Photo.jpgЯсинський Володимир Кирилович

Відомий учений у галузі математичної кібернетики. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2009 р.

Народився 12.10.1940 р. у м. Пружани Брестської обл. Білорусі. У 1965 р. закінчив фізико-математичний ф-т Чернівецького державного ун-ту. Працював на посаді математика-програміста обчислювального центру цього ун-ту. З 1972 по 1973 р. навчався в аспірантурі Латвійського державного ун-ту. Працював в Чернівецькому ун-ті на посадах: асистента, старшого викладача, доцента кафедри прикладної математики і механіки; доцента, професора кафедри математичного моделювання. З 2001 р. працює завідувачем кафедри математичної і прикладної статистики цього ж ун-ту. За сумісництвом завідував кафедрою інформаційних систем на Чернівецькому ф-ті Національного технічного ун-ту «ХПІ» (1996–2001 рр.), працював професором ка­фед­ри вищої математики ф-ту інформаційних систем і технологій Буковинського ун-ту (2001–2007 рр.).

Наукові інтереси: теоретичні основи інформатики і кібернетики, ви­пад­кові процеси (стійкість і стабілізація розв’язків стохастичних диференціально-фун­кціо­нальних рівнянь з урахуванням марковських, напівмарковських і пуассонових збурень).

В авторстві і співавторстві опублікував 9 монографій, 12 підручників з грифом Міністерства освіти і науки України, понад 250 статей і понад 150 тез наукових конференцій.

Підготував 10 кандидатів фізико-математичних наук.

Член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій.

За час роботи з 1966 р. у системі вищої освіти у якості головного виконавця або керівника виконав понад 9 госпдоговірних робіт з підприємствами країни і міста Чернівці, а також 4 грантові науково-дослідні роботи Міністерства освіти і науки України. За ініціативою та безпосередньою участю відкрито дві спеціальності – «Статистика» (2000 р.) і «Системний аналіз» (2009 р.).

Нагороджений медаллю «Ветеран труда» (1989). Лауреат премії ім. Юрія Федьковича з розвитку національної освіти (2003 р.).