На початок

 

Протокол

Конференції АН ВШ України

23 квітня 2005 року

Зал Міжрегіональної академії управління персоналом

 

11.00. Відкриття конференції.

 

          Президент АН ВШУ М.І.Дробноход. Вельмишановні колеги!

Протягом 2004 року Президія провела анкетування всіх академіків. З них наразі 260 працюють в наукових відділеннях академії. На підставі цього Президія  у відповідності до вимог нашого чинного Статуту, погодженого Мінюстом 2 червня минулого року, затвердила новий склад відділень. Підкреслю – цей список відкритий, ми запрошуємо всіх академіків до активної співпраці.

На підставі Статуту АН ВШ України цього року вирішено провести Конференцію з представництвом не менше половини членів відділень. Таким чином кворум для початку нашої роботи згідно зі статутом складає половину від 131, тобто 66 академіків. Водночас вирішено запросити до участі в Конференції всіх членів наукових відділень Академії, і всім їм надати статус повноправних учасників конференції.

На цей момент учасниками конференції зареєструвалися більше ста  академіків. Маємо підстави розпочати роботу конференції.

Протягом минулого року з життя пішли визначні українські вчені, члени нашої Академії Веніамін Дмитрович Сікора, Юрій Іванович Чутов, Володимир Юлійович Сливка. Прошу вшанувати їхню пам’ять.

Для ведення конференції потрібно обрати робочу президію. До складу президії пропонується  обрати М.І.Дробнохода, П.П.Кононенка, В.А.Яблонського, В.І.Чопика. Водночас до президії запрошую академіка НАН України, голову підкомітету з питань науки комітету з освіти й науки ВР України К.М.Ситника. Хто за? Одноголосно.

Нам необхідно затвердити порядок денний і утворити робочі органи конференції. Пропозиції роздано всім учасникам Конференції. Пропоную підтримати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно.

Слово для інформації про вибори академіків у 2005 році згідно з порядком денним надається Головному ученому секретарю В.І.Чопику.

 

11.20. Про вибори академіків у наукових відділеннях в 2005 році.

 

          Головний учений секретар АН ВШУ В.І.Чопик. Інформує про хід виборчої кампанії, представляє обраних відділеннями академіків та почесних академіків.

 

М.І.Дробноход. Щоб ухвалювати дальші рішення, нам треба заслухати й ухвалити звіт Мандатної комісії.

 

11.30. Інформація мандатної комісії. Затвердження протоколу мандатної комісії.

 

О.Г.Наконечний.  Зачитує:

Протокол №1

Засідання мандатної комісії

Конференції АН ВШ України

23 квітня

 

Присутні: Н.О.Вірченко, О.Г.Наконечний, М.В.Стріха, В.Г.Шахбазов.

Слухали: про обрання голови і секретаря комісії.

Ухвалили: обрати головою комісії О.Г.Наконечного,  секретарем – Н.О.Вірченко.

За – 4, проти – 0, утрималось – 0.

 

Підписи членів комісії        Н.О.Вірченко,
                                               О.Г.Наконечний,
                                               М.В.Стріха,
                                               В.Г.Шахбазов

 

                Пропоную затвердити.

          М.І.Дробноход. Хто за? Проти? Утримався? Затверджено одноголосно.

               

О.Г.Наконечний: Зачитує:

 

 

Протокол №2

Засідання мандатної комісії

Конференції АН ВШ України

23 квітня

 

Мандатна комісія встановила: всього дійсними членами АН ВШ України на сьогодні є 484 академіки. З них 260 висловили бажання працювати в наукових відділеннях академії, на підставі цього Президія АН ВШУ у відповідності до п.5.12 Статуту АН ВШУ затвердила склад відділень.

На підставі п.5.8 Статуту АН ВШУ Президія ухвалила провести 23 квітня ц.р. Конференцію з представництвом не менше половини членів відділень. Таким чином кворум для роботи Конференції згідно з п.5.8 Статуту складає половину від 131, тобто 66 академіків. Водночас Президією вирішено запросити до участі в Конференції всіх членів наукових відділень Академії і всім їм надати статус повноправних учасників конференції.

Учасниками конференції зареєструвалися 103 академіки – представники відділень. Тому на підставі 5.8 Статуту Мандатна комісія ухвалила вважати Конференцію правочинною.

Мандатна комісія також ухвалила просити Конференцію надати всім академікам, обраним відділеннями в 2005 році, після затвердження їхніх повноважень на підставі п.5.7. Статуту, статус повноправних учасників Конференції.

