На початок

 

Відбулася конференція АН ВШ України

 

8 квітня 2006 року в залі Національного лінгвістичного університету пройшла щорічна Конференція АН ВШ України, на яку прибули 59 академіків – представників наукових відділень Академії.

При відкритті Конференції президент АН ВШ України М.І.Дробноход запропонував присутнім вшанувати пам’ять визначних українських учених, членів Президії Академії Валентина Леонідовича Зими та Валерія Гайовича Шахбазова, які пішли з життя.

Потому М.І.Дробноход привітав членів Академії, які отримали упродовж року високі державні нагороди й почесні звання на відзнаку їхньої праці на благо української освіти й науки, і насамперед А.Г.Погрібного, вшанованого Національною премією України ім.Т.Шевченка.

Головний учений секретар Академії В.І.Чопик поінформував про хід чергових виборів до АН ВШУ, представив обраних відділеннями академіків. У 2006 році новими дійсними членами АН ВШУ стали М.Д.Годлевський та Ф.Г.Гаращенко (відд. інформ. і пр. мат.); В.М.Бровдій (відд. біології та хімії); А.М.Овчарук та Т.А.Манько (відд. металургії); В.І.Карабан (відд. філології та мистецтв.); М.Т.Корнійчук та Г.Л.Кулініч (відд. математики); Г.Б.Філімоніхін (відд. загальнотехнічне); В.І.Шевченко, М.П.Недюха та В.С.Ідзьо (відд. українознавства); В.М.Нижник (відд. економіки); Г.М.Калиновський (відд. аграрне). Конференція одноголосно затвердила повноваження новообраних академіків.

Президент АН ВШУ М.І.Дробноход вручив академічні нагороди 2006 року. Нагороду Володимира Великого за визначний внесок у розвиток вищої освіти в Україні отримав академік, ректор Національного лінгвістичного університету Г.І.Артемчук. Нагородою Ярослава Мудрого за визначні досягнення на ниві української науки відзначено М.Ю.Макарчука, А.В.Калуєва, М.С.Мірошниченка, С.О.Костеріна, Ю.І.Прилуцького, В.А.Гладких, А.М.Гончарука, Ю.С.Пройдака, А.В.Анісімова, М.В.Демчука, Г.Н.Климка, П.М.Гудивока, В.А.Яблонського.

У інформації про роботу Президії АН ВШУ протягом квітня 2005 – квітня 2006 року та про перспективи дальшої організаційної та наукової розбудови АН ВШУ президент АН ВШУ М.І.Дробноход відзначив здобутки та пріоритетні напрямки роботи Академії, які зафіксовано в документах конференції. Зокрема, на високому рівні проведено Треті щорічні академічні читання імені В.І.Стріхи, відновлено видання “Наукових записок” Академії. АН ВШУ (разом з МОН та Інститутом українознавства) стала одним із організаторів Міжнародного конгресу “Українська освіта у світовому просторі”, який має відбутися в жовтні поточного року.

Водночас М.І.Дробноход констатував: на жаль, минулий рік не став роком прориву в сфері науки й освіти. Державне будівництво досі не має належного інтелектуального забезпечення. Кризові явища в сфері вищої освіти сягнули такого рівня, що ряд держав “третього світу” сьогодні вже відмовляються від підготовки своїх студентів в Україні.

То ж поки освіта і наука не стануть безумовними державними пріоритетами, Україна ніколи не отримає статусу високоінтелектуальної, високотехнологічної держави, спроможної претендувати на місце серед найрозвиненіших країн світу. Обов’язок членів Академії – донести цю думку до правлячих еліт і до всього суспільства.

І насамкінець М.І.Дробноход наголосив: робота АН ВШ України була ускладнена наявністю віртуальної шахрайської структури на чолі з виключеним торік з Академії М.Дубиною. Але сьогодні вже є судове рішення, яке набуло законної сили, де однозначно визнано законним президента Академії М.Дробнохода, обраного легітимними загальними зборами 17 квітня 2004 року. Це рішення вже не може бути оскаржене. А проти самого М.Дубини прокуратура порушила кримінальну справу за фактом шахрайства і підробки документів.

          Голова КРК М.М.Роженко надав інформацію про стан фінансів Академії,  підкресливши: нецільового використання коштів не виявлено.

У загальній дискусії взяли участь, академіки А.Г.Погрібний, А.В.Фурман, В.І.Стеблюк, І.В.Бейко, М.В.Стріха, П.П.Кононенко, В.А.Яблонський. Вони торкаються різних аспектів розвитку освіти й науки в Україні, стану й перспектив АН ВШ України. За результатами обговорення було прийнято ухвалу та резолюцію Конференції, та зміни до Статуту, які передбачають включення до основних напрямків діяльності Академії захисту законних інтересів її членів, усіх науковців вищої школи України.

