Проф. Фридрих-Вильгельм Бах

05.09.1944 – 18.08.2014

 

Президія Академії наук вищої школи України із скорботою повідомляє, що 18 серпня від нас пішов професор, почесний академік АНВШ України  Фрідріх Вільгельм Бах.

Професор Бах очолював Інститут матеріалознавства Ганноверського Університету з 2001 по 2012 роки. В знак високої оцінки його наукової роботи в 2006 році він був обраний членом Академії технічних наук Німеччини, а в 2012 році став професором федеральної землі Нижня Саксонія. Він назавжди залишиться в нашій пам'яті як харизматична особистість, що вміла надихати людей.

Професор Бах дав потужний імпульс німецько-українському науковому співробітництву в галузі обробки металів тиском і матеріалознавства. За останні 15 років було залучено до наукової кооперації десятки наукових співробітників і студентів Національної металургійної академії України та інших вітчизняних наукових установ. У 2007 році його було обрано почесним академіком АНВШ України.

У 1972 році після закінчення Ганноверського технічного університету за напрямом "Технологія матеріалів" Ф.-В. Бах почав працювати в Інституті матеріалознавства як науковий співробітник. У 1978 році йому було присуджено вчений ступінь в галузі плазмової металургії. Потім він керував відділенням "Технології матеріалів" і в 1983 році захистив докторську дисертацію в галузі термічного різання товстостінних деталей. З 1983 по 1997 рік він працював головним інженером Інституту матеріалознавства, а в 1987 році був призначений екстраординарним професором Ганноверського університету. У 1997 році проф. Бах був запрошений на роботу на кафедру технології матеріалів Дортмундського університету. У 2001 році він повернувся до Інститут матеріалознавства як директор. З 2005 по 2010 рік професор Бах працював деканом факультету машинобудування, на роботу якого він зробив вирішальний вплив, поклавши початок багатьом новаторським розробкам. Він був доповідачем численних наукових програм, наприклад, програми в галузі спеціальних досліджень "Технологічна схема виробництва конструкційних деталей прецизійним штампуванням", автором курсу лекцій для аспірантів "Виготовлення, обробка та атестація систем з композиційних матеріалів", а також доповідачем дослідницької групи "Високопродуктивна сполучна техніка для гібридних структур". Професор Бах має видатні заслуги в галузі матеріалознавства та технології матеріалів. Протягом багатьох років він працював як експерт Німецького наукового товариства та робочої групи Об'єднання промислових досліджень "Отто фон Геріке". В 2004 р. він був обраний до Спеціальної колегії Німецького дослідницького товариства "Технологія матеріалів". Крім того, він був головою Наукової робочої групи "Технологія матеріалів", спеціальної групи "Консервація" Товариства ядерної техніки, Спеціального 6-го Комітету Німецького училища цивільної авіації "Особливі способи зварювання й різання" та Опікунської ради Інституту ремісничої техніки Гейнца Піста. Як член правління, Ф.-В. Бах суттєво сприяв розвитку Нижньосаксонського центру прецизійної техніки, Ганноверського виробничо-технічного центру та Клаустальского центру технології матеріалів. За вклад в науку в 2006 році він був удостоєний медалі "Хрест за заслуги на стрічці". У 2009 року Відділенням виробничої техніки Бременського університету було присвоєно почесне звання доктора Honoris causa, а в травні 2009 року – звання доктора Honoris causa факультетом математики, інформатики та машинобудування Клаустальского технічного університету.

З відходом з життя професора Фридриха-Вильгельма Баха ми всі втратили Вченого, Мислителя-новатора, Учителя і Друга.

 

 

 

Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c. Friedrich-Wilhelm Bach

5.09.1944 – 18.08.2014

 

Presidium of Higher Education Academy of Science of Ukraine regrets to inform that on August 18, 2014, the honorary member of our Academy, professor, doctor of science, doctor honoris causa, Friedrich-Wilhelm Bach has passed away.

Professor Bach led the Institute of Materials Science of Hannover University since 2001 to 2012. Owing to his successful scientific work, he has been elected the member of the German Academy of Science and Technology in 2006 and has become professor of Lower Saxony in 2012. We will always remember him as a charismatic personality who could inspire people.

Professor Bach gave a mighty impulse to German-Ukrainian cooperation in the field of metal forming and material science. Dozens of Ukrainian scientific employees and students were involved in that cooperation during last 15 years. Last seven years he took an active part in edition of scientific articles in domestic magazine “Metallurgical and Mining Industry”.

For many decades professor Bach contributed actively to successes of the Institute of Materials Science. In 1972 Fr.-W. Bach, graduated from the Hannover Technical University in direction “Materials Technology” started working at the Institute as a scientific worker. He was nominated the extraordinary professor of the Hannover University in 1987 and in 2001 he came to the Institute of Materials Science as the director. Since 2005 to 2010 professor Bach was the Dean of Machine-building Faculty.

He was the speaker of many coordinated programs, for example in the field of special research “Technological chain for manufacturing of high-efficient construction parts by precision forging”. In addition, he is the author of the course of studies for post-graduated students “Manufacturing, treatment and certification of hybrid materials systems”. He was also the speaker of the research group “High-efficient connection technics for the hybrid structures”. Professor Bach made a great scientific contribution in the field of materials science and materials technology. Many years he worked as the expert for the German Research Society and the Working Group of Industrial Research Society “Otto von Guericke”. He was elected to the Special Collegium of the German Research Society “Materials Technology” in 2004. Beside that, he was the President of the Scientific Working Group “Materials technology”, the Special Group “Conservation” of the Nuclear Technics Society, the Special 6th Committee of the German Civil Aviation School “Special methods of welding and cutting”. He also was the Head of the Trusteeship Council of the Heinz-Piest Handicraft Technics Institute. As the board member, he contributed greatly to development of the Lower Saxony Center of Industrial Technics, Hannover Industrial Technical Center and Clausthal Center of Materials Technology. He was awarded with the “Verdienstkreuz am Bande” medal in 2006 and elected as the honorary member Higher Education Academy of Science of Ukraine in 2007. The Department of Industrial Technics of Bremen University nominated him Doctor of Honoris Causa in April 2009. The Faculty of Mathematics/Informatics and Machine Building of the Clausthal Technical University nominated him Doctor of Honoris Causa in May 2009.

We all lost the Scientist of the great reputation, the Thinker-innovator and Teacher.