Описание: ZagnitkoАнато́лій Пана́сович Загні́тко

Відомий вчений у галузі граматики другої половини ХХ – початку ХХІ ст., Доктор філологічних наук, професор. Член-кореспондент НАН України (2012 р.), Академік АН ВШ України з 1994 р.

Народився 14.10.1954 в с. Кацмазів Жмеринського р-ну Вінницької обл. Після закінчення в 1972 р. філологічного ф-ту Донецького національного університету імені Василя Стуса працює на ф-ті цього ж університету на посаді старшого викладача, доцента, професора (1981-2014), завідувача кафедри української мови та прикладної лінгвістики (1993-2014), декана філологічного факультету (2013-2014), завідувача відділу інформатики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України (2014-2015), голови Вченої ради, завідувача кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології ДонНУ імені Василя Стуса. В 1987 р. захистив кандидатську дисертацію (керівник – чл.-кор. НАН України, професор І.Р. Вихованець), а в 1992 р. – докторську дисертацію за фахом «українська мова».

Основні напрямки наукових досліджень пов’язані із проблемами граматичного ладу української та інших мов, комунікативної, когнітивної, функційної, контрастивної, ідеографічної, текстової лінгвістики, лінгвоперсонології. Автор понад 700 наукових праць, серед них 20 монографій, 20 підручників і навчальних посібників, 15 словників. Викладав фундаментальні та спеціальні курси у Вроцлавському, Познанському імені Адама Міцкевича (Польща), Бєлградському (Сербія), Брненському імені Масарика (Чехія), Московському імені М.В. Ломоносова (Росія) та інших закордонних університетах, а також у Львівському імені Івана Франка, Східноєвропейському імені Лесі Українки та інших національних університетах України. 

У галузі лінгвістики створив власну наукову школу функційно-типологійної та когнітивно-комунікативної лінгвістики, підготував 50 кандидатів та 5 докторів наук.

Член редколегій наукових журналів «Світогляд» (НАН України), «Українська мова» (НАН України), «Українське мовознавство», «Studia Linguistica» (Київський університет імені Тараса Шевченка) та ін., наукових вісників Східноєвропейського імені Лесі Українки, Дніпровського імені Олеся Гончара та інших національних університетів, а також Рівненського гуманітарного, Херсонського та інших державних університетів, Брненського імені Масарика, Воронезького, Познанського імені Адама Міцкевича (Польща) та інших закордонних університетів.

Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2002). Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2003). Відмінник освіти України (1997). Нагорода «Петро Могила» (2007). Заслужений працівник освіти (2008). Дійсний член НТШ (2012). Член Національної спілки письменників України (2011). Член Національної спілки журналістів України (2010). Член Національної спілки краєзнавців України (2011). Лауреат Всеукраїнської премії імені Бориса Грінченка (2014). Лауреат премії імені О.О. Потебні НАН України (2013). Заслужений професор Донецького національного університету імені Василя Стуса (2013).