Пам’яті Олександра Миколайовича Горбаня

(1934 – 2017)

 

Українська наука і вища освіта зазнали тяжкої втрати. 26 вересня пішов з життя відомий учений-фізик і організатор освіти, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН вищої школи України Олександр Миколайович Горбань.

Народився майбутній вчений 19 вересня 1934 року в селі Ключовка Оренбурзької області (Росія), де мешкали переселенці-українці. Закінчив фізико-технічний факультет Томського політехнічного інституту (1956). Захистив кандидатську  (1960), і докторську (1969) дисертації. Із 1963 року доцент, з 1972 року професор. Із 1961 року завідувач кафедри Запорізького машинобудівного інституту, з 1987 року перший проректор Запорізького державного університету, з 1997 року перший проректор Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління». Останні два десятиліття життя вченого пов’язано з цим навчальним закладом (тепер – Класичний приватний університет), де він став ініціатором створення науково-освітнього комплексу, до складу якого входили 146 навчальних та наукових закладів, і який реалізував безперервну ступеневу освіту від початкової школи до підготовки науковців вищої кваліфікації.

Наукові дослідження О.М.Горбаня лежали у царині фізичних процесів взаємодії атомних частинок з поверхнею твердих тіл та у мікроелектронних пристроях, де він створив потужну наукову школу. Підсумки цих досліджень викладено у 3 монографіях, 2 навчальних посібниках, 19 патентах та авторських свідоцтвах, понад 300 публікаціях. Учений підготував 18 кандидатів і 1 доктора наук.

О.М.Горбань брав активну участь у науково-організаційному житті. Він був членом науково-методичної  ради Мінвузу СРСР (1970–1991), керівником аспірантури (з 1970 р.) і докторантури (з 1993 р.), членом багатьох спеціалізованих рад (з 1980 р.), головним редактором наукового журналу «Складні системи і процеси».

Учений був нагороджений чотирма медалями, знаком «Высшая школа СРСР. За отличные успехи в работе» (1985), Нагородою Ярослава Мудрого АН вищої школи України (2011). Відмінник освіти України (1995).

Від часу обрання до АН вищої школи України (1993) і до останніх днів життя вчений брав активну участь у роботі Академії, був незмінним учасником усіх її наукових та організаційних заходів.

Світла пам’ять про Олександра Миколайовича Горбаня – прекрасного ученого і педагога, палкого патріота України і Запорізького краю – назавжди залишиться в серцях численних колег та учнів.

 

Президія АН вищої школи України, наукове відділення фізики і астрономії