Загнітко Василь Миколайович

Відомий учений в галузі досліджень рудних родовищ, ізотопної геохімії. Доктор геолого-мінералогічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2008 р.

Hародився 11.06. 1950 р. У 1972 р. закінчив геолого-географічний ф-т Одеського держун-ту ім. І.І. Мечнікова за спеціальністю «Геологія та пошуки родовищ нафти та газу». У 1991 р. захистив докторську дисертацію «Ізотопна геохімія карбонатних порід Українського щита». У 1972–1974 рр. служив в армії. З 1974 по 1975 р. працював інженером-геологом в Побузькій геолого-розвідувальній партії Правобережної експедиції Мінгео України. З 1975 р. навчався в аспірантурі Ін-ту геохімії і фізики мінералів (ІГФМ) Академії наук України. З 1978 по 1988 р. працював в Ін-ті геохімії і фізики мінералів Академії наук України молодшим науковим співробітником, зав. лабораторії. З 1988 по 1991 навчався в докторантурі того ж ін-ту. З 1991 по 2006 р. – зав відділом геології та геохімії рудних родовищ ІГФМ АН України (з 1994 р. – Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України). В КНУ ім. Т. Шевченка працює з вересня 2005 р. професором, з 2006 р. – на постійній основі.

Наукові інтереси: геологія родовищ корисних копалин, регіональна геологія, технології розробки родовищ корисних копалин.

Автор понад 200 наукових робіт; співавтор монографії «Изотопная геохимия карбонатних и железисто-кремнистых пород УЩ» (1988); співавтор підручника «Горючі корисні копалини України» (2009 р.).

Під його керівництвом захищено 2 кандидатських і 1 докторська дисертації.

Проводив дослідження рудних об’єктів Українського щита, ізотопного складу та віку різних порід України.

Член Президії АН ВШ України з 2010 р. Академік-секретар відділення наук про Землю АН ВШ України з 2010 р.