Зорівчак Роксолана ПетрівнаЗорівчак Роксолана Петрівна

Відомий учений у галузі перекладознавства. Доктор філологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1993 р.

Народилася 8.11.1934 р. у м. Львові. 1956 р. закінчила відділ англ. філології ЛДУ ім.І.Франка. 1976 р. захистила канд. дис. «Фразеологія письменника як проблема перекладу (на матеріалі перекладів поетичних творів Т. Г. Шевченка англ. мовою)», 1987 р. – докторську «Лінгвостилістичні характеристики художнього тексту і переклад (на матеріалі англомовних перекладів укр. прози)». Ст. викл. (1956–1978), доц. (1978–1989), проф. (1989–1991) на каф. іноз. мов Львів. держ. консерваторії ім. М. Лисенка. У 1992–1998 рр. – проф. кафедри англ. філол. ЛДУ ім. І. Франка. З 1998 р. – засновник і перший зав. каф. перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. Г.Кочура ЛНУ ім. І. Франка. Професор (1989).

Сфера наукових зацікавлень: дослідження англ. фразеології, теор. проблем перекладу, історії та лінгвостилістичної специфіки входження укр. худож. слова до англомовного світу (творів Т. Шевченка, Марка Вовчка, І. Франка, Лесі Українки, О. Кобилянської, О. Довженка, О. Підсухи, пісенного та казкового епосу) й англомовних літератур до укр. літератури (творів В. Шекспіра, Джека Лондона, Дж. Г. Байрона, Г. В. Лонгфелло). Засновник англомовної Шевченкіани як окремої дослідчої галузі. Розробляє концепцію вишколу перекладачів, методику викладання перекладознавчих дисциплін.

Автор біля 700 наук. праць, із них – 12 моногр. та 17 навч. посібн. Виступала з доповідями на міжнар. конгр. і симпоз. (Польща, Чехословаччина, ФРН, НДР, Канада, Італія, Франція, Югославія, Іспанія, США, Китай, Росія та ін.) .

Член спеціалізованих учених рад при Київ. та Львів. (заступник голови ради) нац. ун-тах із захисту доктор. і канд. дис. з германістики, романістики, перекладознавства; член вченої (з 1994 р.), член та заступник голови науково-технічної (з 1998 р.) рад ЛНУ ім. І. Франка; керівник методологічного семінару з проблем перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. проф. Ю. О. Жлуктенка при ЛНУ ім. І. Франка (з 1994 р.); голова Комісії всесвітньої літератури ім. М.Лукаша НТШ (з 1991 р.); член Товариства ім. В.Фулбрайта в Україні (з 1999 р.). Дійсний член (1989) та член Президії НТШ (1992). Член Національної спілки письменників України (1997). Упроваджує укр. перекладознавство до міжнародного контексту як учасник численних міжнар. форумів. Викладала укр. мову та переклад в Ін-ті славістики Лондон. ун-ту як стипендіат Британської ради (1991/92 н. р.) і в Іллінойському ун-ті в Урбана-Шампейн (шт. Іллінойс) як стипендіат наук. обмінів ім. В. Фулбрайта (1997).

Заслужений працівник освіти України (2005). Відмінник освіти України (2002). Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого (2005) та Святого Володимира (2009) АН ВШ України.

Член Президії АН ВШ України (2004–2010). Радник Президії АН ВШ України з 2010 р.