На початок

 

 

 

Академія наук вищої школи України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали Конференції АН ВШ України

8 квітня 2006 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ


Проект

 

Порядок денний

Конференції АН ВШ України

8 квітня 2006 року

 

1. Затвердження повноважень академіків, обраних відділеннями в 2006 році.

2. Вручення академічних нагород Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

3. Інформація про роботу Президії АН ВШ України та визначення напрямків роботи Академії на 2006-2007 роки.

4. Інформація Ревізійної комісії.

5. Зміни до Статуту АН ВШУ.

6. Зміни до складу Президії АН ВШУ

7. Різне.

 

 

 

Пропозиції щодо складу робочих органів Конференції АН ВШУ 8 квітня 2006 року:

 

1. Робоча президія:

М.І.Дробноход, П.П.Кононенко, В.І.Чопик, О.І.Чередниченко, А.Г.Погрібний, Г.І.Артемчук.

2. Мандатна комісія:

А.Л.Бойко, Н.О.Вірченко, О.Г.Наконечний, М.В.Стріха, .

3. Лічильна комісія:

І.І.Бейко, О.В.Данченко, І.М.Ляшенко

4.  Редакційна комісія:

Р.П.Зорівчак, Ф.О.Тишко,  О.І.Чередниченко, В.А.Яблонський


Проект

 

Порядок ведення та регламент

Конференції АН ВШ України

8 квітня 2006 року

 

11.00. Відкриття конференції. Ушанування пам’яті членів Президії АН ВШ України В.Зими та В.Шахбазова, які пішли з життя.

                   Президент АН ВШУ М.І.Дробноход.

11.05. Ухвалення порядку денного конференції.

                   Віце-президент АН ВШ О.І.Чередниченко.

11.10. Формування робочих органів конференції.

                   Віце-президент АН ВШУ О.І.Чередниченко.

11.20. Про затвердження повноважень академіків, обраних відділеннями в 2006 році.

                   Головний учений секретар АН ВШУ В.І.Чопик.

11.30. Вручення академічних нагород Володима Великого та Ярослава Мудрого.

                   Президент АН ВШ України М.І.Дробноход

11.45. Інформація про роботу Президії АН ВШУ протягом квітня 2005 – квітня 2006 року та про перспективи дальшої організаційної та наукової розбудови АН ВШУ. Внесення пропозицій щодо змін до Статуту АН ВШУ та до складу Президії АН ВШУ

                   Президент АН ВШУ М.І.Дробноход.

12.25. Інформація Контрольно-ревізійної комісії.

                   Голова КРК М.М.Роженко

12.30. Загальна дискусія (виступ – до 5 хвилин, репліка – до 2 хвилин).

13.30. Затвердження звіту Мандатної комісії.

13.40. Ухвалення рішень Конференції:

- про затвердження повноважень академіків, обраних відділеннями в 2006 році;

- про уточнення списку академіків (дійсних членів) АН ВШ України, обраних у 1992-2006 роках, які беруть участь у роботі наукових віддель Академії;

- про внесення змін і доповнень до Статуту АН ВШУ;

- про внесення змін і доповнень до складу Президії АН ВШУ;

- про ухвалення резолюції Конференції.

14.00. Різне.

14.30. Завершення роботи Конференції.


Проект

УХВАЛА

Конференції АН ВШ України

8 квітня 2006 року

 

Конференція АН ВШ України ухвалила:

1. На підставі п.5.7 Статуту затвердити повноваження академіків (дійсних членів) АН ВШ України, обраних науковими відділеннями в 2006 році (Додаток №1).

2. Інформацію президента АН ВШ України М.І.Дробнохода про роботу Президії АН ВШ України протягом квітня 2005 – квітня 2006 року взяти до відома. Дати позитивну оцінку роботі Президії, скерованій на відродження повномасштабної науково-організаційної структури Академії. Відзначити підвищення рівня ІІІ Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи. Водночас відзначити, що частина наукових та регіональних відділень Академії досі є пасивними, фактично не беруть участі в роботі Академії.