На пропозицію М.І.Дробнохода Конференція внесла часткові зміни до складу Президії. Це зумовлено тим, що з моменту Зборів 2004 року з життя пішли, на жаль, уже четверо членів Президії – В.Д.Сікора, Ю.І.Чутов, В.Л.Зима, В.Г.Шахбазов. Тому складу Президії введено А.І.Філіпенка (як відповідального за міжнародні зв’язки) та Я.І.Коцана (як відповідального за роботу регіональних центрів).

На цьому Конференція АН ВШУ завершила свою роботу.

 

 

 

УХВАЛА

Конференції АН ВШ України

8 квітня 2006 року

 

Конференція АН ВШ України ухвалила:

1. На підставі п.5.7 Статуту затвердити повноваження академіків (дійсних членів) АН ВШ України, обраних науковими відділеннями в 2006 році (Додаток №1).

2. Інформацію президента АН ВШ України М.І.Дробнохода про роботу Президії АН ВШ України протягом квітня 2005 – квітня 2006 року взяти до відома. Дати позитивну оцінку роботі Президії, скерованій на відродження повномасштабної науково-організаційної структури Академії. Відзначити підвищення рівня ІІІ Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи. Водночас відзначити, що частина наукових та регіональних відділень Академії досі є пасивними, фактично не беруть участі в роботі Академії.

3. Першочерговими напрямками роботи Президії АН ВШ України на 2006-2007 роки вважати:

·        участь у визначенні основних напрямків наукових досліджень у вищих навчальних закладах України шляхом тіснішої взаємодії з Міністерством освіти та науки України, комітетом Верховної Ради України з питань освіти та науки;

·        обмін інформацією з іншими науковими вітчизняними та зарубіжними організаціями;

·        проведення наукових сесій, з'їздів, конференцій, дальше підвищення науково-організаційного рівня головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи;

·        участь у проведенні Міжнародного конгресу “Українська освіта у світовому просторі” (разом з МОН та Інститутом українознавства);

·        відродження науково-організаційної роботи всіх без винятку наукових та регіональних відділень Академії;

·        видавнича діяльність Академії (видання наукових збірників, щорічників, наукових записок тощо).

4. У відповідності  до Ухвали Конференції АН ВШУ від 23 квітня 2005 року та подання Президії АН ВШ України на підставі п.4.2 Статуту АН ВШУ, який містить вимогу роботи академіка АН ВШУ в одному з наукових відділень Академії, затвердити уточнений перелік дійсних членів (академіків) АН ВШ України, обраних у 1992-2006 роках, які беруть участь у роботі наукових відділень Академії і користуються правами академіків АН ВШ України, визначеними п.4.6 Статуту АН ВШ України (Додаток 2).

5. Підтвердити, що академіки АН ВШ України, які втратили зв’язок з Академією, не беруть участі в роботі її наукових відділень і не сплачують членських внесків, не користуються правами, визначеними п.4.6 Статуту АН ВШ України. Закликати академіків АН ВШ України, які втратили зв’язок з Академією, визначитися зі своїм подальшим членством в Академії шляхом поновлення активної роботи в АН ВШ України, або ж виходу з неї в порядку, передбаченому п.4.2. Статуту Академії.

6. Скасувати Положення про наукові відділення Академії, затверджене Загальними зборами 18 грудня 1999 року як таке, що не відповідає Статуту Академії. Доручити Президії протягом місяця розробити й затвердити нове Положення про наукові відділення Академії.

7. Запропонувати регіональним відділенням Академії звернутися до обласних державних адміністрацій з пропозицією створити консультативно-дорадчі ради з питань розвитку науки й вищої освіти задля більш повного використання наукового потенціалу ВНЗ.

8. Затвердити Резолюцію Конференції (Додаток 3).

