Пам’яті Ігоря Миколайовича Ляшенка

(1939-2015)

 

Українська наука й вища освіта зазнали тяжкої втрати. 4 грудня пішов з життя відомий учений у галузі прикладної математики, доктор фізико-математичних наук, професор, академік-засновник АН ВШ України Ігор Миколайович Ляшенко.

Майбутній учений народився 6 вересня 1939 року в Києві. Закінчив механіко-математичний факультет КДУ ім.Т.Шевченка (відділення обчислювальної математики, 1961) та  аспірантуру КДУ по кафедрі обчислювальної математики (1965). З 1962 року й до останніх днів життя незмінно працював у КНУ ім.Т.Шевченка на посадах асистента (19621966), старшого викладача (19661968),  доцента (19681970), завідувача кафедри економічної кібернетики  (19701992), завідувача кафедри математичних методів еколого-економічних досліджень (19922004), професора цієї кафедри (з 2004 року). Кандидатську дисертацію І.М.Ляшенко захистив у 1965 році, докторську в 1970 році.

Наукові інтереси вченого лежали в царині обчислювальної математики та економічної кібернетики, системного моделювання економіки й екології. І.М.Ляшенко - автор понад 250 наукових праць, зокрема 15 книг (9 монографій та 6 навчальних посібників – усі з грифом МОН України). Серед них: «Линейное и нелинейное программирование» (1975), «Макромодели экономического роста» (1979), «Автоматизированные системы управления предприятиями» (1982), «Методы эколого-экономического моделирования» (1994), «Математика для экономистов» (1998), «Економіко-математичні методи та моделі сталого розвитку» (1999), «Моделювання біологічних та екологічних процесів» (2002), «Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів» (2006). Наукову школу І.М.Ляшенка складають підготовлені ним 28 кандидатів та 4 докторів наук.

Серед наукових відзнак І.М.Ляшенка – звання Соросівського професора (1997), заслуженого професора Київського Національного університету ім. Т. Шевченка (2003). Він - лауреат Нагороди Ярослава Мудрого (1999) та Нагороди Святого Володимира (2012) АН вищої школи України.

У 1992 році І.М.Ляшенко серед 50 провідних професорів українських вишів став академіком-засновником АН вищої школи України. Відтоді й до останніх днів життя він брав активну участь у житті Академії: був членом її Президії у 2004-2010 роках і радником Президії - з 2010 року. Фактично жодні Збори чи Конференція Академії, жодне засідання її Президії не відбулися без участі І.М.Ляшенка.

Світла пам’ять про І.М.Ляшенка – видатного вченого і педагога, полум’яного патріота, прекрасну людину – назавжди залишиться в серцях його друзів, колег і учнів.

 

Президія АН вищої школи України