3. Першочерговими напрямками роботи Президії АН ВШ України на 2006-2007 роки вважати:

·        участь у визначенні основних напрямків наукових досліджень у вищих навчальних закладах України шляхлм тіснішої взаємодії з Міністерством освіти та науки України, комітетом Верховної Ради України з питань освіти та науки;

·        обмін інформацією з іншими науковими вітчизняними та зарубіжними організаціями;

·        проводення наукових сесій, з'їздів, конференцій, дальше підвищення науково-організаційного рівня головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи;

·        участь у проведенні Міжнародного конгресу “Українська освіта у світовому просторі” (разом з МОН та Інститутом українознавства);

·        відродження науково-організаційної роботи всіх без винятку наукових та регіональних відділень Академії;

·        видавнича діяльність Академії (видання наукових збірників, щорічників, наукових записок тощо).

4. У відповідності  до Ухвали Конференції АН ВШУ від 23 квітня 2005 року та подання Президії АН ВШ України на підставі п.4.2 Статуту АН ВШУ, який містить вимогу роботи академіка АН ВШУ в одному з наукових відділень Академії, затвердити уточнений перелік дійсних членів (академіків) АН ВШ України, обраних у 1992-2006 роках, які беруть участь у роботі наукових відділень Академії і користуються правами академіків АН ВШ України, визначеними п.4.6 Статуту АН ВШ України (Додаток 2).

5. Підтвердити, що академіки АН ВШ України, які втратили зв’язок з Академією, не беруть участі в роботі її наукових відділень і не сплачують членських внесків, не користуються правами, визначеними п.4.6 Статуту АН ВШ України. Закликати академіків АН ВШ України, які втратили зв’язок з Академією, визначитися зі своїм подальшим членством в Академії шляхом поновлення активної роботи в АН ВШ України, або ж виходу з неї в порядку, передбаченому п.4.2. Статуту Академії.

6. Скасувати Положення про наукові відділення Академії, затверджене Загальними зборами 18 грудня 1999 року як таке, що не відповідає Статуту Академії. Доручити Президії протягом місяця розробити й затвердити нове Положення про наукові відділення Академії.

7. Затвердити Резолюцію Конференції (Додаток 3).

 

Ухвалено 8 квітня 2006 року в м.Києві.


Проект

 

УХВАЛА

Конференції АН ВШ України

8 квітня 2006 року

 

Конференція АН ВШ України ухвалила:

1. На підставі п.5.7 Статуту АН ВШ України внести такі зміни до Статуту:

Доповнити розділ І Статуту п.1.6 такого змісту: “Юридична адреса Академії – м.Київ, вул.Ісаакяна 18;

Доповнити п.3.1 подальшим реченням: “Захищає законні інтереси своїх членів, інших науковців, які працюють у вищих навчальних закладах”.

2. Доручити Президії Академії погодити ці зміни в Міністерстві юстиції України.

 

Президент АН ВШ України                    М.Дробноход

 

 


Проект

УХВАЛА

Конференції АН ВШ України

8 квітня 2006 року

 

Конференція АН ВШ України ухвалила:

1. На підставі п.5.7 Статуту АН ВШ України внести зміни до складу Президії Академії, затвердиви її в складі:

Дробноход Микола Іванович – президент;

Поляков Микола Вікторович – перший віце-президент;

Вірченко Ніна Опанасівна – віце-президент;

Кононенко Петро Петрович – віце-президент;

Тишко Федір Олексійович – віце-президент;

Чередниченко Олександр Іванович– віце-президент;

Чопик Володимир Іванович – головний учений секретар;

