ВоробйовВоробйов Юрій Сергійович

Відомий учений у галузі механіки. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1995 р.

Народився 8.09.1936 р. в м. Харкові. Закінчив Харківський політехнічний ін-т (1960). Доктор техн. наук (1979), професор (1984). Викладав у Національному технічному ун-ті «ХПІ», Національному аерокосмічному ун-ті ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харківському національному автомобільно-дорожному ун-ті. Працює завідувачем відділу нестаціонарних механічних процесів в Ін-ті проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України.

Наукові інтереси – в галузі динамічної міцності систем машинобудівельних конструкцій. Розвинув і вдосконалив теорію закручених стержнів складних форм, методи розрахунків та дослідив особливості коливань лопаткового апарату й інших систем елементів турбомашин на підставі ієрархічної системи математичних моделей, включаючи тривимірні. Досліджував коливання складних систем із порушенням періодичності та пошкодженнями. Вивчав швидкісне деформування елементів конструкцій у пружнопластичній стадії з урахуванням залежності властивостей матеріалу від швидкості деформацій.

Автор понад 480 публікацій, серед яких 9 монографій та 2 науково-методичних посібника. Підготував ряд кандидатів та докторів наук.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1984), нагороджений орденом «Знак пошани» (1986), стипендіат Міжнародного наукового фонду Міановського (2002), лауреат премії Харківської облдержадміністрації ім. Г.Ф. Проскури (2003).

Академік Інженерної академії України (1996).