про Бориса Семеновича Панова – визначного вченого-геолога, високофахового педагога, чудову людину – назавжди залишиться в наших серцях, а його ідеї розвиватимуть його численні учні.

 

Президія АН вищої школи України