З айченко Юрій Петрович

Відомий учений у галузі автоматичних систем управління. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1995 р.

Народився 1942 р. у м. Києві в родині службовців. У 1959 р. вступив на електротехнічний ф-т КПІ, який закінчив з відзнакою 1965 р. і у вересні того ж року вступив до аспірантури на кафедрі телемеханіки КПІ. Вся подальша науково-педагогічна діяльність пов’язана з КПІ. У 1968 р. захистив канд. дистертацію й працював на кафедрі телемеханіки, а з 1969 р. – технічної кібернетики. Доцент (1973). У 1978–1983 рр. – на кафедрі АСУП. У 1981 р. захистив докторську дисертацію. Професор (1983). У 1983–1990 рр. – завідувач кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів. Із 1993 р. – професор кафедри математичних методів системного аналізу. З 2001 р. – декан ф-ту другої вищої освіти УНК «Ін-т прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ»

Наукові інтереси: дослідження операцій, теорія прийняття рішень, моделювання й оптимізація комп’ютерних мереж. Запропонував метод багатокритеріальної оптимізації в нечітких умовах. Розробив моделі й методи оптимізації комп’ютерних мереж з перспективними комунікаційними технологіями. В рамках досліджень у галузі штучного інтелекту розробив новий метод моделювання складних систем в умовах неповноти й невизначеності вихідних даних – т.зв. нечіткий метод групового урахування аргументів, який успішно застосовується в задачах прогнозування в макроекономіці й фінансовій сфері.

Має понад 200 друкованих робіт, зокрема 10 підручників та посібників. Брав участь у розробці навчального плану нової спеціальності «інтелектуальні системи ухвалення рішень».

Підготував 2 докторів і 12 кандидатів наук.

Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2007).