За – 4, проти – 0, утрималось – 0.

 

Голова комісії                                        О.Г.Наконечний

Секретар комісії                                     Н.О.Вірченко

 

Пропоную затвердити.

 

          М.І.Дробноход. Хто за? Проти? Утримався? Затверджено одноголосно.

Тепер можемо затвердити повноваження академіків, обраних відділеннями в 2005 році. Є пропозиція голосувати списком. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно.

Була пропозиція мандатної комісії ухвалити рішення про надання новообраним академікам статусу повноправних учасників Конференції. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно.

 

Відбувається вручення дипломів новообраним академікам (вручають М.Дробноход та В.Чопик).

 

11.50. Вручення академічних нагород Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

Вручає президент АН ВШ України М.І.Дробноход.

Виступ лауреата нагороди Володимира Великого, академіка НАН України голови підкомітету з питань науки комітету з освіти й науки ВР України К.М.Ситника, який дякує Академії за нагороду.

 

12.15. Інформація про роботу Президії АН ВШУ протягом квітня 2004 – квітня 2005 року та про перспективи дальшої організаційної та наукової розбудови АН ВШУ.

 

          Президент АН ВШУ М.І.Дробноход.  Наші здобутки: постійно працювала президія, обрана зборами 17 квітня 2004 року. Проведено 7 засідань Президії, що відповідає статутній нормі – 1 раз на 2 місяці. Регулярно засідало Бюро Президії.

Зареєстровано в Мінюсті нову редакцію Статуту, що повністю знімає питання про те, хто сьогодні вправі представляти Академію. У нас – всі реєстраційні документи, рахунок, печатка. 

Президією затверджено (на підставі анкетування) новий склад наукових відділень.

Відновлено роботу більшості наукових і регіональних відділень. Проведено (вперше з 2002 року) легітимні вибори й нагородження відзнаками Володимира Великого і Ярослава Мудрого.

Проведено Другі щорічні наукові читання імені В.І.Стріхи.

Нам не вдалося: відродити видавничу діяльність, організувати сайт в Інтернеті.

Причина – розкольницька діяльність Дубини, яка відволікала багато сил.

Дальші пріоритети – окреслено в проекті ухвали й резолюції:

·        участь у визначенні основних напрямків науково-освітньої політики держави та пріоритетів наукових досліджень у вищих навчальних закладах України шляхом тіснішої взаємодії з Міністерством освіти та науки України, комітетом Верховної Ради України з питань освіти та науки;

·        обмін інформацією з іншими науковими вітчизняними та зарубіжними організаціями;

·        проведення наукових сесій, з'їздів, конференцій, дальше підвищення науково-організаційного рівня головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи;

·        відродження повноцінної науково-організаційної роботи всіх без винятку наукових та регіональних відділень Академії;

·        відродження видавничої діяльності Академії (відновлення наукових збірників, щорічників, наукових записок тощо).

Для остаточного врегулювання ситуації Президія пропонує:

- У відповідності  до подання Президії АН ВШ України на підставі п.4.2 Статуту АН ВШУ, який містить вимогу роботи академіка АН ВШУ в одному з наукових відділень Академії, затвердити список дійсних членів (академіків) АН ВШ України, обраних у 1992-2002 роках та в 2005 році, які беруть участь у роботі наукових відділень Академії і користуються правами академіків АН ВШ України, визначеними п.4.6 Статуту АН ВШ України. Список, якщо є потреба, можемо зачитати.

- Встановити, що академіки АН ВШ України, які втратили зв’язок з Академією, не беруть участі в роботі її наукових відділень і не сплачують членських внесків, не користуються правами, визначеними п.4.6 Статуту АН ВШ України. Закликати академіків АН ВШ України, які втратили зв’язок з Академією, визначитися зі своїм подальшим членством в Академії шляхом поновлення активної роботи в АН ВШ України, або ж виходу з неї в порядку, передбаченому п.4.2. Статуту Академії.

- За постійне грубе невиконання норм Статуту АН ВШ України, здійснення вчинків, які завдали Академії значної моральної та матеріальної шкоди, на підставі п.4.7 Статуту Академії виключити Дубину М.І. з числа дійсних членів Академії й позбавити його звання академіка.

Всі ці положення знайшли відображення в проекті ухвали.

Вам також Президія пропонує проекти двох резолюцій. Одна окреслює роль Академії на сучасному етапі. Інша стосується мовних питань.

