Пам’яті Михайла Дмитровича КУРСЬКОГО

(1930 – 2016)

 

Українська наука і вища освіта зазнала тяжкої втрати. 8 березня пішов з життя відомий вчений-біохімік, доктор біологічних наук, професор, академік АН вищої школи України Михайло Дмитрович Курський.

Майбутній учений народився 21.11.1930 року в селі Сергіївка Красноармійського району на Донеччині. В 1956 році закінчив Київський ветеринарний інститут. До 1957 року завідував відділом наукової інформації і масового досвіду Рівненської обласної дослідної сільськогосподарської станції. У 19571960 роках аспірант кафедри біохімії УАСГН. У 1960 роках захистив дисертацію і був направлений на роботу в Інститут біохімії АН УРСР (тепер Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України) та зарахований на посаду м.н.с. відділу біохімії нервової системи. Одночасно працював вченим секретарем Інституту до 1964 року. З 1964 до 1977 року був заступником директора з наукової роботи, завідувачем лабораторії біохімії ендогенних амінів (1968–1975), завідувачем відділу біохімії м’язів (19751997) Інституту біохімії; водночас працював професором кафедри біохімії біологічного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка (19681997), професором кафедри біології природничого факультету національного ун-ту «Києво-Могилянська академія» (19972002). Науковий ступінь доктора наук отримав у 1971 році, наукове звання професора за спеціальністю «біохімія» надано в 1974 році З 1997 року головний науковий співробітник відділу біохімії м’язів Інституту біохімії НАН.

Наукові інтереси М.Д.Курського включали вивчення біохімічного механізму медіаторної дії серотоніну, структури та функції біологічних мембран. Учений вперше в Україні  здійснив систематичне дослідження процесів і молекулярних структур транспортування кальцію у мембранах скелетних та гладеньких м’язів, а також механізмів регулювання їх шляхом фосфоефірної модифікаці.

М.Д.Курський - автор понад 400 наукових праць, у тому числі 7 монографій, 5 наукових посібників і підручників. Підготував 30 кандидатів та 10 докторів наук.

Учений впродовж багатьох років був членом редколегії «Українського біохімічного журналу» та журналів «Медична хімія» (Тернопіль) і «Вісник проблем біології і медицини» (Полтава).

М.Д.Курський був нагороджений трьома медалями СРСР, Почесною Грамотою Президії АН УРСР (1980),  Почесними грамотами НАН України (2000, 2005), Почесною грамотою (2005) та нагрудним знаком «За наукові досягнення» (2009)  Міністерства освіти і науки України, Срібною медаллю Платона (2000) та Почесною відзнакою «За творчі здобутки І ступеня» Української академії наук.  Він - заслужений діяч науки і техніки України (1995), лауреат премії ім. О.В. Палладіна НАН України (1976), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998). Виявом наукового авторитету М.Д.Курського стало його обрання в 2009 році академіком АН вищої школи України.

Світла пам’ять про М.Д.Курського назавжди залишиться в серцях колег та учнів.

 

Президія АН вищої школи України