 

Ухвалено 8 квітня 2006 року в м.Києві 

 

 

УХВАЛА

Конференції АН ВШ України

8 квітня 2006 року

 

Конференція АН ВШ України ухвалила:

1. На підставі п.5.7 Статуту АН ВШ України внести зміни до складу Президії Академії, затвердиви її в складі:

Дробноход Микола Іванович – президент;

Поляков Микола Вікторович – перший віце-президент;

Вірченко Ніна Опанасівна – віце-президент;

Кононенко Петро Петрович – віце-президент;

Тишко Федір Олексійович – віце-президент;

Чередниченко Олександр Іванович– віце-президент;

Чопик Володимир Іванович – головний учений секретар;

Артемчук Галік Ісакович,

Бейко Іван Васильович,

Бойко Анатолій Леонідович,

Бондаренко Михайло Федорович,

Влох Орест Григорович,

Данченко Валентин Миколайович,

Зорівчак Роксолана Петрівна,

Качкан Володимир Атаназійович,

Кирилюк Віктор Павлович,

Костишин Степан Степанович,

Коцан Ігор Ярославович,

Крижанівський Євстахій Іванович,

Ляшенко Ігор Миколайович,

Мінаєв Олександр Анатолійович,

Наконечний Олександр Григорович,

Палій Гордій Кіндратович,

Погрібний Анатолій Григорович,

Сергійчук Володимир Іванович,

Стріха Максим Віталійович,

Ткач Микола Васильович,

Туманов Віктор Андрійович,

Філіпенко Антон Сергійович,

Хіміч Іван Васильович,

Яблонський Валентин Андрійович.

2. У зв’язку з обранням Філіпенка А.С. до складу Президії відповідно до вимог п.5.15 Статуту вивести його зі складу Контрольно-ревізійної комісії.

 

Президент АН ВШ України                                      М.Дробноход

 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

Конференції АН ВШ України

8 квітня 2006 року

 

Учасники щорічної Конференції АН ВШ України констатують: минулий рік став роком відродження авторитету Академії, відновлення її організаційної структури. На високому рівні пройшли ІІІ щорічні Академічні читання пам’яті В.І.Стріхи. Вперше після викликаної кризою перерви видано “Наукові записки АН ВШ України”. Роботи академіків АН ВШУ, відзначені академічними нагородами Ярослава Мудрого, свідчать про значний інтелектуальний потенціал Академії й української університетської науки в цілому.

Остаточно знято питання про правовий статус АН ВШУ. Судовим рішенням, що набуло законної сили, М.І.Дробнохода визнано єдиним законним президентом Академії, обраним легітимними Загальними зборами 17 квітня 2004 року.

Все це дозволяє Академії впевнено дивитися в майбутнє й підійти наступного року до свого 15-річчя по-справжньому зміцнілою й авторитетною. Учасники Конференції закликають усіх академіків і почесних академіків своєю щоденною науковою і педагогічною працею, принциповою громадянською позицією зміцювати вагу Академії в українському суспільстві.

Водночас  ми закликаємо всіх науковців усвідомити: в правовому полі України існує тільки одна Академія наук вищої школи України на чолі з легітимно обраним керівництвом, визнана усіма державними органами. Подальші спроби окремих осіб використати  її назву є незаконними і мають характер кримінального діяння, що буде переслідуватися в судовому порядку.

Конференція доводить до відома наукової громадськості, що всі дипломи академіків і почесних академіків АН ВШУ, лауреатів академічних нагород, видані упродовж 2002-2006 років за підписом виключеного з Академії М.Дубини, щодо якого прокуратурою порушено кримінальну справу за фактами шахрайства й підробки документів, є нечинними.

Конференція АН ВШУ з тривогою констатує: попри окремі позитивні зрушення, минулий рік не став роком повномасштабного відродження української науки й вищої освіти. Водночас ми переконані: лише на основі потужної національної науки й освіти можливий прорив України до високотехнологічного суспільства з високим рівнем добробуту.

Тому ми закликаємо Уряд України, який буде створено Верховною Радою У скликання, зробити освіту й науку реальними пріоритетами своєї діяльності. Освіта й наука потребують не лише належного фінансування, але й продуманих реформ, які передбачатимуть посилення демократичних засад їх організації, перехід до фінансування науково-технологічних розробок переважно на основі відкритого конкурсу (з одночасним збереженням базового фінансування для утримання провідних наукових закладів), зближення академічної й університетської науки, дальшу інтеграцію українських учених в міжнародний науковий процес, підвищення соціального статусу викладача та науковця. Водночас Уряд і, зокрема, Міністерство освіти й науки повинні виявити значно більше вимогливості в питанні ліцензування ВНЗ, скасувати ліцензії тих навчальних закладів, де рівень освіти не відповідає державним стандартам.

Зі свого боку АН ВШ України, яка об’єднує провідних науковців, що працюють у вищих навчальних закладах, готова стати надійним партнером держави у виробленні та здійсненні такої реформи, у проведенні збалансованої, по-справжньому національної політики в сфері освіти й науки.

 

Ухвалено 8 квітня 2006 року в м.Києві 

 

 

На початок