Провідні учені України, які працюють у вищих навчальних закладах нашої держави, у переважній більшості ясно усвідомлювали необхідність демократичних змін. Тому Академія наук вищої школи України брала активну участь у суспільно-політичних процесах, які відбувалися наприкінці 2004 року. Ще напередодні першого туру президентських виборів Президія АН ВШУ у спеціальній заяві засудила факти тиску на студентів і викладачів ВНЗ з метою змусити їх голосувати за кандидата від тодішньої влади. А після фальсифікації результатів другого туру президентських виборів багато академіків АН ВШ України  взяли безпосередню участь у подіях “помаранчевої революції”.

Вони зробили це, зокрема, й тому, що повірили: освіта і наука стануть безумовними пріоритетами нової демократичної влади, а Україна відтак отримає статус високоінтелектуальної, високотехнологічної держави, спроможної претендувати на місце серед найрозвиненіших країн світу.

На жаль, перші кроки нової влади щодо освіти й науки викликають у нас обґрунтовану тривогу. Не лише серед вищих посадових осіб Секретаріату Президента й Уряду, а й серед їхніх радників знову не виявилося визнаних в Україні й світі вчених. Міністерство освіти й науки України досі не запропонувало громадськості чіткої концепції того, якою ж буде українська освіта майбутнього, на які принципи вона спиратиметься. Підготовка до приєднання України до Болонського процесу відбувається келійно, без залучення широкого професорського загалу, а відтак існує ризик того, що Україна, не отримавши всіх можливих переваг від стандартизації, водночас не зуміє нейтралізувати пов’язаних із цим викликів для сформованої національної системи вищої освіти. Все це призводить до поглиблення кризи української освіти й науки.

Переконаний: учені сьогодні повинні стати не лише творцями нових знань та ретрансляторами цих знань для нових поколінь. Вони водночас мають стати для нової влади експертами з усіх найзначущіших суспільно-політичних та соціально-економічних питань. АН ВШ України зі свого боку готова до постійного діалогу з владними інституціями в рамках експертних рад, “круглих столів”, науково-методичних комісій  тощо. Водночас ми закликаємо владні інституції широко використати значний інтелектуальний потенціал АН ВШУ. 

Переконаний: лише в тісному взаємозв’язку нової влади й національної науки можна реалізувати високі програмні цілі Президента України Віктора Ющенка та Уряду, очолюваного Юлією Тимошенко.

 

12.35. Інформація Контрольно-ревізійної комісії.

 

          Голова КРК М.М.Роженко: Надає інформацію про стан фінансів Академії. Підкреслює: нецільового використання коштів не виявлено.

 

12.40. Загальна дискусія.

 

У загальній дискусії беруть участь академік НАН України, голова підкомітету з питань науки комітету з освіти й науки ВР України К.М.Ситник, академіки А.Г.Погрібний, О.Г.Влох, І.В.Хіміч, А.В.Фурман, А.Л.Бойко, І.В.Бейко, В.Г.Шахбазов, П.П.Кононенко, В.А.Яблонський. Вони торкаються різних аспектів розвитку освіти й науки в Україні, стану й перспектив АН ВШ України.

 

14.30. Ухвалення рішень Конференції.

 

М.І.Дробноход. Вам роздано проекти ухвали та резолюцій конференції. Хто за те, щоб прийняти за основу? Одноголосно. Які є поправки?

 

О.І.Чередниченко. Є пропозиція в резолюції вказати на невиконання вимог акредитації ВНЗ, внаслідок чого в багатьох із них взагалі не ведеться наукова робота.

 

К.М.Ситник. У мене є пропозиція: від імені конференції звернутися до Президента, щоб він зробив академіка Погрібного своїм радником з питань української мови.

 

М.І.Дробноход. Хто за те, щоб прийняти в цілому з урахуванням поправки? Проти? Утримався? Одноголосно.

 

14.50. Різне.

 

П.П.Кононенко. Інформує про нові напрямки наукової роботи в інституті українознавства МОН України, вітає М.І.Дробнохода з його 65-річчям.

 

15.00. Завершення роботи Конференції.

 

 

 

Президент АН ВШ України                      М.І.Дробноход

 

Головний учений секретар

АН ВШ України                                          В.І.Чопик

 


Додатки:

 

Порядок денний

Конференції АН ВШ України

23 квітня 2005 року

 

1. Затвердження повноважень академіків, обраних відділеннями в 2005 році.

