Закусило Олег Каленикович

Відомий учений у галузі теорії ймовірностей і математичної статистики. Доктор фізико-математичних наук, професор. Член-кореспондент НАПН України. Академік АН ВШ України з 2000 р.

Народився 12.09.1947 р. у с. Піски Берестечківського р-ну Волинської обл. У 1954–1962 рр. навчався в Пісківській восьмирічці. В 1962–1965 рр. – учень республіканської фізико-математичної школи-інтернату при Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка, яку закінчив з золотою медаллю. У 1965–1970 рр. навчався на механіко-математичному факультеті Київського ун-ту. Там же в 1970–1973 рр. продовжив навчання в аспірантурі за фахом «Теорія ймовірностей і математична статистика». У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію «Межові теореми для процесів з дискретним втручанням випадку», в 1989 р. – докторську дисертацію на тему «Марківські процеси з простими та складними функціями зносу». Звання професора по кафедрі математичних основ кібернетики отримав у 1991 р. З 1990 р. – завідувач цієї кафедри, яка нині має назву «кафедра дослідження операцій». З 1987 до 2004 р. – декан факультету кібернетики. З 2005 р. – проректор з наукової роботи Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка, з 2008 р. – перший проректор.

Напрямки наукових досліджень: теорія ймовірностей і випадкових процесів, статистика випадкових процесів, теорія масового обслуговування, математичне моделювання та ін. Є керівником наукової школи «Теорія стохастичних систем і прикладна статистика» фундаментально-наукового та прикладного спрямування. Основні напрями наукових досліджень цієї школи: теорія стохастичних систем та асимптотичний аналіз стохастичних моделей; теорія масового обслуговування; теоретична та прикладна статистика; теорія та статистика прикладних процесів; багатовимірний статистичний аналіз; теорія розподілів; програмно-алгоритмічне забезпечення методів прикладної статистики; теорія планування експерименту та її застосування в економіці, соціології, медицині та техніці; проблеми практичного впровадження статистичних методів.

Заслужений працівник народної освіти України (1999). Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2004).

Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2009).

Член-кореспондент Національної Академії педагогічних наук України (2003).