Пам’яті Михайла Павловича Ленюка

(1936-2013)

 

Українська наука і вища освіта зазнали тяжкої втрати. 23 березня раптово пішов з життя відомий учений-математик, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України Михайло Павлович Ленюк.

Майбутній учений народився 30 жовтня 1936 року в місті Хотині нинішньої Чернівецької обл. в сім’ї робітника. В 1963 році закінчив фізико-математичний факультет Чернівецького держуніверситету і розпочав роботу асистентом кафедри диференціальних рівнянь ЧДУ. У 1971 році захистив кандидатську, а в 1993 році докторську дисертацію «Інтегральні перетворення для задач  математичної фізики неоднорідних структур». З 2002 року працював завідувачем кафедри інформаційних систем Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний ін-т».

Наукові інтереси М.П.Ленюка були зосереджені на побудові нових класів гібридних інтегральних перетворень та їхньому застосуванні до розв’язання крайових задач математичної фізики та обчисленні поліпараметричних невласних інтегралів і підсумовуванні функціональних рядів.

М.П.Ленюк був автор понад 800 наукових праць (із них 25 монографій, 31 препринт, 5 навчально-методичних посібників). Підготував 17 кандидатів наук та 2 докторів наук. Був засновником і головним редактором збірника наукових праць «Крайові задачі для диференціальних рівнянь».

Виявом наукового авторитету М.П.Ленюка стало обрання його в 2007 році академіком АН вищої школи України за відділенням математики.

Світла пам’ять про М.П.Ленюка житиме в серцях його колег і учнів.

 

Президія АН вищої школи України