ДробноходМ І 2Пам’яті Миколи Івановича ДРОБНОХОДА

(1940 – 2013)

 

Українська наука й вища освіта зазнали тяжкої втрати. 7 жовтня після тяжкої тривалої хвороби пішов з життя відомий учений і педагог, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, президент АН вищої школи України Микола Іванович Дробноход.

Майбутній учений народився 14 квітня 1940 року в селі Бурівці Городнянського району на Чернігівщині. Після закінчення геологічного факультету Київського університету ім.Т.Г.Шевченка (1962) працював в Українському геологорозвідувальному інституті, а з 1965 року й до останніх днів життя – знову в рідній «альма матер» (з 1993 року за сумісництвом). У 19741979 роках перебував у тривалому відрядженні за кордоном як викладач Кабульського політехнічного інституту (Афганістан). У 19931999 роках очолював Державну академію керівних кадрів освіти, а в 2006 - 2012 роках був заступником директора Національного НДІ українознавства МОН України. У 1968 році М.І.Дробноход захистив кандидатську, а в 1988 році – докторську дисертацію. У 1990 році йому було присвоєно вчене звання професора. В доробку ученого - понад 250 наукових праць, з них 10 монографій, 4 підручники, 8 навчально-методичних посібників. М.І.Дробноход підготував понад 10 докторів і кандидатів наук.

М.І.Дробноходу були притаманні виняткова широчінь і різноплановість наукових інтересів. Він зробив вагомий внесок у розв’язання проблеми прогностичного моделювання складних природно-техногенних систем України та розробку наукових основ екологічно чистого водопостачання і раціонального водокористування.  Широке визнання здобули його праці з питань сталого екологічно безпечного розвитку, неперервної екологічної освіти, реформування національної науки і освіти. М.І.Дробноход зробив вагомий внесок у становлення в Україні системи навчання керівних кадрів освіти, зокрема державних службовців. З 1997 року він засновник і головний редактор  науково-практичного журналу «Освіта і управління».

М.І.Дробноходу завжди була притаманна активна життєва позиція. З 2000 року він член Національної комісії з питань сталого розвитку при Кабінеті Міністрів України, у 2006 -  2010 роках – член Колегії МОН України, у 2005 – 2011 роках член Піклувальної ради Стипендіальної програми «Завтра.UА» Благодійного фонду Віктора Пінчука. У 1992 році М.І.Дробноход став одним з 50 академіків-засновників АН вищої школи України, а з лютого 1999 року й до останніх днів життя незмінно очолював цю авторитетну всеукраїнську наукову громадську організацію.

Заслуги М.І.Дробнохода було широко визнано в Україні і за її межами. Декретом уряду Франції він був нагороджений орденом «Академічних пальм» (1997). М.І.Дробноход - лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (1997) та Святого Володимира АН ВШ України (2007), лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (2004), заслужений діяч науки і техніки України (2008).

Світла пам’ять про Миколу Івановича Дробнохода – ученого, патріота й прекрасну людину - назавжди збережеться в серцях його численних колег і учнів, а найкращим пам’ятником для нього буде дальша успішна робота Академії наук вищої школи України, якій учений присвятив два найбільш плідні й насичені десятиліття свого яскравого життя.

 

Президія АН вищої школи України