Артемчук Галік Ісакович,

Бейко Іван Васильович,

Бойко Анатолій Леонідович,

Бондаренко Михайло Федорович,

Влох Орест Григорович,

Данченко Валентин Миколайович,

Зорівчак Роксолана Петрівна,

Качкан Володимир Атаназійович,

Кирилюк Віктор Павлович,

Костишин Степан Степанович,

Коцан Ігор Ярославович,

Крижанівський Євстахій Іванович,

Ляшенко Ігор Миколайович,

Мінаєв Олександр Анатолійович,

Наконечний Олександр Григорович,

Палій Гордій Кіндратович,

Погрібний Анатолій Григорович,

Сергійчук Володимир Іванович,

Стріха Максим Віталійович,

Ткач Микола Васильович,

Туманов Віктор Андрійович,

Філіпенко Антон Сергійович,

Хіміч Іван Васильович,

Яблонський Валентин Андрійович.

2. У зв’язку з обранням Філіпенка А.С. до складу Президії відповідно до вимог п.5.15 Статуту вивести його зі складу Контрольно-ревізійної комісії.

 
Президент АН ВШ України                    М.Дробноход

Проект

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

Конференції АН ВШ України

8 квітня 2006 року

 

Учасники щорічної Конференції АН ВШ України констатують: минулий рік став роком відродження авторитету Академії, відновлення її організаційної структури. На високому рівні пройшли ІІІ щорічні Академічні читання пам’яті В.І.Стріхи. Вперше після викликаної кризою перерви видано “Наукові записки АН ВШ України”. Роботи академіків АН ВШУ, відзначені академічними нагородами Ярослава Мудрого, свідчать про значний інтелектуальний потенціал Академії й української університетської науки в цілому.

Остаточно знято питання про правовий статус АН ВШУ. Судовим рішенням, що набуло законної сили, М.І.Дробнохода визнано єдиним законним президентом Академії, обраним легітимними Загальними зборами 17 квітня 2004 року.

Все це дозволяє Академії впевнено дивитися в майбутнє й підійти наступного року до свого 15-річчя по-справжньому зміцнілою й авторитетною. Учасники Конференції закликають усіх академіків і почесних академіків своєю щоденною науковою і педагогічною працею, принциповою громадянською позицією зміцювати вагу Академії в українському суспільстві.

Водночас  ми закликаємо всіх науковців усвідомити: в правовому полі України існує тільки одна Академія наук вищої школи України на чолі з легітимно обраним керівництвом, визнана усіма державними органами. Подальші спроби окремих осіб використати  її назву є незаконними і мають характер кримінального діяння, що буде переслідуватися в судовому порядку.

Конференція доводить до відома наукової громадськості, що всі дипломи академіків і почесних академіків АН ВШУ, лауреатів академічних нагород, видані упродовж 2002-2006 років за підписом виключеного з Академії М.Дубини, щодо якого прокуратурою порушено кримінальну справу за фактами шахрайства й підробки документів, є нечинними.

Конференція АН ВШУ з тривогою констатує: попри окремі позитивні зрушення, минулий рік не став роком повномасштабного відродження української науки й вищої освіти. Водночас ми переконані: лише на основі потужної національної науки й освіти можливий прорив України до високотехнологічного суспільства з високим рівнем добробуту.

Тому ми закликаємо Уряд України, який буде створено Верховною Радою У скликання, зробити освіту й науку реальними пріоритетами своєї діяльності. Освіта й наука потребують не лише належного фінансування, але й продуманих реформ, які передбачатимуть посилення демократичних засад їх організації, перехід до фінансування науково-технологічних розробок переважно на основі відкритого конкурсу (з одночасним збереженням базового фінансування для утримання провідних наукових закладів), зближення академічної й університетської науки, дальшу інтеграцію українських учених в міжнародний науковий процес, підвищення соціального статусу викладача та науковця.

Зі свого боку АН ВШ України, яка об’єднує провідних науковців, що працюють у вищих навчальних закладах, готова стати надійним партнером держави у виробленні та здійсненні такої реформи, у проведенні збалансованої, по-справжньому національної політики в сфері освіти й науки.

Ухвалено 8 квітня 2006 року в м.Києві.

 

 

На початок