Пам’яті Григорія Никифоровича КЛИМКА

(1934 – 2014)

Українська наука й вища освіта зазнали тяжкої втрати. 7 листопада після тяжкої тривалої хвороби пішов з життя відомий вчений-економіст, міжнародник, доктор економічних наук, професор. Академік АН ВШ України Климко Григорій Никифорович.

Майбутній учений народився14.10.1934 р. в м. Краснодарі в сім’їнауковців.З1936 р. живе в м. Києві, де закінчив з золотою медаллю школу №92 (1951р.) і з відзнакою міжнародний факультет КДУ ім. Т.Г.Шевченка (1956 р.) і був прийнятий на роботу в Інститут Сходознавства АН СРСР (м. Москва), де закінчив аспірантуру і захистив кандидатську дисертацію(1963 р.) за спеціальністю світова економіка. В 1958–1959 рр. та 1961–1962 рр. працював за кордоном у складі групи АН. В 1964 р. був направлений на роботу в КІНУ, де працював доцентом до 1970 р., в т.ч. в 1967–1969рр. перебував в докторантурі з прикріпленням до Інституту світової економіки і міжнародних відносин АН СРСР. Докторську дисертацію захистив за спеціальністю політекономія–світова економіка. В 1970 р. був запрошений до КДУ і зарахований на економічний факультет, а в 1980–1983рр. завідував кафедрою світового господарства і міжнародних відносин ІМВ, викладав на відділені післядипломної освіти в ІМВ КНУ ім. Т.Шевченка. В 1965–1992рр. працював за сумісництвом в Інституті підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при КДУ до його реорганізації, а з1993 р. викладав в Європейському університеті.

Підготував 56 кандидатів і докторів наук, систематично очолював розробки наукових тем, наукові студентські гуртки. Започаткував і створив в Україні наукову школу з проблем світової економіки у сфері країн, що розвиваються. Автор понад 500 друкованих наукових праць, серед яких 15 монографій, 21 підручник і посібник, 19 брошур, в т.ч. публікації за кордоном.

Г.Н. Климку були притаманні виняткова широчінь і різноплановість наукових інтересів. Основні напрями наукових досліджень: теоретико-методологічні проблеми економічної теорії, світове господарство і міжнародні економічні відносини. Вперше сформував і розкрив комплекс закономірностей соціально-економічного прогресу країн, що визволилися, і запропонував новітню структуру викладу політекономічного аспекту економічної теорії відповідно до умов України.

Заслуги Г.Н. Климка було широко визнано в Україні і за її межами. Має нагороди і почесні грамоти: медаль «1500-річчя м. Києва» (1982); почесний знак «Відмінник вищої школи» (1984); почесна грамота Міністра вищої освіти СРСР (1985); почесна грамота Комітету захисту миру СРСР (1986); почесні грамоти і дипломи МО України за керівництво студентськими науковими роботами-переможцями конкурсів; звання «Заслужений працівник освіти України» (2002); Почесний знак «За розбудову освіти» (2003); Почесна  грамота за особливо видатні заслуги перед КНУ ім. Т.Шевченка (2006); диплом лауреата Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України(2007); Грамота за перемогу у номінації «Майбутнє економіки України» (2009).

Світла пам’ять про Григорія Никифоровича Климка – ученого, патріота й прекрасну людину назавжди збережеться в серцях його численних колег і учнів, а найкращим пам’ятником для нього буде дальша успішна робота Академії наук вищої школи України, якій учений присвятив найбільш плідні й насичені десятиліття свого яскравого життя.

 

Президія АН вищої школи України