2. Вручення академічних нагород Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

3. Інформація про роботу Президії АН ВШ України та визначення напрямків роботи Академії на 2005-2006 роки.

4. Інформація Ревізійної комісії.

5. Різне.

 

 

Склад робочих органів Конференції:

 

1. Робоча президія:

М.І.Дробноход, П.П.Кононенко, В.І.Чопик, В.А.Яблонський.

2. Мандатна комісія:

Н.О.Вірченко, О.Г.Наконечний, М.В.Стріха, В.Г.Шахбазов.

3. Лічильна комісія:

І.В.Бейко, О.В.Данченко, В.Л.Зима, І.М.Ляшенко

4.  Редакційна комісія:

Р.П.Зорівчак, Ф.О.Тишко,  В.І.Сергійчук, О.І.Чередниченко.

 

 

УХВАЛА

Конференції АН ВШ України

23 квітня 2005 року

 

Конференція АН ВШ України ухвалила:

1. На підставі п.5.7 Статуту затвердити повноваження академіків (дійсних членів) АН ВШ України, обраних науковими відділеннями в 2005 році (Додаток №1).

2. Інформацію президента АН ВШ України М.І.Дробнохода про роботу Президії АН ВШ України протягом квітня 2004 – квітня 2005 року взяти до відома. Дати позитивну оцінку роботі Президії, скерованій на відродження повномасштабної науково-організаційної структури Академії. Водночас відзначити, що частина наукових та регіональних відділень Академії досі є пасивними, фактично не беруть участі в роботі Академії.

3. Першочерговими напрямками роботи Президії АН ВШ України на 2005-2006 роки вважати:

·        участь у визначенні основних напрямків науково-освітньої політики держави та пріоритетів наукових досліджень у вищих навчальних закладах України шляхом тіснішої взаємодії з Міністерством освіти та науки України, комітетом Верховної Ради України з питань освіти та науки;

·        обмін інформацією та створення спільних наукових програм разом із іншими науковими вітчизняними та зарубіжними організаціями;

·        проведення наукових сесій, з'їздів, конференцій, дальше підвищення науково-організаційного рівня головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи;

·        відродження повноцінної науково-організаційної роботи всіх без винятку наукових та регіональних відділень Академії;

·        відродження видавничої діяльності Академії (відновлення наукових збірників, щорічників, наукових записок тощо).

4. У відповідності  до подання Президії АН ВШ України на підставі п.4.2 Статуту АН ВШУ, який містить вимогу роботи академіка АН ВШУ в одному з наукових відділень Академії, затвердити список дійсних членів (академіків) АН ВШ України, обраних у 1992-2002 роках та в 2005 році, які беруть участь у роботі наукових відділень Академії і користуються правами академіків АН ВШ України, визначеними п.4.6 Статуту АН ВШ України (Додаток 2).

5. Встановити, що академіки АН ВШ України, які втратили зв’язок з Академією, не беруть участі в роботі її наукових відділень і не сплачують членських внесків, не користуються правами, визначеними п.4.6 Статуту АН ВШ України. Закликати академіків АН ВШ України, які втратили зв’язок з Академією, визначитися зі своїм подальшим членством в Академії шляхом поновлення активної роботи в АН ВШ України, або ж виходу з неї в порядку, передбаченому п.4.2. Статуту Академії.

6. За постійне грубе невиконання норм Статуту АН ВШ України, здійснення вчинків, які завдали Академії значної моральної та матеріальної шкоди, на підставі п.4.7 Статуту Академії виключити Дубину М.І. з числа дійсних членів Академії й позбавити його звання академіка.

7. Затвердити Резолюції Конференції (Додаток 3).

 

Ухвалено 23 квітня 2005 року в м.Києві 

 

 

 

Список академіків (дійсних членів) АН ВШ України,

обраних науковими відділеннями в 2005 році

 

Список дійсних членів (академіків) АН ВШ України, обраних у 1992-2002 роках та в 2005 році, які беруть участь у роботі наукових відділень Академії і користуються правами академіків АН ВШ України, визначеними п.4.6 Статуту АН ВШ України

 

 

 

 

ПІДСУМКОВА РЕЗОЛЮЦІЯ

Конференції АН ВШ України

23 квітня 2005 року

 

Провідні учені України, які працюють у вищих навчальних закладах нашої держави, у переважній більшості ясно усвідомлювали необхідність демократичних змін. Тому Академія наук вищої школи України брала активну участь у суспільно-політичних процесах, які відбувалися наприкінці 2004 року. Ще напередодні першого туру президентських виборів Президія АН ВШУ у спеціальній заяві засудила факти тиску на студентів і викладачів ВНЗ з метою змусити їх голосувати за кандидата від тодішньої влади. А після фальсифікації результатів другого туру президентських виборів багато академіків АН ВШ України на чолі з її президентом М.І.Дробноходом взяли безпосередню участь у подіях “помаранчевої революції”.

