Памяті академіка АН ВШ України Будкіна Віктора Сергійовича

Вітчизняна економічна наука зазнала великої втрати. 23 червня 2016 року на 84-му році пішов з життя відомий український вчений, економіст-міжнародник, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік АН ВШ України Будкін Віктор Сергійович.

Будкін Віктор Сергійович народився 13 листопада 1932 року у місті Санкт- Петербург (Росія). У 1955 р. закінчив відділення міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Після закінчення аспірантури з 1959 р. понад п’ятдесят  років працював у КНУ імені Тараса Шевченка, Національному авіаційному університеті, Дипломатичній академії та інших ВНЗ.

Заснував кафедри міжнародних економічних відносин у КНУ імені Тараса Шевченка (1974) та в Національній академії управління (1996). Поряд з цим працював завідуючим відділами в Інституті соціальних та економічних проблем зарубіжних країн НАН України (1980-1992), Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України (1992-2000), а з 2000 р. – головним науковим співробітником ІСЕМВ НАН України (2000-2013) та Інституту всесвітньої історії НАН  України (з 2014 р.). 

Був головою  вчених рад по  захисту дисертацій у ІСЕМВ НАН Україниекспертом ВАК СРСР (1974-1976)  та ВАК України (1998-2004). Підготував 26 кандидатів та докторів наук. У 1994-1997 рр. був керівником міжнародного колективу за проектом ТАСІС «Проблеми лібералізації зовнішньої торгівлі України», а у 1997-1998 рр. виконав проект «Економічні аспекти співробітництва України з НАТО»  за програмою «Наука заради миру» НАТО. Сфера наукових інтересів міжнародні економічні відносини, політичні процеси у пострадянських країнах, зовнішньоекономічні та прикордонні  зв’язки України. Віктор Сергійович Будкін опублікував понад 350 наукових праць, які виходили у Великобританії, Польщі, Росії, США, Швеції та інших країнах.

Світла память про Віктора Сергійовича Будкіна, видатного науковця, організатора науки, педагога, людини з щирим серцем, назавжди залишиться з його учнями та колегами.

Наконечний О.Г., Філіпенко А.С., Базилевич В.Д., Бодров В.Г., Дудченко М.А., Луцишин З.О., Рокоча В.В., Румянцев А.П., Сіденко С.В., Циганов С.А., Шнирков О.І.