Scan10015Бровдій Василь Михайлович

Відомий учений-ентомолог. Доктор біологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2006 р.

Народився 15.06.1935 р. в м. Іршава Закарпатської обл. в родині селянина. Закінчив біологічний ф-т УжДУ (1957). Працював учителем біології і хімії середньої школи в с.Дорожів на Львівщині (1957–1958), асистентом кафедри нормальної анатомії людини медичного ф-ту УжДУ (1958–1960), відповідальним секретарем Закарпатської обл. філії Українського товариства охорони природи (1960–1961). Протягом 1961–1987 рр. – аспірант, молодший, старший і провідний науковий співробітник Ін-ту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. В 1965 р. захистив кандидатську, а в 1985 р. – докторську дисертації за спеціальністю «ентомологія». З 1987 р. – завідувач кафедри зоології Національного педагогічного ун-ту ім. М.П. Драгоманова. В 1991 р. присвоєне звання професора.

Учений-біолог, зоолог, еколог, педагог.

Автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 5 монографій, близько 30 підручників, навчальних посібників і програм для ВНЗ і загальноосвітніх середніх шкіл. Серед фундаментальних наукових монографій – три випуски видання «Фауна України» (1973, 1977, 1983), присвячених жукам-листоїдам, а також два видання колективної монографії «Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений» (1974, 1988). Популярністю серед освітян користуються підручники та навчальні посібники для ВНЗ і середньої школи «Охорона природи» (1997), «Екологія людини» (1997, 1998, 2000, 2004), «Біологія. Тварини» (1997), «Екологічні проблеми України» (2000), «Біологічний захист рослин» (2004), «Закони екології» (2006) та інші, написані із співавторами.

Підготував 6 кандидатів наук.

Член кваліфікаційних і робочих вчених і науково-методичних рад МОН України. Виконував обов’язки члена експертної ради ВАК України з біології та екології. Член Національної комісії з питань Червоної книги України, науковий консультант Верховної Ради України з екополітики.

 У 1993 р. обраний дійсним членом Української екологічної академії наук, в 1995 р. відзначений почесним знаком «Відмінник освіти України», в 1998 р. виборов грант Міжнародного освітнього фонду «Відродження» за видатні успіхи в науковій та освітній діяльності, в 2000 р. присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Член контрольно-ревізійної комісії АН ВШ України з 2007 р.