Вони зробили це, зокрема, й тому, що повірили: освіта і наука стануть безумовними пріоритетами нової демократичної влади, а Україна відтак отримає статус високоінтелектуальної, високотехнологічної держави, спроможної претендувати на місце серед найрозвиненіших країн світу.

На жаль, перші кроки нової влади щодо освіти й науки викликають у нас обґрунтовану тривогу. Не лише серед вищих посадових осіб Секретаріату Президента й Уряду, а й серед їхніх радників знову не виявилося визнаних в Україні й світі вчених. Міністерство освіти й науки України досі не запропонувало громадськості чіткої концепції того, якою ж буде українська освіта майбутнього, на які принципи вона спиратиметься. Підготовка до приєднання України до Болонського процесу відбувається келійно, без залучення широкого професорського загалу, а відтак існує ризик того, що Україна, не отримавши всіх можливих переваг від стандартизації, водночас не зуміє нейтралізувати пов’язаних із цим викликів для сформованої національної системи вищої освіти. Девальвуються вимоги до ліцензування та акредитації ВНЗ, значна частина яких не проводить нині наукових досліджень. Усе це призводить до поглиблення кризи української освіти й науки.

Академія наук вищої школи України переконана: учені сьогодні повинні стати не лише творцями нових знань та ретрансляторами цих знань для нових поколінь. Вони водночас мають стати для нової влади експертами з усіх найзначущіших суспільно-політичних та соціально-економічних питань. АН ВШ України зі свого боку готова до постійного діалогу з владними інституціями в рамках експертних рад, “круглих столів”, науково-методичних комісій  тощо. Водночас ми закликаємо владні інституції широко використати значний інтелектуальний потенціал АН ВШУ. 

Ми переконані: лише в тісному взаємозв’язку нової влади й національної науки можна реалізувати високі програмні цілі Президента України Віктора Ющенка та Уряду, очолюваного Юлією Тимошенко.

 

Ухвалено 23 квітня 2005 року в м.Києві 

 

 

 

Резолюція

Конференції Академії наук вищої школи України

„Про мовну ситуацію в Україні”

 

 

Українська держава, виконуючи свої міжнародні зобов’язання, ратифікувала Європейську хартію регіональних мов і мов меншин. Ст. 10 Конституції України захищає статус російської мови та усіх інших етнічних мов, забезпечуючи їм право на вільний розвиток і функціонування, що передбачено також чинним законодавством про мовні відносини.

Натомість в Україні не виконується конституційне положення про державний статус української мови, не забезпечується її переважне функціонування у трьох ключових сферах – державного управління, освіти і науки та масової інформації. Немає жодних сумнівів, що мовні відносини в Україні потребують удосконалення та подальшого законодавчого регулювання, так само як і інструментів втілення державної мовної політики у життя. Однак подібне регулювання можливе лише на основі вироблення чіткої концепції етномовної політики, яка б відповідала національним інтересам України. Відсутність такої концепції призвела до того, що сьогодні у Верховній Раді зареєстровано 14 законопроектів з мовного питання, що засвідчує про великий різнобій думок у цій сфері.

Утім неупереджений погляд на проблему дозволяє зробити висновок, що будь-яке поспішне втручання у сферу мовних відносин, тим більше, коли воно пов’язане з очікуваними політичними подіями, може завдати шкоди національним інтересам України.

Досвід демократичних країн світу переконує, що юридичний захист мов етнічних меншин, регіональних мов та мов міжнародного спілкування ніколи не переступає межі, за якою може постати загроза національно-державній єдності. Абсолютна більшість держав світу є одномовними на конституційному рівні, причому серед них є не тільки унітарні, а й федеративні держави з однією офіційною мовою (Бразилія, Росія, США). Академія наук вищої школи України звертається до Президента, Верховної Ради і Кабінету Міністрів України із вимогою забезпечити неухильне виконання чинного законодавства про мови та не допустити політичних спекуляцій довкола мовного питання.

 

 

Ухвалено 23 квітня 2005 року в м.Києві

 

 

На початок