Scan10015Пам’яті Михайла Васильовича Демчука

(1930-2013)

 

Українська аграрна наука й вища освіта зазнали тяжкої втрати. 16 жовтня пішов з життя відомий учений у галузі фізіології сільськогосподарських тварин, доктор ветеринарних наук, професор, академік АН ВШ України Михайло Васильович Демчук.

Майбутній учений народився 4 листопада 1930 р. в с. Вілька-Ліщанська (тепер Холмський повіт Люблінського воєводства, Польща) в селянській сім’ї, яку в 1945 р. було переселено в Україну. У 1954 р. закінчив з відзнакою ветеринарний факультет Львівського зооветеринарного інституту. Кандидатську дисертацію захистив у  1958 р. і був направлений у Львівський зооветеринарний інститут. З 1958 по 1960 р. – асистент кафедри мікробіології і зоогігієни цього ін-ту, а з 1960 р. – доцент цієї ж кафедри. Після створення самостійної кафедри зоогігієни у 1967 р. був обраний її завідувачем. У 1975 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Вплив умов утримання на функціональний стан організму великої рогатої худоби». З 1979 р. – професор кафедри гігієни тварин. У 1974–2001 рр. очолював також факультет підвищення кваліфікації і перепідготовки Львівської державної академії ветеринарної медицини.

М.В.Демчук здійснив ґрунтовні дослідження функціонального стану організму тварин (великої рогатої худоби, свиней, птиці), розробив методику і дав зоогігієнічну оцінку основних систем утримання різних вікових і продуктивних груп (корів, молодняку, телят, свиноматок, поросят, курей-несучок, курчат-бройлерів). На основі одержаних експериментальних даних були внесені доповнення і поправки до зоогігієнічних нормативів утримання цих видів тварин і птиці, які ввійшли до ВНТП. Модифікував ряд зоогігієнічних, фізіологічних і клінічних методів дослідження. Протягом останніх років досліджував вплив на організм тварин умов утримання, що склалися в господарствах, які вибрали сучасні (інтенсивні та інтенсивно-інтегровані технології виробництва продукції.

М.В.Демчук - автор понад 350 робіт (зокрема 2-х посібників, довідника і монографії), підготував 2-х докторів і понад 20 кандидатів наук.

Учений був членом Міжнародного товариства зоогігієністів (ISAH), представляв Україну в правлінні цього товариства. Заслужений діяч науки і техніки України (1997). У 2005 р. М.В.Демчук був обраний академіком АН вищої школи України.

Світла пам’ять про М.В.Демчука назавжди залишиться в наших серцях.

 

Президія АН вищої школи України

Аграрне відділення вищої школи України