Сергієнко Іван Васильович

Визначний учений в галузі інформатики, обчислювальної математики, системного аналізу та математичного моделювання. Доктор фізико-математичних наук, Академік НАН України. Почесний академік АН ВШ України з 2009 р.

Народився 13.08.1936 р. у с. Білоцерківці Полтавської обл. З 1959 р. після закінчення. механіко-математичного ф-ту Київського державного ун-ту ім. Т. Г. Шевченка І. В. Сергієнко працює в Ін-ті кібернетики, нині – директор Ін-ту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України. У 1964 р. захистив кандидатську, а в 1972 р. – докторську дисертацію. Того ж року призначений професором кафедри обчислювальної математики Київського держун-ту, а згодом – завідувачем її філії в Ін-ті кібернетики. З 1994 р. очолює кафедру теорії управління Московського фізико-технічного ін-ту, а з 2002 р. керує філією кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного ун-ту України «Київський політехнічний ін-т».

Наукові інтереси: створення і дослідження моделей та методів математичної оптимізації, зокрема дискретної, розв’язання низки актуальних проблем обчислювальної та прикладної математики, розробка теорії програмування та створенням пов’язаних із нею комп’ютерних інтелектуальних технологій, які є підґрунтям для розв’язання на комп’ютерах реальних задач, зокрема трансобчислювальної складності, автоматизація процесів обробки та аналізу даних математичними методами.

Президент Української федерації інформатики, яка прийнята до міжнародної організації СЕРІS (функціонує при Європейському Союзі). Це дає право федерації видавати сертифікати про комп’ютерну грамотність фахівцям різних профілів для працевлаштування за кордоном.

Автор понад 500 наукових праць, з них 21 монографія.

Підготував 17 докторів та 55 кандидатів наук.

Голова Національного комітету України з інформатики, очолює наукові ради НАН України «Інтелектуальні інформаційні технології» та з проблеми «Кібернетика». Головний редактор міжнародного наукового журналу «Кибернетика и системный анализ» та часопису «Комп’ютерна математика», член редколегій низки періодичних видань («Доповiдi НАН України», «Журнал обчислювальної та прикладної математики», «Проблеми програмування»).

Відзначений численними нагородами та преміями. Заслужений діяч науки і техніки України, шість разів ставав лауреатом Державної премії СРСР, УРСР і України у галузі науки і техніки, премій Ради Міністрів СРСР. За наукові відкриття був удостоєний академічних премій ім. В. М. Глушкова, С. О. Лебедєва, В. С. Михалевича. Нагороджений орденами та почесними відзнаками Президента України, Президії Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.