Волчок Іван Петрович

Відомий учений-матеріалознавець. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1995 р.

Народився 7.02.1935 р. в с. Піваши Солігорського р-ну Мінської обл. (Білорусь). Закінчив у 1954 р. Мінський автомеханічний технікум, у 1962 р. – Білоруський політехнічний ін-т. Працював майстром ливарного цеху на Вітебському станкобудівному заводі (1954), служив в армії (1954–1957), навчався і працював лаборантом у Білоруському політехнічному ін-ті (1957–1962). В 1962 р. вступив до аспірантури Запорізького машинобудівного ін-ту (тепер – Запорізький національний технічний ун-т), в якому пройшов шлях від аспіранта до завідувача кафедри технології металів. Викладає дисципліни: «Технологія конструкційних матеріалів», «Системи сучасних технологій», «Техніка та технологія галузі». Доктор технічних наук (1980), професор (1982).

Відомий вчений у галузі розробки ливарних сплавів для деталей, що працюють в екстремальних умовах. Розвинув матеріалознавчий напрям – дослідження металофізичних аспектів руйнування та створення конструкційних матеріалів для роботи в умовах абразивного зношування, термоциклічних навантажень, низьких і високих температур. Виконані роботи з удосконалення процесів плавлення, кінцевого розкислювання та термічної обробки, а також із оптимізації хімічного складу сплавів для двигунів внутрішнього згорання, склоформуючого інструменту, робочих органів і ходової частини будівельно-шляхових машин, змінних деталей гірничо-збагачувального та металургійного устаткування.

Автор 3 монографій, 5 підручників, 22 посібників, 450 статей, 118 авторських свідоцтв і патентів. Посібники характеризуються відсутністю конформізму, оптимальним поєднанням технічних і економічних знань, аналізом шляхів виходу України з економічної кризи. Серед праць: «Сопротивление разрушению стали и чугуна» (1993); «Конструкционные материалы для стеклоформующего инструмента» (1997, у співавт.); «Сучасні виробничі технології у машинобудуванні та металургії: Навч. посібник» (2006, у співавт.); «Структура та опір руйнуванню залізовуглецевих сплавів» (2001, у співавт.).

Підготував 34 кандидати та 2-х докторів наук.

Заслужений діяч науки і техніки України (1992), має орден «Знак Почета» (1986), орден «За заслуги» III ступеня (2000), Премію ім. Г.В. Карпенка Президії НАН України (2004).

 

Основні наукові праці:

1. Волчок И.П. Сопротивление разрушению стали и чугуна.  М.: Металлургия, 1993 – 192 с.

2. Волчок И.П., Колотилкин О.Б., Шейко С.П. Конструкционные материалы для стеклоформующего инструмента. – Запорожье: ИЦ "Павел", 1997. – 294 с.

3. Структура та опір руйнуванню залізовуглецевих сплавів / Осташ О.П., Волчок І.П., Колотілкін О.Б. та ін. – Львів: НАН України. ФМІ, 2001. – 272 с.

 

Почесні звання і нагороди: Заслужений діяч науки і техніки України – 1992, орден "Знак Почета" – 1986, орден "За заслуги" III ступеня – 2000, Премія ім. Г.В. Карпенка Президії НАН України – 2004.

Професор Волчок І.П. є членом Європейського товариства з цілісності конструкцій – ESIS та членом Правління Українського товариства з механіки руйнування матеріалів.